Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Zastanawiasz się, kiedy Twoje pieniądze trafią na rachunek odbiorcy? Sprawdź harmonogram sesji rozliczeniowych systemu Elixir!

elektroniczny system rozliczeń międzybankowych elixir
 |  Artykuł partnera  |  Biznes i finanse

Popularność transakcji bezgotówkowych oraz korzystanie z niezwykle nowoczesnych systemów bankowych może rodzić właściwie jedno pytanie osób przesyłających sobie pieniądze. Nie chodzi bowiem o to, czy w ogóle trafią one na wskazane konto, bo to oczywiste, ale o to, kiedy tam trafią. W przypadku Polski odpowiedź na nie znaleźć można w harmonogramie sesji Elixir – głównego systemu elektronicznych rozliczeń międzybankowych w naszym kraju.

Czym jest i jak działa elektroniczny system rozliczeń międzybankowych Elixir?

System Elixir funkcjonuje w Polsce już od 1994 roku, nieprzerwanie odpowiadając za sprawną realizację płatności pomiędzy bankami. Jego twórcą i operatorem jest KIR – technologiczny hub, będący kluczowym podmiotem infrastruktury polskiego systemu płatniczego i jednocześnie głównym dostawcą rozwiązań cyfrowych stosowanych przez sektor bankowy, gospodarczy oraz administracyjny w Polsce.

Celem elektronicznego systemu rozliczeń międzybankowych Elixir jest umożliwienie wszystkim jego uczestnikom przeprowadzanie elektronicznej wymiany komunikatów rozliczeniowych, a także informacji. System ten jest nieustannie rozwijany przez KIR i dostosowywany do zmieniających się warunków panujących na rynku rozliczeń.

Jak wygląda harmonogram sesji systemu Elixir? W jakich godzinach dokonuje się rozliczeń transakcji?

Przelewy w systemie Elixir mogą być do niego kierowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku. Samo ich rozliczenie odbywa się podczas jednej z trzech sesji Elixir, które odbywają się od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Każda sesja kończy się rozrachunkiem w systemie SORBNET2.

Szczegółowy harmonogram sesji rozliczeniowych w systemie Elixir przedstawia się następująco:

szczegolowyharmonogramsesjirozliczeniowychwsystemieelixir

Źródło: https://www.banki.kir.pl/elixir/system-elixir/

W ramach wyszczególnionych wyżej sesji odbywają się płatności niemal wszystkich typów.

Jedynymi wyjątkami, kiedy w ciągu dnia odbywają się zaledwie 2 sesje rozliczeniowe (sesja nr 1 i nr 2), jest 24 grudnia oraz ostatni dzień roboczy każdego roku.

Dlaczego warto korzystać ze stworzonego przez KIR systemu rozliczeń międzybankowych Elixir?

Korzyści, jakie elektroniczny system rozliczeń międzybankowych Elixir zapewnia wszystkim jego użytkownikom, można wymienić w 6 punktach:

  1. Pewność – korzystając z systemu Elixir, używasz rozwiązania wyznaczającego obowiązujący standard dla rozliczeń międzybankowych w Polsce.
  2. Zaufanie – jako integralny element infrastruktury sektora bankowego w naszym kraju, Elixir cieszy się pełnym zaufaniem wszystkich banków oraz instytucji finansowych.
  3. Niezawodność – nieprzerwane działanie systemu od 25 lat jeszcze nigdy nie zostało w żaden sposób zakłócone.
  4. Elastyczność – Elixir doskonale radzi sobie z różnymi rodzajami płatności, w tym np. z poleceniami przelewu, płatnościami podatkowymi czy poleceniami zapłaty.
  5. Optymalizacja – pod względem ekonomicznym system Elixir jest rozwiązaniem wyjątkowo korzystnym dla wszystkich jego uczestników.
  6. Standard – Elixir spełnia europejskie standardy w zakresie realizacji płatności.

System Elixir to również pełne bezpieczeństwo Twoich pieniędzy oraz każdej przesyłanej za jego pośrednictwem informacji.