Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Odzyskiwanie podatku z Niemiec – o czym musisz pamiętać?

Odzyskiwanie podatku z Niemiec
 |  Artykuł partnera  |  Biznes i finanse

Starasz się o zwrot nadpłaconego podatku z tytułu pracy w Niemczech? Nie wiesz, od czego zacząć, aby móc liczyć na nadpłatę? Sprawdź, jak wygląda odzyskiwanie niemieckiego podatku, jakie dokumenty musisz zgromadzić i o czym musisz pamiętać.

Po pierwsze – zebranie dokumentów do rozliczenia podatku z Niemiec

Na samym początku warto wspomnieć o tym, że nie każdy może ubiegać się o nadpłacony podatek. Niemcy są krajem, w którym zwrot należności przysługuje jedynie osobom, które podejmowały legalną pracę w Niemczech, a także miały potrącaną część wynagrodzenia na poczet podatkowy (Lohnsteuer). Łączna kwota jednak musi być wyższa, niż ta, którą niemiecki urząd przewidział na początku. 

I właśnie legalnie zatrudnione osoby powinny posiadać dwa podstawowe dokumenty, które są niezbędne w procesie ubiegania się o zwrot podatku z Niemiec. Dlatego też na samym początku powinieneś skompletować takie druki jak:

  • Lohnsteuerbescheinigung – jest to inaczej karta podatkowa; w dokumencie zawarte są informacje o zarobku, a także wysokości odprowadzanego podatku; karta wystawiana jest i dostarczana przez pracodawcę na koniec danego roku podatkowego lub po zakończeniu stosunku pracy,
  • zaświadczenie EU/EWR – jest to druk, w którym znajdują się dane o dochodach, które były uzyskane na terenie Polski; co ważne, dokument ten powinien być dostarczony do Urzędu Skarbowego w Polsce i tam zostać podbity.

Pamiętaj również o tym, aby mieć przy sobie kopię dowodu osobistego lub paszportu. Zdarzają się sytuacje, w których niemiecki urząd będzie wymagał wypełnienia specjalnych formularzy podatkowych, do których niezbędne mogą okazać się również takie druki jak m.in. umowa najmu mieszkania lub domu, bilety potwierdzające dojazd do pracy na terenie Niemiec lub podróże do Polski czy rachunki za media.

Po drugie – rodzaj rozliczenia i skompletowanie druków poświadczających o prawo do ulg

Niemiecki system podatkowy obecnie przewiduje dwa rodzaje rozliczeń: ograniczone i nieograniczone. Typy wyliczenia różnią się od siebie i odnoszą się do różnej sytuacji podatników. Przekładają się one również na łączną kwotę wypłacanego podatku. 

  • Rozliczenie ograniczone (Beschraenkte Steuerpflicht) – rozliczenie to dotyczy osób, które były legalnie zatrudnione w Niemczech nie dłużej niż 183 dni, a suma uzyskanych przez nich przychodów nie przekracza równowartości 90% ogólnych dochodów. 
  • Rozliczenie nieograniczone (Unbeschraenkte Steuerpflicht) – ten typ wyliczenia jest przeznaczony dla osób, które pracują w Niemczech dłużej niż 183 w ciągu roku. Rozliczenie nieograniczone jest o wiele korzystniejsze – przewidziane w nim są bowiem różne ulgi dotyczące m.in. kosztów związanych z dojazdami do miejsca pracy czy utrzymania w Niemczech.

Dlatego jeżeli podlegasz pod rozliczenie nieograniczone, pomyśl o tym, aby zebrać dodatkowe dokumenty, dzięki którym będziesz mógł liczyć na specjalne ulgi. Do najpopularniejszych druków zaliczyć można m.in. zaświadczenie o stanie rodzinnym, faktury, opłaty za mieszkanie, bilety czy paragony, które są potwierdzeniem ponoszonych kosztów na potrzeby życia i dojazdu do pracy.

Po trzecie – pamiętaj o terminach rozliczania

Kolejnym aspektem, o którym musisz pamiętać w czasie odzyskiwania podatku z Niemiec, jest termin składania dokumentów. Niemiecki rok podatkowy rozpoczyna się 1 stycznia i kończy 31 grudnia, co oznacza, że pokrywa się z rokiem kalendarzowym. 

Obecnie w Niemczech obowiązuje jeden termin odnoszący się do składania deklaracji podatkowej. Każdy podatnik powinien dostarczyć do urzędu wcześniej skompletowane dokumenty maksymalnie do 31 maja roku, który następuje po roku podatkowym. Jeżeli spóźnisz się ze złożeniem druków do tego dnia, niemiecki urząd wyznaczy specjalny, drugi termin. W przypadku, w którym i tym razem nie doręczysz dokumentów na czas, możesz liczyć się z karą pieniężną mogącą wynieść nawet 500 euro.

Usługi profesjonalnego biura rachunkowego – łatwy sposób na odzyskanie podatku

Procedura zwrot podatku z zagranicy bywa skomplikowana i może stanowić wyzwanie zwłaszcza u osób, które dopiero pierwszy raz rozliczają się z urzędem. Tacy podatnicy jednak nie muszą załatwiać wszystkiego sami – wygodną i bezpieczną opcją są usługi profesjonalnych biur rozliczeń zagranicznych. W swojej ofercie takie placówki mają szeroko pojętą pomoc w rozliczeniach podatkowych z różnych krajów. Wciąż nie jesteś pewien, jak prawidłowo się rozliczyć z urzędem? Wejdź na stronę https://all-tax.pl/, na której otrzymasz niezbędne wsparcie w zgromadzeniu i wypełnianiu dokumentów, a także dostarczeniu ich do urzędu, dzięki czemu w łatwy sposób odzyskasz należne sobie pieniądze.