Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Działalność nierejestrowana - jak ją prowadzić ?

Działalność nierejestrowana
 |  Artykuł partnera  |  Biznes i finanse

Prowadzenie działalności nierejestrowanej nie wymaga zakładania firmy, rejestracji w CEiDG lub KRS, ubiegania się o nadanie numeru NIP, opłacania podatku dochodowego, VAT czy składek ZUS. Jest to doskonały sposób na to, aby móc świadczyć usługi czy sprzedawać towary bez konieczności spełnienia szeregu różnych wymogów, które stawiane są wobec przedsiębiorców.

W ramach działalności nierejestrowanej można wykonywać niemal te same czynności, co w czasie prowadzenia zwyczajnej działalności gospodarczej. Wyjątkiem są niektóre rodzaje usług oraz sprzedaż towarów, na którą wymagane są specjalne zezwolenia. Chcąc dokonywać transakcji tego rodzaju przedmiotami konieczne będzie założenie działalności gospodarczej.

Obowiązujące limity w działalności nierejestrowanej

Możliwość dokonywania sprzedaży bez konieczności rozliczania się z urzędem skarbowym, ZUS i innymi instytucjami, jest bardzo kusząca. Działalność nierejestrowana została jednak wprowadzona z myślą o osobach, których dochód ze sprzedaży nie jest podstawowym źródłem utrzymania. Powodem jest miesięczny limit dochodu, jaki można uzyskać prowadząc działalność nierejestrowaną. Na chwilę obecną jest to połowa minimalnego wynagrodzenia przysługującego za pracę, to znaczy 1300 zł. Jest to limit rozliczany w okresie miesięcznym, zatem po choćby jednorazowym jego przekroczeniu konieczne będzie założenie działalności gospodarczej bez względu na to, czy w kolejnych miesiącach planujemy osiągnąć dochody wyższe niż połowa minimalnego wynagrodzenia. Dodatkowo działalności nierejestrowanej nie mogą prowadzić osoby, które w ciągu ostatnich 60 miesięcy od dnia rejestracji wykonywały działalność gospodarczą. Nie można również zawiesić dotychczasowej działalności, aby wykonywać działalność nierejestrowaną nawet w zupełnie innej branży.

Niezbędna dokumentacja

Prowadzenie sprzedaży bez konieczności rejestracji nie zwalnia nas jednak z obowiązku prowadzenia minimalnej dokumentacji. Na ona na celu ustalenie, czy w danym miesiącu nie został przekroczony próg dochodowy. Dokumentami potwierdzającymi zawarte transakcje są faktur bez VAT, gdyż osoba prowadząca działalność nierejestrowaną co do zasady nie jest podatnikiem podatku VAT. Dodatkowo obowiązujący limit wartości sprzedaży to kwota brutto, dlatego też i kwota brutto powinna znaleźć się na fakturze. Co więcej, istnieje obowiązek rozliczenia się z uzyskanych dochodów w zeznaniu rocznym PIT, w rubryce "dochody z działalności nierejestrowanej". Są one opodatkowane według skali, 17% i 32% w przypadku przekroczenia limitu podatkowego PIT. 

Dla kogo działalność nierejestrowana?

Decyzja o założeniu działalności gospodarczej nie jest prosta, w dodatku pociąga za sobą konieczność spełnienia wielu wymagań, jakie stawia przed nami ustawodawca. Zamiast od razu prowadzić sprzedaż poprzez rejestrację działalności, można spróbować swoich sił w ramach działalności nierejestrowanej. Oczywiście w przypadku przekroczenia limitu przychodu zachodzi konieczność rejestracji. Właśnie ze względu na limit działalność nierejestrowana to doskonały twór, który pozwoli na dodatkowy zarobek osobom na etacie lub tym, którzy poszukują dodatkowego źródła dochodu bez konieczności spełnienia zbędnych, przynajmniej na początku, formalności.