© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Wycena przedsiębiorstwa - kto może ją wykonać?

Certyfikowany rzeczoznawca majątkowy
 |  Redakcja  |  Biznes i finanse

„Ile warta jest moja firma?” To jedno z najczęstszych pytań zadawanych przez każdego, kto choćby przez chwilę rozważał sprzedaż swojej firmy. Jest to również jedna z największych przeszkód w rozpoczęciu przygotowania firmy do sprzedaży. Właściciele firm nie wiedzą, od czego zacząć ani kogo zapytać.

Chcesz mieć pewność, że otrzymujesz właściwą poradę od właściwych ludzi. Istnieje wiele różnych podmiotów, które mogą pomóc Ci wycenić Twój biznes.

Kiedy wybierasz kogoś, kto pomoże wycenić Twoją firmę, ważne jest, aby szukać osób, które mają kwalifikacje do pełnienia tej konkretnej roli i posiadają wieloletnie doświadczenie. Ważne, aby skoncentrować się na projektach, które prowadzili i referencjach.

Specjalistyczne firmy doradcze

Jest to prawdopodobnie najliczniejsza grupa jeżeli chodzi o wycenę przedsiębiorstw w Polsce. Posiadają również największe doświadczenie jeżeli chodzi o wycenę przedsiębiorstw na rynku niepublicznym (pozagiełdowym). Do elementów wyceny, w których specjalizują się takie firmy zaliczyć można wyceny: znaków towarowych, wartości niematerialnych, obligacji, wierzytelności, pakietów akcji oraz całych przedsiębiorstw. Najczęściej z takimi firmami współpracują większe przedsiębiorstwa, którym zależy nie tylko na dokładnym wyliczeniu wartości, ale również na renomie wyceniającego. Ze względu na doświadczenie doradcy są w stanie wskazać najważniejsze czynniki, które mogą zwiększyć wycenę w przypadku prowadzenia procesu sell-side oraz wyeliminować potencjalne zagrożenia jeżeli doradzają kupującemu. Pozycja na rynku pozwala na kontakt zarówno z największymi funduszami inwestycyjnymi, jak lokalnymi przedsiębiorstwami, dzięki czemu jest to zdecydowanie najlepszy wybór jeżeli zależy nam na fachowej wycenie oraz ewentualnym doradztwie w przypadku sprzedaży firmy.  

Certyfikowani rzeczoznawcy majątkowi

Osoby te rzadko podejmują się wyceny całego przedsiębiorstwa. Częściej z ich usług korzysta się np. gdy bank potrzebuje zabezpieczenia w przypadku kredytu i potrzebna jest wycena poszczególnych aktywów przedsiębiorstwa. W takich sytuacjach rzeczoznawcy przeważnie działają na korzyć banku, któremu zależy na zaniżeniu wartości aktywów, aby zminimalizować ryzyko.

Biura maklerskie

Podmioty takie są skupione tylko na wąskiej grupie przedsiębiorstw. Ze względy na silne powiazanie z publicznym rynkiem kapitałowym, specjaliści z biur maklerskich dokonują wyceny spółek, które planują wejść na giełdę. Tyczy się to dużych podmiotów, które mają wyrobioną markę na rynku i prognozują, że znajdzie się wystarczająca liczba chętnych na ich akcje. Przy wycenie takich przedsiębiorstw dużą role odgrywają cykle koniunkturalne oraz ogólne nastroje na giełdzie. W przypadku hossy biura maklerskie celowo zawyżają wycenę, gdyż inwestorzy chętniej dokonują transakcji i osiągają wyższe stopy zwrotu z zainwestowanego kapitału. Jeżeli na rynku występuje stagnacja lub bessa, wycena powinna być niższa, gdyż inwestorzy sa bardziej ostrożni i nie chcą przepłacać za spółki.

Biegli rewidenci

Osoby takie zajmują się przeprowadzaniem audytów oraz sprawdzają, czy w sprawozdaniach finansowych nie występują nieścisłości. Ze względu na wgląd do takich danych, naturalną rzeczą jest, że wiele firm audytorski posiada zespoły, które skupiają się na wycenie przedsiębiorstw. Do takich podmiotów można zaliczyć: EY, PWC, KPMG, Deloitte oraz Grant Thornton. Są to firmy, które mają oddziały na całym świecie i współpracują z największymi przedsiębiorstwami. Ich usługi skierowane są dla spółek, które są notowane na giełdzie oraz dużych przedsiębiorstw.

Jak widać każda z tych grup jest skierowana do konkretnych grup odbiorców. Aby wybrać najlepszą firmę warto zastanowić się nad wielkością naszego przedsiębiorstwa oraz celem, który chcemy osiągnąć. Dla przedsiębiorstw prywatnych, które nie są notowane na giełdzie najlepsza opcją będzie firma doradcza, która świadczy również wiele innych usług. Przedsiębiorstwa, które chcą być notowane na giełdzie lub które już są notowane, powinny skupić się na współpracy z biurami maklerskimi oraz firmami audytorskimi, które mają globalny zasięg.

Jesteś zainteresowany wyceną przedsiębiorstwa? Wejdź na CMT Advisory

BizNews


© 2020 BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone

Do góry