Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Jakie są obowiązki przedsiębiorcy w zakresie ochrony środowiska?

szkolenia w zakresie ochrony środowiska
 |  Artykuł partnera  |  Biznes i finanse

Zapewne wielu przedsiębiorcom na dźwięk takich jak słów „przepisy” czy „obowiązki” przychodzą do głowy ustawy podatkowe, kodeks pracy lub kodeks cywilny. A to nie wszystkie aspekty prawne, o jakie musi dbać pracodawca. Według ustawy o ochronie środowiska, przedsiębiorcy są zobowiązani do jej przestrzegania. Przeczytaj poniższy poradnik i dowiedz się jak w najlepszy sposób nadrobić braki z wiedzy o ekologii.

Dlaczego pracodawca powinien dbać o środowisko?

Ustawa Prawo o ochronie środowiska została uchwalona 27 kwietnia 2001 roku. Jest to nie tylko zbiór zasad, jakich powinno się przestrzegać w celu zmniejszenia degradacji środowiska naturalnego. Przedsiębiorcy (zarówno wielcy, średni jak i mniejsi) zostali tam wymienieni bezpośrednio, na liście podmiotów zobowiązanych do przestrzegania tych przepisów.

Obowiązkami każdego przedsiębiorcy są:

 • odpowiednia organizacja pracy,
 • podejmowanie takich działań, które eliminują lub ograniczają szkody w środowisku,
 • powierzanie funkcji związanych z zapewnieniem ochrony środowiska osobom, które mają odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

Oprócz powyższych działań obowiązki obejmują również:

 • zgłoszenie uruchomienia instalacji,
 • pokrywanie kosztów ewentualnych skutków usuwania zanieczyszczeń środowiska,
 • prowadzenie okresowych pomiarów emisji odpadów i zanieczyszczeń czy poboru wody,
 • sporządzanie wykazów w zakresie korzystania z ochrony środowiska i odprowadzanie opłat z jego tytułu.

Ochrona środowiska - dokumenty i terminy

Istnieje całkiem sporo dokumentów, o których musi pamiętać przedsiębiorca. Prowadzenie ewidencji oraz składanie odpowiednich sprawozdań to tylko niektóre z nich. Oczywiście, wspomniane dokumenty muszą być złożone w odpowiednich terminach. Oto niektóre z najpopularniejszych:

 • do 28 lutego - raporty do KOBiZE (Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami),
 • do 15 marca - zestawienie danych o ilości odpadów wytworzonych, zebranych i unieszkodliwionych w poprzednim roku,
 • do 15 marca – sprawozdanie o rodzaju, ilości i masie wprowadzanych do obrotu baterii i akumulatorów,
 • do 31 marca – sprawozdanie w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska za rok poprzedni oraz sprawozdanie dotyczące gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi za poprzedni rok.

Ochrona środowiska - szkolenia

W związku z tym, że ochrona środowiska stanowi dużą i dość skomplikowaną gałąź prawa, samodzielne zgłębianie tej dziedziny może okazać się bardzo czasochłonne, a do tego należy mieć pewność, że nie przeoczyło się żadnego przepisu. Zapoznanie się i zrozumienie wszystkich kruczków prawnych to duża odpowiedzialność, dlatego warto rozważyć odbycie szkolenia w zakresie ochrony środowiska. Dzięki temu znacząco skróci się czas nauki oraz uzyska się gwarancję zapoznania z każdym przepisem. Do tego dochodzi kwestia częstych zmian w prawie, dlatego otrzymanie wiedzy od specjalisty w tej dziedzinie może okazać się bezcenne. Szkoleń z ochrony środowiska jest bardzo dużo. Począwszy od nauk dla kompletnych laików po kształcenie z konkretnych tematów, np. wymagań dotyczących fluorowanych gazów cieplarnianych.