Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Dlaczego firmy przeprowadzają analizę wynagrodzeń?

analiza wynagrodzeń
 |  Artykuł partnera  |  Biznes i finanse

Wynagrodzenia pracowników stanowią jedną z ważniejszych kwestii w polityce personalnej przedsiębiorstw. Aby płace odpowiadały potrzebom rynku, warto przeprowadzać analizy wynagrodzeń, które są potrzebne do stworzenia taryfikatora stanowisk i widełek płacowych. W przypadku małych organizacji (gdzie na danym stanowisku nie jest zatrudnionych więcej niż jedna osoba) złożone systemy często nie są potrzebne. Problem pojawia się wraz ze wzrostem zatrudnienia, kiedy to prawidłowe zaszeregowanie stanowisk i stworzenie widełek staje się niezbędne, aby sprawnie i sprawiedliwie zarządzać wynagrodzeniami. Podstawą do wykonania takich czynności jest analiza wynagrodzeń, która pozwala na porównanie naszych płac do tych obowiązujących na rynku. Analiza taka może również być przydatna w wielu innych przypadkach – najczęściej jako odpowiedź na jakiś problem, który pojawił się w firmie.

Problemy wewnątrz organizacji związane z rekrutacją lub utrzymaniem pracowników

Rotacja pracowników to jeden z ważnych wskaźników w przedsiębiorstwie. Jej wysoki poziom generuje znaczne koszty wynikające z konieczności przeprowadzenia rekrutacji, a także czasu poświęconego na wdrożenie nowej osoby. Z nieoczywistych negatywnych konsekwencji warto tutaj przytoczyć też spadek motywacji innych osób oraz pogarszającą się atmosferę. W efekcie czekać nas może fala zwolnień.

Wiele firm zakłada, że przyczyna może tkwić w wynagrodzeniach. Mogą to być jednak tylko pozory – często problem jest bardziej złożony i niezwiązany z kwestiami płac. Zanim więc rozpocznie się analizę wynagrodzeń, sugerujemy zadać sobie kilka pytań, by móc ocenić, jak najlepiej rozwiązać daną sprawę.  Przede wszystkim zastanówmy się, jakie są powody odejść pracowników. Dobrym sposobem na kontrolowanie tego są exit interview. Wówczas wystarczy przejrzeć dane z rozmów i wyciągnąć na ich podstawie wnioski. Zadajmy sobie pytanie, czy zostały podjęte jakieś działania względem osób, które odeszły lub grożą odejściem – np. działania umożliwiające rozwój albo danie podwyżki?

fluktuacja pracowników

Kolejną kwestią związaną z kadrami jest rekrutacja pracowników. Ona również może mieć wpływ na rotację. Jeśli zatrudniamy osoby, które nie są dopasowane do naszej organizacji (np. kulturowo), lub też ich umiejętności są rozbieżne z naszymi potrzebami, nie może nas wówczas dziwić wysoki wskaźnik odejść. Z drugiej strony często problemem jest nieskuteczność w pozyskiwaniu nowych ludzi do pracy. W tym przypadku warto zastanowić się, czy nasza strategia lub metody rekrutacji są adekwatne do rynku pracy. Sprawdźmy, jakie są nasze kanały pozyskania kandydatów oraz rozważmy nowe, alternatywne sposoby.

Co jednak z płacami? Czy nie mają one wpływu na rotację oraz rekrutację pracowników? Mają i to ogromny. Jeśli nasza organizacja oferuje wynagrodzenia poniżej średniej rynkowej, ludzie wybierają konkurencję. Analiza płac pomoże więc ustalić odpowiednie widełki płacowe na stanowiskach. Trzeba jednak pamiętać, by zawsze szła ona w parze z dokładnym przejrzeniem się również innym czynnikom.

Analiza rynku zewnętrznego w celu ustalenia konkurencyjnych stawek

Wspomnieliśmy o wynagrodzeniach poniżej średniej rynkowej, jako o jednym z powodów problemów personalnych w organizacji. Ustalenie konkurencyjnych stawek powinno być więc jednym z naszych priorytetów w strategii personalnej. Pracownicy, do których dochodzą informacje o wyższych wynagrodzeniach w sąsiednich firmach, mogą się czuć niedocenieni i zniechęceni do pracy. Podczas ustalania poziomu wynagrodzeń w przedsiębiorstwie bardzo ważne jest więc aby uwzględnić ich średni poziom na rynku pracy tak, by być konkurencyjnym. 

Należy tutaj podkreślić, że porównując siebie do rynku, trzeba korzystać jedynie z wiarygodnych źródeł danych. Istnieje wiele darmowych raportów płacowych, których jednak dane nie oddają rzeczywistości. Najlepszym rozwiązaniem jest wybór produktu oferowanego przez wyspecjalizowane w tym obszarze firmy. Takie profesjonalne raporty płacowe zbierają dane bezpośrednio z działów personalnych przedsiębiorstw. Wybierając raport, zwróćmy również uwagę na wielkość próby porównawczej oraz aktualność danych. 

Raportowanie dla zagranicznych centrali

W Polsce inwestuje coraz to więcej dużych firm z zagranicy. Otwierają one swoje oddziały w największych miastach w Polsce. W przeciwieństwie jednak do firm z kapitałem lokalnym, kierownictwo międzynarodowych koncernów może znajdować się w innych krajach. Rodzi to ryzyko niedopasowania akcji firmy do naszego rynku, czego przyczyną jest brak wiedzy o jego specyfice i sytuacji w Polsce. Aby więc przedstawić centrali lub zarządowi, jak wygląda sytuacja w naszym kraju, warto oprzeć się o rzetelne dane. Stworzenie analizy porównującej wynagrodzenia do rynku jest więc dobrym sposobem, by to osiągnąć. Pamiętajmy tutaj, że przeprowadzając ją zalecane jest zejście do danych jak najbardziej lokalnych – szczególnie w przypadku prowadzenia jej dla stanowisk niższego szczebla. 

Jak wygląda analiza wynagrodzeń?

Wiemy już, w jakim celu organizacje wykorzystują analizę wynagrodzeń. Jak jednak wygląda ona w rzeczywistości? Aby to sobie zobrazować oprzemy się o Analizę Firma vs. Rynek przygotowany przez manaHR dla przykładowych stanowisk fizycznych, uwzględniającą wynagrodzenia z lokalnego rynku.

Analiza Firma vs. Rynek manaHR dla przykladowych stanowisk fizycznych

Źródło: manaHR


Jak możemy zauważyć, dobrze przygotowane zestawienie już na pierwszy rzut oka daje nam wszystkie potrzebne informacje. Mamy więc dane o średnim wynagrodzeniu na konkretnym stanowisku w naszej organizacji, a następnie porównanie do płacy rynkowej. W podanym powyżej przykładzie wykorzystane zostały do tego dwa zestawienia – Dolnośląski Raport Płacowy oraz Raport dla Legnicy i okolic. Porównanie swoich danych, wykorzystując do tego większą liczbę raportów, da możliwość dokładniejszego zbadania sytuacji w naszej organizacji oraz dopasowania strategii do wymogów określonego rynku.