Księgowość w spółce cywilnej

źródło: pixabay.com
15 wrzesień 2020

Jeśli wspólnikami spółki cywilnej są jedynie osoby fizyczne, spółka taka ma obowiązek prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub w przypadku spełnienia określonych przesłanek, o których mowa poniżej - ksiąg rachunkowych (tzw. pełna księgowość).

Na początku prowadzenia działalności przez spółkę cywilną słuszne wydaje się prowadzenie księgowości w formie księgi przychodów i rozchodów. Jako, że początkowa skala działalności zazwyczaj nie będzie wymagała od razu prowadzenia „pełnej księgowości” zdecydowania większość nowo powołanych spółek wybiera rozwiązanie uproszczone w postaci prowadzenia księgi przychodów i rozchodów co jest tańszym i przystępniejszym wyjściem na starcie niż wybór „pełnej księgowości”.

Tym samym można z dużą dozą prawdopodobieństwa uznać, że znacząca większość nowo zakładanych spółek cywilnych może z powodzeniem stosować uproszczoną formę księgowości jaką jest księga przychodów i rozchodów.

W stosunku do spółki cywilnej prowadzi się jedną, wspólną dla wszystkich wspólników, podatkową księgę przychodów i rozchodów.  W księdze tej ewidencjonowane są jednak wyłącznie przychody, które są osiągane przez wspólników działających w ramach prowadzonej przez nich spółki cywilnej. Tym samym nie obejmuje ona przychodów wspólników w działalności odrębnej od spółki osiąganych poza spółką.

Spółka cywilna jest zobowiązana do prowadzenia ksiąg rachunkowych (tzw. pełna księgowość) dopiero po przekroczeniu limitu przychodów netto od sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych.

Spółka cywilna jest zobowiązana do prowadzenia pełnej księgowości:

  • w sytuacji, w której co najmniej jeden ze wspólników jest osobą prawną lub tzw. ułomną osobą prawną (np. spółką jawną albo komandytową), lub
  • w sytuacji, w której gdy przychody netto za sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrachunkowy wyniosły co najmniej równowartość w złotych kwoty 2 000 000 euro.

Podsumowując, jeśli skład osobowy spółki cywilnej to jedynie wspólnicy będący osobami fizycznymi, a przychód spółki cywilnej nie przekracza podanej wyżej kwoty zaleca się prowadzenie księgowości formie księgi przychodów i rozchodów, która jest prosta i tania w prowadzeniu zamiast droższej pełnej księgowości.

W przypadku spełnienia przesłanek nakazujących prowadzenie pełnej księgowości, spółka cywilna nie posiada wolności wyboru, ale należy mieć na uwadze, że pełna księgowość jest rozbudowanym i sformalizowanym systemem ewidencji zdarzeń gospodarczych, który jest dużo bardziej skomplikowany i kosztowny w prowadzeniu.

Artykuł powstał we współpracy z https://pik-ksiegowosc.pl/

 

Zapisz się do naszego Newslettera

Home | O nas | Reklama | Kontakt