Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Jaki jest zakres odpowiedzialności biura rachunkowego?

biuro rachunkowe
 |  Artykuł partnera  |  Biznes i finanse

Samodzielne prowadzenie przedsiębiorstwa wymagałoby posiadania kompetencji z różnych dziedzin i aktualizowania wiedzy z zakresu prawa, czy podatków, dlatego właściciele firm najczęściej decydują się na współpracę z biurami rachunkowymi. Jeśli potrzebujesz pomocy w prowadzeniu biznesu za granicą, biuro rachunkowe Niemcy udzieli Ci wsparcia w założeniu działalności gospodarczej w Niemczech.

Biuro rachunkowe - za co odpowiada?

Nawet jednoosobowe firmy wraz z rozwojem działalności stają przed decyzją skorzystania z usług profesjonalnego księgowego. Przedsiębiorcy zlecają prace z zakresu rachunkowości zewnętrznym firmom, ponieważ bieżące śledzenie zmian w prawie podatkowym wymaga czasu, który lepiej poświęcić na rozwój technologiczny i inwestycje. Biura rachunkowe oferują szeroki zakres usług, w tym między innymi:

  • pomoc na etapie przygotowania dokumentów rejestracyjnych przedsiębiorstwa, w szczególności spółek,
  • zgłoszenie firmy do wszystkich wymaganych instytucji oraz uzyskanie numeru NIP,
  • prowadzenie wymaganych dla danego biznesu rejestrów oraz ksiąg rachunkowych,
  • przygotowywanie rozliczeń podatkowych,
  • przygotowanie dokumentów, które są wymagane w przypadku zmiany profilu działalności gospodarczej, bądź w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji spółki,
  • doradztwo z zakresu księgowości, podatków.

Odpowiedzialność biura rachunkowego za błędy

W umowie regulującej współpracę z biurem rachunkowym należy określić zakres kompetencji, jakie przekazujemy firmie zajmującej się księgowością. Na podstawie tych warunków mamy możliwość sprawdzenia, czy biuro rachunkowe wywiązuje się ze swoich obowiązków oraz zyskujemy szansę na egzekwowanie odpowiedzialności za ewentualne błędy. Należy jednak pamiętać, że zgodnie z obowiązującym prawem biura rachunkowe nie odpowiadają za zobowiązania podatkowe swoich klientów. Odpowiedzialność podatkowa leży po stronie przedsiębiorcy, który odpowiada za rozliczenia skarbowe swoim majątkiem. Wynika to z zasady, że urząd skarbowy może dochodzić spłaty zaległości podatkowych, które wynikają z błędów w deklaracjach, wyłącznie od przedsiębiorcy, którego bezpośrednio dotyczy zaległość. Zatem ewentualne kary finansowe nie są nakładane na pracowników biura rachunkowego, które obsługuje Twoją firmę.

Umowa z biurem rachunkowym

Podczas sporządzania umowy z biurem rachunkowym należy dokładnie określić prawa i obowiązki stron. Szczególną uwagę warto zwrócić na zakres obowiązków księgowych, jaki powierzamy w ręce biura rachunkowego oraz na to, jakie udostępniamy mu dokumenty. W umowie powinien zostać określony m.in.: rodzaj prowadzonej i przechowywanej dokumentacji podatkowej (np. księga przychodów i rozchodów, ewidencja dla potrzeb podatku VAT i inne). Biura rachunkowe zwykle proponują klientom gotowy wzorzec umowy, który może okazać się niekorzystny z punktu widzenia specyfiki Twojej firmy. Do obowiązków właściciela firmy należy powiadomienie organów skarbowych o powierzeniu prowadzenia ksiąg rachunkowych przedsiębiorstwa oraz o miejscu, w którym przechowywana jest dokumentacja księgowa.