Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Etapy zakładania spółki z o.o. w Polsce w 2021

kup gotową spółkę
 |  Artykuł partnera  |  Biznes i finanse

Polskie ustawodawstwo przewiduje dwa podstawowe typy spółek, które można założyć: kapitałowe oraz osobowe. Jednym z najpopularniejszych wyborów jest spółka kapitałowa z ograniczoną odpowiedzialnością, która pozwala na względną swobodę działania przy bardzo niewielkim kapitale zakładowym o wysokości pięciu tysięcy złotych. W jaki sposób założyć taką działalność i szybko załatwić wszystkie sprawy formalne?

Jak założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością?

Pierwszą i podstawową czynnością jest sporządzenie umowy pomiędzy wspólnikami, będącymi współwłaścicielami przyszłej spółki. Dokument taki musi zostać koniecznie potwierdzony notarialnie. Jest to pierwszy krok na drodze wypełnionej rozmaitymi formalnościami.

Kolejne działania, które muszą zostać podjęte to zebranie kapitału zakładowego w postaci wkładów, które zostaną wniesione przez wspólników. Obowiązkowe jest także powołanie zarządu spółki. Dodatkową możliwością jest stworzenie rady nadzorczej albo komisji rewizyjnej. Są to jednak działania podejmowane głównie przez duże podmioty — większość drobnych działalności poprzestaje na wybraniu zarządu.

Najbardziej sformalizowane czynności dopiero nadchodzą, a należy do nich:

  • Uzyskanie wpisu w KRS (Krajowym Rejestrze Sądowym),
  • Otrzymanie numeru NIP oraz REGON (można tego dokonać w Sądzie Gospodarczym),
  • Rejestracja działalności w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Po ich dopełnieniu należy zająć się otwarciem rachunku bankowego spółki, a także uregulowaniem kwestii związanych z księgowością. Dzięki opisanym powyżej czynnościom (które w sumie zajmują ok. miesiąca), można rozpocząć działalność w ramach spółki kapitałowej z ograniczoną odpowiedzialnością.

Czy istnieją inne metody założenia spółki z o.o.?

Istnieją jednak mniej czasochłonna metoda na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Jest nią kupno gotowej spółki, która nie posiada historii działalności gospodarczej, a jednocześnie legitymuje się wszystkimi wymienionymi powyżej cechami. Jest to zatem pełnoprawny, funkcjonalny podmiot, dzięki któremu działalność można rozpocząć natychmiast po dokonaniu zakupu. Jeśli chcesz oszczędzić sobie stresu i oczekiwania w długich kolejkach, kup gotową spółkę!