Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Twój biznes ucierpiał w czasie pandemii? Sprawdź, czy możesz ubiegać się o odszkodowanie!

biznes w czasie pandemii
 |  Artykuł partnera  |  Biznes i finanse

Trwająca pandemia koronawirusa wystawiła na próbę wielu polskich przedsiębiorców. Nakładane przez rząd restrykcje nie pozwoliły dużej części firm normalnie funkcjonować, co oczywiście wiązało się z notowaniem ogromnych strat. Niestety, ale w większości przypadków, pomoc oferowana przez państwo nie była dostateczna, by można było uratować część zamkniętych biznesów. Bardzo duża liczba z nich zniknęła z polskich map i prawdopodobnie nigdy nie zostanie wskrzeszona. Nie oznacza to jednak, że przedsiębiorcy powinni siedzieć z założonymi rękami. Pokrzywdzeni w ten sposób właściciele firm już przygotowują się do złożenia zbiorowego pozwu, który ma na celu wywalczyć od państwa odpowiedniej wysokości odszkodowania.

Zanotowane przez sporą liczbę przedsiębiorców straty są w większości przypadków nie do odzyskania. Pandemia trwa już niemal rok i nie wiadomo, kiedy sytuacja w kraju oraz na świecie powróci do stanu, gdy wszystkie biznesy będą mogły otworzyć się na stałe i funkcjonować w możliwie najbardziej klasyczny sposób.

Choć sytuacja jest trudna, można mieć sporo wątpliwości co do tempa wprowadzenia obostrzeń w Polsce oraz rodzaju tych ograniczeń. Już pojawiają się kancelarie (np. adwokat Wrocław Kancelaria Sobota), które uważają, że restrykcje nie zostały wprowadzone zgodnie z obowiązującym prawem konstytucyjnym. To daje postawy do tego, by ubiegać się o odpowiednie odszkodowanie z tytułu bezprawnie wprowadzonych ograniczeń, które doprowadziły do upadku prowadzonych działalności gospodarczych.

Które branże ucierpiały najbardziej?

W wyniku rozporządzeń Rady Ministrów, które ograniczały możliwość funkcjonowania firm, najbardziej ucierpiały przedsiębiorstwa i biznesy działające w następujących branżach:

  • hotelarstwo,
  • baseny i siłownie,
  • gastronomia,
  • kina i centra kultury,
  • organizacja wydarzeń sportowych,
  • puby, dyskoteki, kluby nocne,
  • centra handlowe,
  • fryzjerstwo i studia tatuażu,
  • agencje reklamowe

Podstawy prawne

Zgodnie z art. 31 ust. 1 Konstytucji RP: ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.

Warto też zwrócić uwagę na art. 22 ust. 3 Konstytucji RP. Mówi on, że ograniczenie wolności działalności gospodarczej jest dopuszczalne tylko w drodze ustawy i tylko ze względu na ważny interes publiczny. Restrykcje tego rodzaju można wprowadzić w życie jedynie w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej (art. 233 ust. 3 Konstytucji RP). Za naruszenie powyższych zasad, na podstawie art. 417 oraz 417 1 kodeksu cywilnego można dochodzić odszkodowania od Skarbu Państwa.

Co należy zrobić?

Aktualnie zbierane są firmy, które chcą przystąpić do złożenia pozwu grupowego. Należy upewnić się, czy w naszym przypadku można mówić o poniesieniu strat z tytułu wprowadzenia obostrzeń, a także czy był to bezpośredni powód np. konieczności zamknięcia biznesu. Bardzo ważne jest przygotowanie odpowiedniej dokumentacji, a konkretnie - bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok 2018, 2019 oraz 2020, rachunku zysków i strat za poprzedni rok, zestawienie okresów, w których firma nie generowała żadnych przychodów ze względu na obowiązujące obostrzenia oraz rozliczenie księgowe otrzymanej pomocy z tytułu COVID-19.

Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą mogą też przygotować deklaracje podatkowe za lata 2018 i 2019 (jeśli zostało już złożone to również za 2020 rok), księgi przychodów i rozchodów (KPiR) za lata 2018, 2019 oraz 2020, księgę przychodów i rozchodów (KPiR) za okres od 1.01.2021 do teraz, zestawienie okresów, w których firma nie generowała przychodów przez obowiązujące obostrzenia, a także rozliczenie księgowe otrzymanej pomocy z tytułu COVID-19.

Pamiętajmy, że warto działać szybko. Pierwsze pozwy mogą zostać złożone jeszcze w pierwszym kwartale 2021 roku. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, wart zgłosić się do kancelarii, która przygotowuje się do prowadzenia tego rodzaju spraw.