Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Ubezpieczenie od ryzyk cybernetycznych – co warto wiedzieć?

Ubezpieczenie ryzyk cybernetycznych
 |  Artykuł partnera  |  Biznes i finanse

Jednym ze stałych elementów działalności wielu firm i korporacji są nowoczesne narzędzia i technologie cyfrowe. Trudno wyobrazić sobie pracę bez nich, gdyż znacznie ułatwiają wykonywanie zadań, ale też narażają firmę na ataki hakerów. Wiele firm pada ofiarą cyberprzestępstw.

Realne zagrożenie

Jest to wynik powszechnego dostępu do Internetu, sieci komputerowych i systemów – liczba ataków czy wyłudzeń danych rośnie, jesteśmy stale narażeni na ataki, złośliwe oprogramowania, wirusy oraz złamanie bezpieczeństwa danych i ich kradzież, dlatego tak ważne są ubezpieczenia od ryzyk cybernetycznych.

Działania profilaktyczne, nowoczesne systemy zabezpieczeń i dobry pakiet ubezpieczeniowy pomogą zredukować ew. skutki wystąpienia cyberprzestępstw.

Czym są cyberprzestępstwa?

Cyberprzestępstwa to często występujące przestępstwa gospodarcze. Według Komisji Europejskiej cyberprzestępczość to oszustwa i fałszerstwa komputerowe, związane z naruszaniem praw autorskich i praw pokrewnych, przestępstwa popełniane przy wykorzystaniu komputera i związane z treściami pedofilskimi, rasistowskimi czy faszystowskimi. To również działania prowadzone przeciwko integralności i poufności danych. Z kolei według Organizacji Narodów Zjednoczonych są to działania popełniane w Internecie, z pomocą komputera oraz sieci internetowej.

Ataki te dotyczą banków, instytucji finansowych czy korporacji, ale stanowią zagrożenie także dla mniejszych i średniej wielkości przedsiębiorstw. Obecnie każdy może paść ofiarą cyberprzestępców. Mimo to świadomość tego zagrożenia nadal jest niska, co ułatwia przestępcom działania. Warto wdrożyć działania mające na celu odpieranie ataków, ale także rozważyć zakup ubezpieczeń ryzyk cybernetycznych.

Szansa na rekompensatę strat

Ubezpieczenie ryzyk cybernetycznych może zrekompensować część strat związanych z utratą, wyciekiem, uszkodzeniem czy ujawnieniem danych spowodowanych wirusami komputerowymi, nieuprawnionym użyciem, błędami człowieka, atakami hakerów czy wadliwym oprogramowaniem.

Standardowe ubezpieczenia nie obejmują konsekwencji ataków cybernetycznych i naruszenia danych. W wielu przypadkach ubezpieczenie od ryzyk cybernetycznych może uratować firmę – zarówno finansowo, jak i może poprawić jej wizerunek.

Ubezpieczyciel przede wszystkim pokrywa koszty, m.in. związane z naruszeniem bezpieczeństwa danych. Ponadto w ramach polisy firmy otrzymują wsparcie informatyków, pomoc ekspertów, prawników czy specjalistów PR od zarządzania sytuacjami kryzysowymi – jak m.in. wyciek danych.

Warto rozważyć tę formę zabezpieczenia, gdyż jej brak – w razie cyberataków – może drożej kosztować. Koszty przywrócenia działania systemu informatycznego są bardzo wysokie, podobnie jak pomoc prawników i innych specjalistów. Trudne do oszacowania są też ew. straty spowodowane utratą klientów i partnerów biznesowych oraz osłabienie mocnej pozycji na rynku wynikające z wycieku danych wrażliwych i poufnych dokumentów. Odzyskanie dawnej pozycji, a przede wszystkim zaufania trwa długo, a także wymaga kosztów nie tylko materialnych.

Cyberprzestępstwa to zagrożenie dla przedsiębiorstw z każdej branży, trudno wskazać bezpieczne sektory, które nie muszą się ich obawiać. Taki pakiet ubezpieczeniowy powinni rozważyć zarówno prezesi korporacji, jak i m.in. właściciele firm transportowych, logistycznych i produkcyjnych, sklepów internetowych, kancelarii adwokackich, placówek medycznych, osoby zajmujące się pośrednictwem finansowym, firmy z sektora usług, jeśli powszechnie używają komputerów i dostępu do Internetu.

Źródło: Adlerbrokers, Broker ubezpieczeniowy adlerbrokers.com.pl