Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Na co można przeznaczyć dotację unijną dla firm?

dotacja unijna dla firm
 |  Artykuł partnera  |  Biznes i finanse

Chcesz wprowadzić na rynek innowacyjny produkt lub wdrożyć nową technologię, która usprawni proces produkcji? Tak jak wielu przedsiębiorców z całej Polski, masz szansę na pozyskanie dotacji (finansowanie dla sektora MŚP może pokryć nawet do 90% kosztów całego projektu!). Nie czekaj na lepszy moment, sprawdź, jak ubiegać się o dofinansowanie dla firm jeszcze w tym roku.

Kto może skorzystać ze środków unijnych?

Dotacje z UE przeznaczone są zarówno dla firm z sektora MŚP, jak i dużych przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 250 osób. Jednak najszerszym dofinansowaniem są objęte mikro, małe i średnie firmy, które stanowią aż 99,8% wszystkich przedsiębiorstw w Polsce. Największe szanse na dotacje mają projekty B+R finansowane m.in. z programu Inteligentny Rozwój oraz Programów Regionalnych. Maksymalna kwota dofinansowania, w zależności od konkursu, to nawet 20 milionów euro. Dotacje są wypłacane w formie zaliczek na podstawie pisemnego wniosku. Ich wysokość jest uzależniona od wcześniej ustalonego harmonogramu. Dlatego przed rozpoczęciem procedury wnioskowania o środki z Unii, warto przeprowadzić audyt unijny i realnie ocenić szanse realizacji poszczególnych etapów projektu. Jeśli chcesz zminimalizować ryzyko popełnienia błędu w trakcie tworzenia wniosku czy rozliczania dotacji, skorzystaj z pomocy profesjonalnej firmy doradczej.

Środki unijne dla firm – wydatkuj z głową!

Pozytywne rozpatrzenie projektu i otrzymanie dotacji to nie koniec! Pamiętaj, że po zakończeniu konkursu czeka Cię rozliczenie wszystkich wydatków. Bezwzględnie pilnuj terminów zapisanych w umowie i wydatkuj pieniądze zgodnie z pierwotną deklaracją. Co jednak gdy w trakcie realizacji projektu, okaże się, że musisz wydać środki nieco inaczej, niż przewiduje to umowa? W uzasadnionej sytuacji zazwyczaj możliwe jest podpisanie aneksu do umowy. Pamiętaj jednak, że wszystkie etapy realizacji projektu podlegają skrupulatnej kontroli. Czeka Cię m.in. wizyta monitoringowa czy kontrola krzyżowa (jeśli realizujesz więcej niż jeden projekt w tym samym czasie). Wykrycie ewentualnych nieprawidłowości może skutkować upomnieniem, a w ostateczności nawet cofnięciem części lub całości dofinansowania.

Na co przeznaczyć dofinansowanie dla firm z projektów B+R?

Środki otrzymane na działalność B+R możesz przeznaczyć m.in. na realizację badań oraz prac rozwojowych, opłacenie kadry zajmującej się obszarem B+R zatrudnionej na podstawie umowy o pracę oraz umów cywilno-prawnych, zakup niezbędnego sprzętu, materiałów i aparatury badawczej. Dotacje możesz wydać także na budowę Centrum Badawczo-Rozwojowego, zakup patentów czy wyników badań.

Obecna perspektywa finansowa UE kończy się za kilka miesięcy. Nie warto więc dłużej zwlekać ze złożeniem wniosku. Dodatkowe środki przybliżą Cię do realizacji nowych celów i pomogą pozostać konkurencyjnym, nawet w trudnej, pocovidowej rzeczywistości.

edoradca.pl
Artykuł powstał we współpracy z portalem edoradca.pl