Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Księga przychodów i rozchodów - niezbędne informacje

Księga przychodów i rozchodów
 |  Artykuł partnera  |  Biznes i finanse

Temat prowadzenia księgi przychodów i rozchodów powinien być dobrze znany dla przedsiębiorców. Czym tak naprawdę jest ta księga i kto jest zobowiązany do je prowadzenia?

Księga przychodów i rozchodów - czym jest?

Jest to nic innego jak ewidencja księgowa, która stosowana jest w uproszczonej księgowości. Księga przychodów i rozchodów służy między innymi do księgowania:

  • przychodów ze sprzedaży,
  • zakupów towarów,
  • wydatków, jakimi są na przykład wynagrodzenia.

Dodatkowo od kwietnia 2016 roku należy umieszczać w niej koszty prac rozwojowych i badawczych.


Kto w takim razie jest zobowiązany do prowadzenia tej księgi? Otóż obowiązek ten przysługuje osobom fizycznym, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą oraz spółkom partnerskim i cywilnym. Istnieją również sytuacje, w których to podatnik może zostać zwolniony z prowadzenia takiej księgi. Zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym jej prowadzenia, może to nastąpić wtedy, gdy podatnik boryka się z problemami zdrowotnymi. Wiek osoby ma również ogromny wpływ w tej kwestii, podobnie jak rozmiar prowadzonej działalności.

Jak założyć księgę przychodów i rozchodów?

Rozporządzenie w sprawie prowadzenia księgi przychodów i rozchodów również dokładnie opisuje, w jaki sposób należy ją założyć. Otóż powinna być założona w momencie rozpoczęcia działalności gospodarczej lub w dniu 1 stycznia roku podatkowego. Całe prowadzenie tej księgi nie należy do najtrudniejszych czynności. Warto pamiętać, że zapisów w niej należy dokonywać po zakończeniu każdego dnia roboczego. Wtedy podatnik może mieć pewność, że wszystkie czynności zostaną odnotowane. Zdarzają się jednak przypadki, kiedy to księga ta prowadzona jest przez biuro rachunkowe. Wtedy podatnik może dokonywać zapisów chronologicznie do 20 dnia każdego miesiąca. Księga ta powinna znajdować się również w odpowiednim miejscu. Zaleca się, aby znajdowała się ona w miejscu, gdzie wykonywana jest działalność. Ostatecznie jednak to podatnik wskazuje właściwe miejsce. W sytuacji, gdy księga przychodów i rozchodów prowadzona jest przez biuro rachunkowe to powinna się ona znajdować zarówno w danym biurze jak i siedzibie firmy.

Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów to dla większości przedsiębiorców obowiązek. Pozwala ona dokumentować wszelkie operacje pieniężne. Dzięki niej klient ma dokładny obraz swoich zakupów i sprzedaży. Jeśli jednak zachodzi konieczność przekazania prowadzenia księgi do biura rachunkowego to nie ma takiego problemu. Obecnie większość organizacji bardzo dokładnie i rzetelnie wykonuje prace z tym związane.