Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Umowa franczyzy - co musimy wiedzieć?

Umowa franczyzy
 |  Artykuł partnera  |  Biznes i finanse

Franczyza to sposób sprzedaży produktów, usług czy technik, jaki jest wsparty na precyzyjnej oraz stałej współpracy między niezależnymi legalnie oraz ekonomicznie subiektami: franczyzodawcą oraz franczyzobiorcami. W naturalniejszym ujęciu franczyza to rodzaj zarządzania biznesu na podstawach ustalonych poprzez konkretną firmę (franczyzodawcę). Dzięki takiej współpracy franczyzobiorca ma szansę funkcjonowania pod popularną firmą na jakiej może zarabiać.

Warunki przystąpienia

Umowa franczyzy jest zawierana poprzez dwóch kontrahentów handlowych. Jedna strona zapewnia pomysł oraz pomaga w tworzeniu oraz zakładaniu przedsięwzięcia, natomiast kolejna prowadzi działalność gospodarczą wedle zaleceń znajdujących się w umowie. Natomiast, by podejść do franczyzy inwestor musi spełnić mnóstwo wymogów, jakie są dobrze opisane w umowie. Ze względu na to, iż franczyza jest w wielu różnorodnych dziedzinach należy wiedzieć, że również oczekiwania są niezwykle podzielone. Działając w ramach sieci franczyzowej będziesz musiał odgórnie wykorzystywać pewne charakterystyczne czynności, lub toż franczyzodawca zapewni przygotowanie takich procedur? Natomiast może przekaże ci tylko pełne porady (dotyczy to m.in. takich zakresów, jak ochrona informacji osobowych czy procedury dotyczące tajności)?

Umowa franczyzy - co musimy wiedzieć?

Umową franczyzy jest umową tzw. nieokreśloną, to oznacza w kodeksie cywilnym nie ma przepisów, jakie w sposób pełen regulowałyby instytucję franszyzy, natomiast również zakazu konkurencji. Jego zawarcie w umowie franchisingu zapewnia art. 3531 k.c., jaki oznacza granice możliwości podpisywania umów. Strony podpisujące umowę mogą stworzyć stosunek prawny wedle własnego uznania, byleby jego treść czy cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. Strony tejże umowy są zarówno w zakresie ustawowym, jak również ekonomicznym niezależnymi subiektami. W praktyce można rozróżnić m.in. franczyzę przemysłową, rozdzielczą, usługową. Natomiast również: franchising bezpośredni (franczyzodawca sam tworzy sieć) oraz pośredni (sieć powstaje z udziałem przedstawiciela). Jest także typ subfranchisingu – wówczas franczyzobiorca może sam zawierać dalsze umowy już jako franczyzodawca. Mając na uwadze fakt, że na gruncie prawa polskiego niedopuszczalnym jest określenie pewnych właściwości typowych dla umowy franczyzowej, dzięki którym można by ją przyporządkować do grupy umów określonych oraz stwierdzić jej pełną treść, to szczególnego znaczenia zyskują zwyczaje, określone dla umów franczyzowych wykorzystywanych w obrocie gospodarczym.

Umowa franczyzy – zalety

Umowa franczyzy wydaje się być niezwykle atrakcyjna dla obu stron umowy. Z jednej strony zapewnia franczyzodawcy rozbudowę własnej strategii biznesowej bez potrzeby pokrywania wydatków ekspansji z naszej kieszeni, natomiast również zapewnia na kolejne zarabianie na udzielonych licencjach do stworzonego konceptu handlowego. Umowa franczyzy jest również atrakcyjna dla franczyzobiorcy, ponieważ zapewnia mu rozpoczęcie działalności. w ramach już wypromowanej marki oraz konceptu biznesowego, co jest właściwie gwarantem posiadania pewnego grona klientów już w momencie rozpoczęcia działalności franczyzowej.

  Więcej informacji
Więcej informacji dostępnych jest na stronie https://umowafranczyzy.pl/ - portalu o umowie franczyzy.