Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Jak zatrudnić pracownika z Ukrainy?

Zatrudnienie pracownika z Ukrainy
 |  Artykuł partnera  |  Biznes i finanse

Migranci zarobkowi z Ukrainy to coraz liczniejsza grupa pracowników, która cieszy dużym uznaniem w oczach polskich przedsiębiorców. Doceniani są głównie za solidne wykonywanie swoich obowiązków i poważne podejście do pracy. Z tego powodu coraz więcej właścicieli firm chętnie zatrudniłoby pracownika z Ukrainy, ale obawiają się formalności, jakie się z tym wiążą.

Zatrudnienie pracownika z Ukrainy w trybie uproszczonym

Wielu przedsiębiorstw skarży się na brak wystarczającej ilości pracowników. W ciągu ostatnich kilku lat rozwiązaniem tego problemu okazało się zatrudnianie pracowników zza wschodniej granicy. Jednak wielu właścicieli firm w dalszym ciągu powstrzymuje się przed takim krokiem, gdyż odstrasza ich ilość procedur i formalności, jakie trzeba załatwić, aby legalnie zatrudnić Ukraińca.

Zupełnie niesłusznie, ponieważ od kilku lat obowiązuje u nas rozporządzenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, które zezwala na zatrudnianie pracowników z Ukrainy bez konieczności uzyskiwania przez nich zezwolenia na pracę. Jest to tak zwana "procedura uproszczona", która polega tylko na uzyskaniu wpisu do ewidencji oświadczeń o powierzeniu pracy. Obecnie jest to najprostsza i najszybsza metoda na zalegalizowanie pracy obcokrajowca, z którą poradzi sobie każdy przedsiębiorca.

Oświadczenie o powierzeniu pracy – gdzie złożyć wnioski?

Pracodawca, który chce zatrudnić cudzoziemca na podstawie oświadczenia o powierzeniu pracy, powinien swoje pierwsze kroki skierować do odpowiedniego urzędu pracy. Jeżeli jest osobą prawną, będzie to urząd na terenie powiatu, gdzie jest zarejestrowana firma. W przypadku osób fizycznych będzie to odpowiednio urząd według miejsca stałego pobytu.

Oświadczenia można składać osobiście, listownie lub elektronicznie. Przy rejestracji wniosku obowiązkowo należy również dostarczyć: oświadczenie o niekaralności pracodawcy, dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość, potwierdzenie opłaty, kopię wszystkich wypełnionych stron ważnego dokumentu podróży cudzoziemca, którego dotyczy wniosek.

Czas oczekiwania na wpis to zazwyczaj 7 dni, jednak w przypadku stwierdzenia braków w dokumentacji, może się wydłużyć do 30 dni.

Obowiązki pracodawcy po otrzymaniu wpisu w urzędzie pracy

Pracodawcy, którzy otrzymali wpis do ewidencji, mają obowiązek zgłosić na piśmie urzędowi pracy informację o stawieniu się lub niestawieniu się cudzoziemca w pracy w oznaczonym terminie. Czas na to przewidziany, to siedem dni od daty na oświadczeniu.

Następnie każdy pracodawca musi zawrzeć z pracownikiem umowę na piśmie. Powinna być ona sporządzona w dwóch egzemplarzach, w tym jeden musi być przygotowany w języku zrozumiałym dla obcokrajowca. Ostatnim obowiązkiem właściciela firmy jest zgłoszenie pracownika z Ukrainy do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.

Oświadczenie o powierzeniu pracy to dokument, który pozwala na pracę w Polsce cudzoziemcowi przez okres 6 miesięcy w trakcie 12 kolejnych miesięcy. Jeżeli pracodawca chciałby kontynuować współpracę z Ukraińcem przez dłuższy okres niż 180 dni, to po trzech miesiącach pracy może wnioskować o wydanie zezwolenia na pracę typu A dla cudzoziemca. Tutaj wnioski składa się w urzędzie wojewódzkim.

Artykuł powstał we współpracy z atlaswork.pl