Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Wybory w USA - czy będą miały wpływ na rynki finansowe

USA Elections, Depositphotos
 |  Artykuł partnera  |  Biznes i finanse

Wybory w USA to wydarzenie jakie ma bezprecedensowy wpływ na ogólnoświatową gospodarkę i rynki finansowe. W związku z czym oczy całego świata zwrócone są ku sytuacji politycznej w Ameryce. Eksperci, niezależnie z jakiej szerokości geograficznej pochodzą próbują przewidzieć wpływ wyborów na rynki finansowe. Zatem czego możemy się spodziewać?

Nowy prezydent w USA i jego podejście do gospodarki

Zaczynając od dużego uogólnienia można powiedzieć, że Biden to prezydent, który raczej będzie prowadził swoją politykę konstruktywnie i przyjaźnie wobec zagranicznych partnerów. Nowy prezydent w swoim programie proponuje stymulacje rodzimej gospodarki (chociaż to się okaże dopiero w praktyce), jednocześnie zapowiada większe opodatkowanie najzamożniejszych amerykańskich przedsiębiorstw. Jeśli natomiast chodzi o zagraniczne stosunki gospodarcze Biden wydaje się przyjaźniejszy niż Trump. Oczywiście, stosunków z Chinami już raczej nic nie naprawi natomiast współpraca transatlantycka oraz współpraca z UE powinna być prowadzona w sposób konstruktywny. Warto wspomnieć, że raczej Brexit oraz ewentualne kolejne podziały w Unii Europejskiej nie zmienią podejścia do stosunków na linii Waszyngton – Europa.

Wpływ na rynki finansowe

Jak rynki finansowe reagują na informację o wyborze nowego prezydenta? Można powiedzieć, że raczej euforycznie. Co prawda najlepszym rozwiązaniem dla światowej finansjery byłoby zwycięstwo Republikanów. Biden raczej nie jest prezydentem, który będzie patrzył na najzamożniejsze przedsiębiorstwa i korporacje tak przychylnym okiem jak robił to Trump. Znakiem zapytania pozostaje pakiet stymulujący gospodarkę, który może być nieco mniejszy niż początkowo zakładano. Mimo to reakcje rynków są raczej pozytywne. Z czego wynikają? Otóż współcześni inwestorzy są niemal zmuszeni do podejmowania ryzyka inwestycyjnego, gdyż rynek jest zalewany tanim pieniądzem. Wciąż czytamy doniesienia o drukarkach FED, które na najwyższych obrotach zalewają rynek tanim dolarem. Jak wiadomo niski koszt pieniądza fiducjarnego zachęca do podejmowania działań inwestycyjnych.

Jakie z tego wnioski? Podzielony Kongres nie jest najlepszym rozwiązaniem dla inwestorów. Jednak prawdziwym wygranym jest tani pieniądz, który przyćmił wyniki wyborów.

Inwestowanie po wyborach w USA

Czy informację o wybraniu prezydenta w USA można rozpatrywać w kategoriach pewnego rodzaju korzyści, z punktu widzenia drobnego inwestora? Inwestowanie w akcje lub inne aktywa aktualnie wydaje się rozsądnym rozwiązaniem. Dlaczego? Otóż, wiemy już, że sytuacja po wyborach w USA diametralnie się nie zmieni. Jak wiadomo rynek i światowa finansjera obawiała się radykalnych zmian i dużego wpływu wyboru nowego prezydenta USA na sytuacje na rynkach. Tymczasem śmiało można powiedzieć, że jest to ważne wydarzenie, które jednak przeszło na plan dalszy. Agresywna polityka monetarna będąca odpowiedzią na przeciwdziałanie ekonomicznym skutkom pandemii COVID-19 sprawia, że nad walutami fiducjarnymi – zarówno nad polską złotówką jak i nad dolarem amerykańskim ciąży widmo inflacji. Mało tego zyski z lokat bankowych oraz całkiem nienajgorszych dotychczas obligacji skarbu państwa w roku 2020 spadły to nieakceptowalnie niskich poziomów. Zatem nawet Ci inwestorzy, którzy niekoniecznie mają ochotę inwestować w akcje, papiery wartościowe, kruszce (np. złoto), nieruchomości lub inne dowolne przedsięwzięcia są w pewnym sensie zmuszeni są do lokowania środków w tego typu aktywach. Podsumowując, pieniądz tanieje, w związku z czym długoterminowe trzymanie nadwyżek na kontach bankowych lub w przysłowiowej skarpecie wydaje się wyjątkowo nierozsądne.

Na co zatem konkretnie warto zwrócić uwagę?

Oczywiście ciężko mówić o jednoznacznych wskazówkach, jednak analitycy starają się znaleźć pewne drobne szanse i zagrożenia związane z wyborem prezydenta. Np. niektórzy obawiają się uzupełniania portfela inwestycyjnego o spółki z sektora energetycznego, gdyż Biden stawia na ograniczenie wykorzystania paliw kopalnych co z kolei w uprzywilejowanej pozycji stawia przedsiębiorstwa stawiające na odnawialne źródła energii.

Analitycy upatrują szans na inwestycje w spółki typu „value”. Patrząc historycznie tego typu spółki całkiem nieźle rosną w ciągu kilku miesięcy bezpośrednio po wyborach.  Ponadto, należy z ostrożnością patrzeć na spółki finansowe, które obecnie raczej są w dobrej kondycji jednak borykają się z problemem niskich stóp procentowych.

Podsumowując, czas pandemii oraz czas wyborów prezydenckich to niezwykle gorący moment na rynkach finansowych w związku z czym wielu inwestorów może wspominane światowe zawirowania wykorzystać upatrując się okazji inwestycyjnych. Trzeba jednak pamiętać o ryzyku. Czas zawirowań to czas okazji inwestycyjnych jednocześnie jest to czas kiedy nieprzewidywalność na rynkach finansowych jest większa co oczywiście wpływa na wzrost ryzyka inwestycyjnego.


Vestle (znany dawniej jako iFOREX) jest nazwą handlową iCFD Limited, licencjowana i regulowana przez Cypryjski Urząd Securities and Exchange Commision (CYSEC) numer licencji: 143/11. Materiały zawarte w niniejszym dokumencie, zostały stworzone we współpracy z Vestle i nie powinny w żaden sposób być rozumiane, bezpośrednio lub pośrednio, jako porady inwestycyjne, rekomendacje lub sugestie o strategii inwestycyjnej w odniesieniu do instrumentów finansowych, w jakikolwiek sposób. Każde wskazanie dotychczasowych wyników lub symulację wyników z przeszłości w tym dokumencie nie są wyznacznikiem przyszłych wyników. Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 82.99% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy. Uwaga: obliczenia przeszłych zmian wyników, mogą przedstawiać futures kontrakty, a nie aktywa bazowe. Pełne zrzeczenie się: https://www.vestle.pl/legal/analysis-disclaimer.html