Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Dlaczego warto korzystać z usług doradcy podatkowego?

doradca podatkowy
 |  Artykuł partnera  |  Biznes i finanse

Ignorantia iuris nocet – o tym, że nieznajomość prawa szkodzi, wiedzą wszyscy przedsiębiorcy. To na ich barkach spoczywa bowiem odpowiedzialność za prawidłowe rozliczanie się z fiskusem. Śledzenie nowych aktów prawnych i badanie ich konsekwencji dla działalności firmy jest nie tylko czasochłonne, ale wymaga również pewnego obycia z mocno sformalizowanym językiem prawniczym. Dla wielu przedsiębiorców jest to bariera nie do pokonania. By nie zgubić się w gąszczu przepisów, coraz więcej osób korzysta więc z usług doradcy podatkowego.

Czym się zajmuje doradca podatkowy?

Doradca podatkowy to jeden z zawodów zaufania publicznego (podobnie jak adwokat, lekarz czy farmaceuta). Zdobycie tytułu wymaga zdania trudnego egzaminu państwowego. Osoby zajmujące się działalnością doradczą w zakresie podatków obowiązuje także tajemnica zawodowa. Są również zobowiązane do przestrzegania Zasad Etyki Doradców Podatkowych i objęte obowiązkowym ubezpieczeniem OC.

Doświadczony doradca podatkowy pełni funkcję łącznika między przedsiębiorcą a fiskusem. Posiada nie tylko odpowiednie kwalifikacje do wykonywania zawodu, ale doskonale zna specyfikę branży. Do jego obowiązków należy m.in. prowadzenie ksiąg rachunkowych, reprezentowanie firmy przed Urzędem Skarbowym, sporządzanie zeznań i deklaracji podatkowych oraz wykonywanie innych czynności zawodowych tak, aby chronić interes klienta, ale nie naruszać zasad etyki zawodu.

W jaki sposób doradca podatkowy może wpłynąć na rozwój firmy?

Powierzenie finansów firmy doradcy podatkowemu pozwala bezpiecznie zarządzać przedsiębiorstwem i uniknąć przykrych konsekwencji np. odkrycia przez fiskusa nieprawidłowości w rozliczeniach. Za niedopełnienie obowiązków przedsiębiorcom grożą nie tylko wysokie kary finansowe (które dla wielu mikro i małych firm mogą oznaczać konieczność zamknięcia biznesu i ogłoszenia upadłości), ale także poważne skutki prawne, z karą pozbawienia wolności włącznie.

Doradca podatkowy, wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie, może doradzać klientom niezależnie od branży, w jakiej działają. Dzięki umiejętności właściwej interpretacji przepisów jest w stanie zaproponować najlepsze rozwiązania (oczywiście w granicach prawa), które mogą przyczynić się do szybszego rozwoju firmy i wzrostu jej konkurencyjności.

Oddelegowanie obowiązków związanych z obsługą księgową firmy pozwala przedsiębiorcy poświęcić więcej czasu m.in. na zaplanowanie nowych inwestycji, rekrutację pracowników czy wdrożenie innowacji technologicznych. Wiele osób korzysta z pomocy doradców nie tylko w ramach bieżącej działalności firmy, ale także przy przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie z Unii Europejskiej.

Jednym z ważnych punktów Zasad Etyki Doradców Podatkowych jest obowiązek stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Dzięki temu klienci mają pewność, że płacą za usługi na najwyższym poziomie i w zgodzie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Artykuł powstał we współpracy merytorycznej z biurowektor.pl