Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Przegląd najpopularniejszych metod zarządzania projektami

metody zarządzania projektami
 |  Artykuł partnera  |  Biznes i finanse

Praca metodą projektu jest stosowana przez wiele przedsiębiorstw – zarówno z branży IT, jak i wielu innych – z uwagi na wysoką skuteczność, przejrzystość i możliwość optymalizacji czasu oraz kosztów działania. Aby jednak zarządzanie projektami było skuteczne, konieczne jest wybranie odpowiedniej metody działania. Poznaj najpopularniejsze z nich.

Project management może być oparty o różne metodologie postępowania. Wybór konkretnej metody jest uzależniony zarówno od branży i skali projektu, jak i preferencji zespołu zarządzającego. Najpopularniejsze z nich to: Prince 2, PMBOK oraz SCRUM.

Prince2 – zarządzanie projektami oparte na produktach

Prince2 to bardzo uniwersalna metoda zarządzania projektami, która powstała w 1996 roku i ma charakter procesowy. Zakłada, że projekt:

  • ma określony i skończony czas trwania,
  • przynosi mierzalne i zdefiniowane wyniki,
  • jest systemem działań niezbędnym do budowania produktów biznesowych,
  • ma określoną pulę zasobów,
  • jest realizowany w oparciu o ścisłą strukturę organizacyjną.

Prince2 uwzględnia szczegółową definicję siedmiu procesów nadrzędnych, wokół których jest organizowana praca. Są to: strategiczne zarządzanie projektem, uruchamianie projektu, jego inicjowanie, sterowanie etapem, zarządzanie wytwarzaniem produktów, zarządzanie zakresem etapu oraz zamykanie projektu. Tę strukturę i zasady można zastosować w dowolnej branży. Warto jednak pamiętać, że trudno zastosować w tej metodologii metody zwinne czy optymalizację w duchu Six Sigma. Polecamy szkolenia Prince2 dla osób chcących zgłębić temat tej metodologii zarządzania projektami.

PMBOK

Skrót od angielskiego określenia Product Management Body of Knowledge – jest standardem project management powstałym również w 1996 roku. Zgodnie z filozofią, o jaką opiera się ta metoda, każdy projekt ma swój cykl życia – od inicjacji, przez planowanie, realizację, monitorowanie i kontrolę, aż po zamknięcie. Każda z tych grup procesów jest powiązana z pozostałymi i wymaga wiedzy z jednego (lub więcej) z dziesięciu obszarów (dotyczących m.in. zarządzania jakością, czasem, integracją, kosztami czy komunikacją oraz ryzykiem). To również bardzo uniwersalna metodologia, którą z powodzeniem można wdrożyć w wielu branżach. Szkolenia PMBOK mogą być dobrym sposobem zapoznania się ze szczegółowymi zasadami tej motodyki.

SCRUM

To jedna ze zwinnych metodologii wywodzących się z Agile. Pozwala na wieloetapowy rozwój projektu w oparciu o tzw. iteracje, które trwają maksymalnie przez miesiąc, nazywane sprintami. Po każdym sprincie zespół projektowy ma za zadanie dostarczyć gotowy, działający produkt, który następnie poddaje się ewaluacji i udoskonala podczas kolejnej iteracji. SCRUM to metodologia wywodząca się z Japonii, stosowana głównie w branży IT. Jednak jej założenia można wdrożyć również w innych branżach. Warto więc rozważyć szkolenia SCRUM, jeśli nasza firma planuje wdrożyć zwinne metodyki zarządzania projektami.