Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Co należy wiedzieć o rejestracji znaków towarowych?

znak towarowy
 |  Artykuł partnera  |  Biznes i finanse

Przedsiębiorcy zaczynają myśleć o ochronie swojej marki najczęściej w dwóch przypadkach. Kiedy firma świetnie się im rozwija lub gdy konkurencja zaczyna się do nich zbytnio przybliżać. Nadal mało kto myśli o rejestracji już na początku działalności. Z tego powodu w tym artykule przybliżam podstawowe informacje na ten temat.

zastrzeżenie nazwy i logo rzecznik patentowy

​Jak rejestruje się znaki towarowe?

Prawo z rejestracji znaku towarowego powstaje na wniosek. Oznacza to, że może ono być przyznane (ale nie musi) osobie, która złożyła odpowiednie podanie do organu, który zajmuje się rejestracją znaku towarowego. Wszystko zależy od tego na jakim terytorium takie prawo ochronne. W Polsce znaki rejestruje Urząd Patentowy RP (UPRP) a w Unii Europejskiej jest to Urząd UE ds Własności Intelektualnej (EUIPO). Jeżeli interesuje Cię ochrona na wybrane kraje świata to stosowny wniosek składa się do Światowej Organizacji Własności Intelektualnej w Genewie w Szwajcarii.

Aby znak towarowy dało się zarejestrować musi on spełniać ustawowe wymogi formalne. Przedsiębiorcy w tym zakresie popełniają dwa najczęstsze błędy:

  • wchodzą w nazwy podobne do znaków już zarejestrowanych;

  • wchodzą w nazwy, które są określeniami opisowymi.

Zobacz również:

​Kto może zarejestrować znak towarowy?

Potocznie przyjęło się, że w Urzędzie Patentowym zastrzega się nazwę firmy. Czy to oznacza, że z takim wnioskiem może wystąpić tylko osoba, która zarejestrowała swoją firmę w CEIDG lub KRS? Okazuje się, że nie. Aktualnie obowiązujące przypisy umożliwiają rejestrację znaku towarowego na osobę fizyczną nie prowadzącą jeszcze działalności gospodarczej. Co więcej można to nawet zrobić na kilka osób fizycznych.

To dobre rozwiązanie dla osób, które dopiero planują działalność na własny rachunek i już teraz chcą zabezpieczyć prawa do marki. W takim przypadku po dokonaniu zgłoszenia mogą swobodnie mówić o swoich planach bez obaw, że ktoś będzie chciał im taką markę ukraść. Nawet jeżeli wpłynie takie zgłoszenie do Urzędu Patentowego, oni będą mogli je łatwo zablokować wskazując, że sami taki wniosek zgłosili wcześniej.

Pamiętaj również o tym, że przeprowadzenie całej procedury przed Urzędem Patentowym możesz zlecić rzecznikowi patentowemu. Jest on specjalistą od prawnej ochrony marki. Co ważne przed samym zgłoszeniem będzie mógł sprawdzić czy wybrana przez Ciebie nawa nie narusza prawa.

​Ile kosztuje rejestracja znaku towarowego?

W zakresie opłat urzędowych panuje przekonanie, że są one na tyle wysokie, że na rejestrację mogą sobie pozwolić jedynie największe firmy. Opłaty są wysokie, ale tylko przy ochronie międzynarodowej. Minimalny koszt rejestracji znaku towarowego w Polsce wynosi 890 zł. I jest to łączna opłata za 10-cio letni okres ochronny. Gdyby tę kwotę podzielić, miesięczna rata wyniosłaby nieco ponad 7 zł.

Finalnie musisz sobie zdawać sprawę z tego, że wysokość opłat urzędowych zależy od terytorium ochrony oraz ilości wskazanych klas towarowych. W klasach zgrupowane są towary i usługi do oznaczania których jest przeznaczony znak towarowy. Naturalnie im jest ich więcej (im szerszą działalność prowadzisz) tym opłaty urzędowe będą wyższe.

​Czy rejestrując znak towarowy uzyskuje się monopol prawny na nazwę?

Wiele osób błędnie zakłada, że zastrzeżenie nazwy firmy sprawia, że nikt nie może się nią już posługiwać. To tylko w części prawda. Chodzi bowiem o to, że poprzez rejestrację uzyskujesz monopol prawny, ale tylko w branży w której działasz. Podam Ci prosty przykład.

Jeżeli prowadzisz biuro rachunkowe pod nazwą „Wiktoria” to czy zagrożeniem dla twojego biznesu będzie restauracja o identycznej nazwie? Jakie jest niebezpieczeństwo, że osoba, która chciałaby rozliczyć swoje pity przez pomyłkę zje obiad w owej restauracji. Wydaje mi się, że żadne.

Od strony prawnej na rynku może działać wiele firm o identycznych lub podobnych nazwach. Warunek jest jednak taki, że muszą funkcjonować w zakresie różnych towarów i usług.

​Klasyfikacja nicejska niczym klasyfikacja PKD

I właśnie w tego powodu, aby sztucznie nie ograniczać swobody działalności gospodarczej, rejestrując znak towarowy musisz wskazać towary i usługi w zakresie których ma obowiązywać ochron. Dokonuje się tego w zakresie tzw. klasyfikacji nicejskiej. Teoretycznie możesz wskazać wszystkie występujące tam klasy (a jest ich 45), ale będzie to bardzo droga inwestycja.

Ochrona znaku towarowego jest również ograniczona do określonego terytorium. Innymi słowy jeżeli uzyskach ochronę w Polsce to nie możesz zabronić konkurentowi używania identycznej nazwy np. w Niemczech. Z tego powodu, jeżeli planujesz w niedalekiej przyszłości ekspansję na inne kraje, lepiej prewencyjnie ubiegać się od razu o ochronę unijnego znaku towarowego.

Poza tym prawo ochronne ograniczone jest w czasie do 10 lat. Przed jego upływem tego okresu możesz je przedłużyć. Jeżeli jednak o tym zapomnisz prawo to wygaśnie.

​Czy znak towarowy można sprzedać?

Poprzez rejestrację znaku towarowego uzyskujesz wyłączne prawo posługiwania się danym oznaczeniem w sposób zawodowy i zarobkowy. Jak już pisałem w twojej branży nikt nie może posługiwać się oznaczeniem na tyle podobnym, że wasi klienci mogą się pomylić. Dzięki rejestracji znaku stajesz się właścicielem praw do swojej marki (uzyskujesz do niej prawa podmiotowe).

Wiąże się to z tym, że w prosty sposób możesz takie prawa przenieść na inny podmiot. Przy czym jeżeli marka jest obecna na rynku od wielu lat to jej wartość może być odpowiednio duża. Chodzi o siłę przyciągania klientów. W dzisiejszych czasach dobra niematerialne firm jak ich marka czy know how są więcej warte niż np. maszyny czy nieruchomości. Wynika to z tego, że za marką cieszącą się dobrą opinią na rynku idzie gwarancja, że oznaczone nią towary i usługi stoją na wysokim poziomie.

Znak towarowy można wycenić i na nim zarabiać. Na przykład jako zabezpieczenie kredytu w banku. Poza tym nie ma przeszkód aby udzielić innemu podmiotowi licencji na jego używanie. Ten sposób jest bardzo popularny chociażby w branży gastronomicznej.

Na koniec warto powiedzieć, że znak towarowy może pomóc jeżeli firma bankrutuje. Chodzi o to, że syndyk, spieniężając majątek spółki w celu spłaty wierzycieli, może wycenić i sprzedać znak towarowy. Pieniądze jakie dzięki temu uzyska pomniejszą długi przedsiębiorcy.