© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Jak założyć firmę w Wielkiej Brytanii?

firma LTD w Wielkiej Brytanii 
 |  Artykuł partnera  |  Biznes i finanse

Biorąc pod uwagę ogromną liczbę Polaków mieszkających na Wyspach, nie powinno dla nikogo być zaskoczeniem to, że wielu z nich decyduje się na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

Dochodzi do tego również fakt, że na przykład firmę LTD w Wielkiej Brytanii możemy prowadzić nawet mieszkając na co dzień w Polsce. Za popularnością tego rozwiązania stoi przede wszystkim sprzyjające przedsiębiorcom prawo oraz przejrzyste zasady podatkowe - o czym jednak należy pamiętać, decydując się na założenie własnej firmy?

Własny biznes to nowe możliwości, ale też duża odpowiedzialność. Do osiągnięcia sukcesu nie wystarczy samo zarejestrowanie firmy - by osiągnąć zamierzone cele, niezbędne jest stworzenie dobrego biznesplanu, a także posiadanie rozległej wiedzy na temat działania rynku oraz ofercie konkurencyjnych firm. Poniżej omówimy kilka podstawowych kroków, które pomogą Ci w rozwoju Twojej firmy.

1.Poznaj rynek i przepisy

Podjęcie decyzji o założeniu firmy powinno być poprzedzone dokładnym przemyśleniem swoich możliwości, również tych finansowych, ale przede wszystkim tego, czy jesteśmy gotowi na wzięcie na siebie takiej odpowiedzialności. W realnej ocenie naszej sytuacji może pomóc nam zapoznanie się z rynkiem, na którym chcemy działać. Warto przyjrzeć się działaniu innych firm w danej branży, a przede wszystkim poznać obowiązki i wymagania, jakim muszą sprostać w Wielkiej Brytanii przedsiębiorcy. Nie możemy skupiać się tylko i wyłącznie na zaletach wychwalanych przez osoby prowadzące już w UK swój biznes oraz naszych własnych oczekiwaniach - nie zawsze są one zgodne ze stanem faktycznym, a nasza sytuacja może w rzeczywistości wyglądać zupełnie inaczej.

Przed podjęciem decyzji, która ma tak duży wpływ na nasze życie, należy więc dokładnie sprawdzić wszystkie szczegóły takiego kroku, a także rozważyć jego wady i zalety.

2.Wybierz rodzaj działalności i zarejestruj firmę

Najpopularniejszą formą prowadzenia działalności wśród Polaków mieszkających na Wyspach są bez wątpienia samozatrudnienie (self-employment) oraz prowadzenie spółki LTD - oba te rozwiązania są bardzo korzystne, różnią się jednak warunkami wymaganymi do rejestracji. Podstawową różnicą jest fakt, że samozatrudnienie mogą zarejestrować tylko osoby będące rezydentami brytyjskimi. Z kolei w przypadku spółki LTD, jak zostało już wspomniane powyżej, możliwe jest prowadzenie takiej firmy nawet przez osoby mieszkające na stałe w Polsce. W ten sposób mogą one czerpać korzyści oferowane przez to rozwiązanie, a jednocześnie swoją pracę wykonywać na terenie kraju - warto jednak podkreślić, że nie każdy ma taką możliwość. W momencie, kiedy nasza zarejestrowana w UK działalność, wymaga w Polsce posiadania warsztatu, czyli stałego miejsca niezbędnego do wykonywania pracy, konieczne jest rozliczanie się również w kraju.

Jeśli jednak mieszkamy na stałe w Wielkiej Brytanii, rodzaj rejestrowanej działalności powinniśmy wybierać przede wszystkim kierując się tym, który najlepiej odpowiada typowi biznesu, jakim chcemy się zajmować.

3.Stwórz plan działania na najbliższe miesiące

Osiągnięcie sukcesu w biznesie jest niemożliwe bez dobrego planu działania - intuicja jest ważna i może pomóc w nagłych sytuacjach, jednak podejmowane decyzje zawsze powinny być oparte na przemyśleniu ich konsekwencji i wpływu na funkcjonowanie firmy. Określenie krótkoterminowych i długoterminowych celów, wraz z przynajmniej ramowym planem ich osiągnięcia jest więc bardzo istotne. Nie oznacza to oczywiście, że nie możemy takiego planu na bieżąco aktualizować, jednak samo jego istnienie pozwoli nam na zachowanie ciągłości naszych działań i realną ocenę efektów, jakie przynoszą.

Mimo że samo założenie firmy w Wielkiej Brytanii jest zadaniem bardzo łatwym i nie wymaga załatwiania wielu formalności, tak utrzymanie się na rynku i zagwarantowanie swojej działalności stałego rozwoju jest równie trudne, jak na jakimkolwiek innym rynku. Musimy być w stanie dotrzeć do klientów i zaoferować im coś więcej niż nasi konkurenci - jest to najskuteczniejszy sposób na wyrobienie swojej własnej marki.

 

BizNews


© 2020 BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone

Do góry