Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Nikt już nie potrzebuje stereotypowych informatyków

sytuacja na rynku pracy w branży IT
 |  Artykuł partnera  |  Biznes i finanse

Zamknięty w sobie, niekomunikatywny, pracujący w samotności. Stereotypowy wizerunek informatyka jest dobrze znany i utrwalony w społecznej świadomości. W rzeczywistości jednak ma niewiele wspólnego z prawdą, co potwierdzają nie tylko badania, ale również sytuacja na rynku pracy. 

Jakie umiejętności powinien posiadać dzisiaj informatyk? Odpowiedź zdają się sugerować same firmy, które szukają nowych specjalistów. Wiele organizacji narzeka na przygotowanie absolwentów, zgłaszając zastrzeżenia przede wszystkim do prezentowanych przez nich umiejętności miękkich. Aż 40% rekrutujących organizacji wskazuje to jako swój główny powód niezadowolenia. Jak wynika z raportu QS Global Skills Gap, rozwiązywanie problemów, odporność na stres i komunikacja, to największe luki w umiejętnościach kandydatów, które dostrzegają pracodawcy. Prawie trzech na czterech przedsiębiorców otwarcie przyznaje, że ma trudność ze znalezieniem absolwentów z umiejętnościami miękkimi, które są potrzebne w ich organizacji. Planujący przyszłość w branży IT młodzi ludzie coraz częściej zdają sobie jednak z tego sprawę, co potwierdzają badania.

Informatyk nie jest introwertykiem

Rozwojowi umiejętności studentów i absolwentów w Polsce postanowili przyjrzeć się bliżej profesor Antoni Wiliński z Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku oraz Łukasz Kupracz, doktorant na Politechnice Koszalińskiej i Program Director w GlobalLogic, którzy przeprowadzili analizę porównawczą*[1], bazując na teorii inteligencji wielorakiej opracowanej przez Howarda Gardnera. Według niej człowiek posiada minimum osiem inteligencji, które rozwijają się u każdej osoby w różny sposób. Jedne są mocniejsze, a inne słabsze, co czyni wszystkich nas wyjątkowymi. Zestawiając umiejętności studentów pierwszego roku, ich starszych kolegów z uczelni oraz absolwentów, badacze doszli do szeregu ciekawych wniosków, które m.in. przełamują utarty stereotyp informatyka i podkreślają znaczenie rozwoju inteligencji interpersonalnej młodych osób. Nasze analizy nie potwierdzają stereotypu pracownika IT jako programującego w izolacji, a wręcz przeciwnie, wskazują na jego rozwinięte umiejętności interpersonalne. Choć inteligencja intrapersonalna jest rzeczywiście dominująca w zawodzie, to właśnie sprawna komunikacja, praca zespołowa i relacje międzyludzkie, charakteryzują wielu reprezentantów zawodu pracujących w branży – mówi Łukasz Kupracz.

Czego potrzebuje specjalista IT

Badacze zauważyli wyraźne różnice w poziomie rozwoju inteligencji interpersonalnej, wpływającej na sukcesy w realizacji zadań projektowych, u osób dopiero rozpoczynających edukację oraz tych już pracujących. Niepokojąco niski poziom inteligencji interpersonalnej wśród studentów potwierdził rolę uczelni w odpowiednim przygotowaniu młodych osób do pracy, uwzględniającym aktualne potrzeby rynku i przedsiębiorstw.

Stąd też zyskujące na znaczeniu partnerstwa uczelni i firm, w ramach których organizowane są m.in. kursy, praktyki i konkursy programistyczne. Umożliwiają one młodym osobom nabycie konkretnych umiejętności, ale również doskonalenie się w działaniu zespołowym i efektywnej wymianie informacji. W ten sposób od lat współdziałają choćby Politechnika Koszalińska i GlobalLogic, pomagając studentom odpowiednio przygotować się do pracy w branży IT.

Odpowiednie wsparcie rozwoju studentów pozwala im lepiej wpisać się w profile pracowników aktualnie poszukiwanych na rynku. Nie można jednak ignorować przy tym faktu, że każdy z nas jest inny – tłumaczy Łukasz Kupracz. Równie ważne jest więc, by poznać i rozwijać możliwości stażystów. Takie prawidłowe określenie potencjału pomaga w rozwoju młodego człowieka i jego szybkim wdrożeniu w prace projektowe. Tym samym naturalnie poprawia jakość pracy – dodaje.

Informatyk, którego firmy szukają na rynku pracy

Wyniki przeprowadzonych ankiet wykazały, że studenci pierwszego roku są głównie introwertykami należącymi do pokolenia Y, skoncentrowanymi na własnych problemach i pewnymi łatwego dostępu do informacji. Dla porównania u absolwentów znacznie dominują inteligencje logiczno-matematyczna oraz interpersonalna, które zostają wykształcone w trakcie studiów i podczas pierwszych zdobywanych praktyk. Wyraźnie pokazuje to więc zachodzącą podczas edukacji zmianę. To właśnie na tym etapie stereotypowy informatyk odchodzi w niepamięć, ustępując miejsca specjaliście doskonale radzącemu sobie na różnych polach i sprawnie komunikującego się z innymi.  

Szybki rozwój technologii, w tym popularyzacja robotyki i rozwiązań sztucznej inteligencji, może sugerować, że dzisiaj liczą się przede wszystkim umiejętności techniczne. Rzeczywistość pokazuje jednak coś zupełnie innego – obecnie ważniejsza niż kiedykolwiek wcześniej staje się umiejętność komunikacji międzyludzkiej, która jest poszukiwana nawet w wyspecjalizowanych branżach i zawodach. Stereotypowy informatyk, który samotnie realizuje zadania w ciemnym pokoju, nie jest już nikomu potrzebny. Zastąpił go specjalista, który potrafi współdziałać i efektywnie wymieniać się informacjami w mniejszych zespołach i międzynarodowych grupach. I to właśnie takich osób szukają obecnie przedstawiciele firm na rynku pracy.  

 

[1] * Prof. Antoni Wiliński i Łukasz Kupracz (2020). A Comparative Study of the Multiple Intelligence Profiles of First-Year IT Students and Employed Graduates. Informatics in Education,Volume 19, Issue 3, 491–517.