Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Franczyza i zasady jej funkcjonowania

Franczyza i zasady jej funkcjonowania
 |  Artykuł partnera  |  Biznes i finanse

Franczyza z punktu widzenia franczyzobiorcy to szczególny rodzaj prowadzenia własnej działalności. Dotyczy bardzo wielu branż, m.in.: odzieżowej, kosmetycznej, restauracyjnej, fitness, finansowej, telefonicznej itd. Najogólniej polega na tym, że franczyzobiorca prowadzi działalność gospodarczą pod patronatem danej marki i otrzymuje pewien procent przychodu. Oczywiście towarzyszą temu uregulowania nie tylko w postaci przepisów prawnych, ale przede wszystkim umowy między dwiema stronami, która określa prawa i obowiązki kontrahentów.

Co zapewnia franczyzodawca?

Franczyzodawca jest właścicielem marki, dlatego podpisując umowę franczyzową zapewnia:

  • markę jako znak towarowy
  • urządzenie i wyposażenie lokalu według standardów firmy
  • koncept biznesowy, czyli szeroko rozumiany know-how
  • pomoc prawna
  • wsparcie i doradztwo po zawarciu umowy

Co musi zapewnić franczyzobiorca?

Wymagania franczyzodawców różnią się w zależności od rodzaju biznesu, jednak w dużej mierze po stronie franczyzobiorcy jest:

  • znalezienie lokalu o konkretnych wymogach w korzystnej lokalizacji - to w gestii franczyzobiorcy jest przekonanie franczyzodawcy, że w proponowanym lokalu biznes ma szansę powodzenia
  • kapitał wejściowy - choć franczyzodawca wyposaża lokal zgodnie z wytycznymi marki, to franczyzobiorca musi mieć początkowy wkład własny na rozpoczęcie działalności

Korzyści dla franczyzodawcy

Podstawową korzyścią dla przedsiębiorcy udostępniającego swoją markę jest dochód pasywny - partner biznesowy pracuje na jego zysk. Taki rodzaj umowy wiąże się z dużo mniejszym ryzykiem niż dla drugiej strony. Umowa franczyzowa jest bowiem zawierana na określony czas - jeżeli nie będzie generowany dochód na wymaganym poziomie lub jeżeli współpraca nie będzie się do końca układała, umowa może nie zostać przedłużona.

Korzyści dla franczyzobiorcy

Niezaprzeczalną korzyścią dla franczyzobiorcy jest możliwość prowadzenia swojego biznesu, gdzie konieczny kapitał początkowy jest niższy niż w przypadku zakładania nowej firmy i budowania swojej własnej marki. Dostaje się na starcie rozpoznawalny znak towarowy i duże wsparcie na każdym etapie prowadzenia działalności. Nie trzeba ponosić kosztów na reklamę ani martwić się o organizację systemu dostaw. To duże ułatwienie zwłaszcza, gdy ktoś nie ma doświadczenia w biznesie ani kontaktów.

Taki rodzaj interesu nie jest też pozbawiony wad dla franczyzobiorcy. Przede wszystkim są to określone comiesięczne opłaty, czyli de facto zyskiem trzeba się podzielić. Nie ma się też niezależności handlowej, działalność trzeba prowadzić zgodnie z wytycznymi franczyzodawcy, a i tak trzeba się liczyć z jego regularnymi kontrolami. Istnieje też zawsze ryzyko nieprzedłużenia umowy mimo chęci jej kontynuacji przez franczyzobiorcę.

Mimo pewnych ryzyk (dla obu stron) związanych z systemem franczyzy, jest to korzystna alternatywa dla otwierania nowego biznesu. Rozwiązanie to jest korzystne zwłaszcza dla osób, które posiadają pewien kapitał, ale nie mają pomysłu na własny interes lub też odwagi, aby spróbować swoich sił na niepewnym gruncie.

  Więcej informacji
Pod adresem www.arss.com.pl/ dostępna jest firma specjalizującą się w doradztwie franczyzowym.