Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Coaching w biznesie

Coaching
 |  Artykuł partnera  |  Biznes i finanse

O coachingu w naszym kraju zrobiło się głośno parę lat temu. To profesja, która powstała w Stanach Zjednoczonych i w zasadzie przenosi funkcje trenera sportowego na inne sfery życia. Coach pomaga odkryć potencjał osoby, z którą pracuje, motywuje i wspiera w stawianiu sobie celów, a następnie ich realizacji. Kiedy okazuje się korzystny i jakie są rodzaje coachingu? Sprawdź!

Coaching – dlaczego warto?

Coaching spotyka się z wieloma polaryzującymi opiniami. Często kojarzy się z niemal szarlatańskimi praktykami i pustymi frazesami wygłaszanymi przez mówców motywacyjnych. Prawdziwe oblicze tej dziedziny polega jednak nie na wystąpieniach na scenie, ale na pracy ramię w ramię z klientem. Osobisty coach, wykorzystując swoją wiedzę psychologiczną i doświadczenie, pomaga m.in.:

 • pracować efektywniej, lepiej zarządzać czasem,
 • znaleźć równowagę pomiędzy życiem zawodowym a osobistym,
 • wyznaczać sobie cele i skutecznie je realizować,
 • odnaleźć swoją życiową pasję, rozpoznać potencjał,
 • przełamać złe nawyki i niekorzystną rutynę, a w ich miejsce wdrożyć nowe, korzystniejsze schematy postępowania (zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym),
 • obniżyć poziom odczuwanego stresu.

Coaching pobudza do myślenia i nauki. Nie sprzedaje gotowych recept, lecz skupia się na tym, co jest najwłaściwsze dla danego człowieka i pomaga mu samodzielnie to odkryć. Z tego powodu bywa bardzo pomocny i skuteczny.

Rodzaje coachingu – nie tylko rozwój osobisty

Trener rozwoju osobistego to najpopularniejsze polskie określenie coacha. Nie zawsze jednak musi on pracować z indywidualnymi klientami. Można wyróżniać również inne rodzaje coachingu, w tym takie, które skupiają się na realizacji celów całej grupy. Można wyróżnić również bardziej szczegółowe dziedziny w ramach tej profesji. To np.:

 • coaching zawodowy – dot. rozwoju zawodowego, ścieżki kariery,
 • coaching menedżerski – dot. wspierania kompetencji i umiejętności menedżerów w różnym zakresie,
 • coaching zespołu – dot. wspierania komunikacji, współpracy i wykorzystania potencjału wszystkich członków zespołu,
 • coaching życiowy (osobisty) – dot. różnych sfer życia osobistego,
 • coaching rodzicielski – dot. wspierania ról rodzicielskich.

Tak naprawdę trening może dotyczyć wielu sfer i obejmować zarówno bardzo szeroki, jak i specyficzny zakres. Nierzadko jest bardzo skuteczny, ale wymaga odpowiedniego podejścia zarówno od strony coacha, jak i jego klienta.

Szkolenia z coachingu

Coching ma wiele twarzy, a jedną z najpopularniejszych jest twarz trenera wewnętrznego, który pracuje z zespołem pracowników, aby wydobyć z nich talenty, rozwijać umiejętności i angażować do sięgania po ambitne cele. W pewnym sensie jest to trener, który może służyć nie tylko wiedzą, ale też doskonale rozumie jak od strony emocjonalnej motywować do zmiany i działania i potrafi prowadzić szkolenia, które nie tylko przekazują wiedzę, ale też kształtują zachowania i postawy.

Co ciekawe, samego coachingu również można się uczyć, służą temu specjalistyczne szkolenia omawiające jak przekazywać wiedzę, budować autorytet trenera, budować relacje z odbiorcami komunikatów i efektywnie się komunikować.

Listę tego typu szkoleń możemy znaleźć na stronie https://eventis.pl/szkolenia/coaching. Ważne jest oczywiście, aby trener miał pewne predyspozycje, takie jak empatia i inteligencja emocjonalna, ale warsztat coacha zdecydowanie można rozwijać. Warto w tym względzie skorzystać z wiedzy i doświadczenia kolegów, uczestnicząc w odpowiednio dobranych kursach i szkoleniach.