Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Od czego zależy kurs waluty?

kurs waluty
 |  Artykuł partnera  |  Biznes i finanse

Agencja ratingowa S&P obniżyła rating dla Polski do "BBB+" z "A-". Złoty zareagował natychmiastowym, bardzo mocnym osłabieniem kursu. Tego samego dnia o godz. 18:49 kurs EUR/PLN notowany był na poziomie 4,48, czyli najniższym od czterech lat, natomiast kurs USD/PLN na poziomie 4,10, najniższym od 2003 r. Także do szwajcarskiego franka kurs złotego spadł do poziomu 4,10.

Przy tej okazji warto odpowiedzieć na pytanie: od czego zależy kurs waluty? Każda waluta ma swoją wartość, tzw. kurs walutowy. To po prostu cena waluty wyrażona w innej walucie. Od czego zależy kurs walutowy? Jest ściśle powiązany ze stanem gospodarki kraju.

Warto zaraz na początku krótko omówić dwa pojęcia. Aprecjacja waluty oznacza wzrost wartości danej waluty względem walut zagranicznych, co wiąże się ze wzrostem siły nabywczej danej waluty. Zupełnie co innego oznacza deprecjacja waluty. To osłabienie wartości danej waluty względem innych. Oznacza spadek siły nabywczej danej waluty.

Jakie wskaźniki gospodarcze mają wpływ na kurs waluty? Produkt Krajowy Brutto (tzw. PKB), który jest jednym z podstawowych mierników dochodu narodowego. PKB to całkowita suma dóbr i usług finalnych wytworzonych na terenie danego kraju w ciągu określonego czasu, najczęściej roku. Jedynym kryterium jest miejsce wytworzenia dóbr, nie ma znaczenie pochodzenie kapitału. Czyli do wzrostu polskiego PKB przyczyniają się również obcokrajowcy, którzy pracują w Polsce. Tak samo do wzrostu PKB np. Wielkiej Brytanii przyczyniają się polscy informatycy, inżynierowie czy ludzie ze zmywaka pracujący legalnie na Wyspach. Jeśli PKB rośnie, to znaczy, że poprawia się stan danej gospodarki. Następuje wzrost produkcji, napływa kapitał.

Bardzo ważna jest inflacja, mierzona jako tempo wzrostu cen. W jaki sposób? Kiedy ceny w Polsce na konkretne produkty czy usługi rosną szybciej niż w innych krajach, zmniejsza się ich konkurencyjność. Wtedy rośnie popyt na zagraniczne towary, a do ich zakupu niezbędna jest wymiana waluty krajowej na zagraniczną. Większa podaż prowadzi do spadku wartości waluty.

Na wartość waluty wpływ mają również posunięcia związane ze zmianami stóp procentowych. I znów trzymajmy się polskiego podwórka. Jeśli Rada Polityki Pieniężnej ustali w naszym kraju wyższą realną stopę procentową, to inwestowanie tutaj będzie korzystniejsze, ponieważ zagwarantuje wyższy zwrot z inwestycji kapitałowej. Opłacalna będzie wymiana euro na złotówki, a napływ europejskiej waluty spowoduje spadek kursu złotego wobec euro. Nastąpi aprecjacja złotówki. Jeśli to w strefie euro dojdzie do podwyższenia realnej stopy procentowej, kapitał przeniesie się za granicę, popyt na euro wzrośnie, a waluta krajowa ulegnie deprecjacji.

Istotne znaczenie ma bezrobocie. Jego spadek przyczynia się bowiem do wzrostu kursu walutowego. Niższe bezrobocie ma wpływ na poprawę sytuacji gospodarczej kraju i tempa wzrostu gospodarczego, a co za tym idzie na umocnienie kursu waluty. Wzrost bezrobocia powoduje osłabienie wartości waluty krajowej.

Na kursy walut wpływają nie tylko czynniki ekonomiczne, ale również polityczne i społeczne. Wpływ czynników politycznych na poziom kursu waluty uwidacznia się w czasie napięć politycznych, zaostrzenia sytuacji międzynarodowej lub w czasie występowania konfliktów regionalnych. Czasem czynniki te mają nawet większy wpływ na kursy walut od ekonomii.

Artykuł ukazał się na blogu serwisu wymiany walut kantoronline.pl