Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Kto opłaca notariusza przy zakupie mieszkania?

koszty notarialne przy zakupie mieszkania
 |  Artykuł partnera  |  Biznes i finanse

Według polskiego prawa nabycie nieruchomości wymaga formy aktu notarialnego. Dokonanie czynności notarialnych związane jest z koniecznością uiszczenia odpowiednich opłat. Dowiedz się co to za opłaty i kto płaci za notariusza przy zakupie mieszkania.

Koszty notarialne związane z zakupem nieruchomości

Nabywając mieszkanie musimy liczyć się z szeregiem kosztów notarialnych. Są to: wynagrodzenie notariusza (tzw. taksa notarialna), podatki (VAT, podatek od czynności cywilnoprawnych) oraz opłaty sądowe. Wysokość wynagrodzenia notariusza ustalana jest indywidualnie przez strony i notariusza. Rozporządzenie w sprawie taksy notarialnej określa maksymalną stawkę, której może żądać notariusz. Od wynagrodzenia rejent zobowiązany jest odprowadzić podatek od towarów i usług w stawce 23%.

Jeżeli kupujemy mieszkanie z rynku wtórnego, zostaniemy obciążeni również podatkiem od nieruchomości. Jego wysokość to 2% od wartości nieruchomości. Notariusz zobowiązany jest do pobrania podatku przed dokonaniem czynności notarialnych, jednakże większość rejentów zgadza się na zapłatę po akcie notarialnym. Pamiętajmy, że według przepisów podatek musi zostać uiszczony gotówką.

Opłaty sądowe zależą od tego, czy dla nieruchomości założona jest księga wieczysta i jakie zawiera ona wpisy. Opłaty mogą obejmować jedynie wpis własności nowego właściciela, ale często zdarza się, że z księgi trzeba wykreślić inne, wcześniejsze wpisy, np. hipotekę. Ma to wpływ na ostateczną wysokość opłat sądowych.

Kto ponosi koszty notarialne przy zakupie mieszkania?

Chociaż jest to niepisana zasada, to przyjęło się, że wynagrodzenie notariusza, wraz z podatkiem VAT, płaci kupujący. Strony mogą jednak umówić się inaczej i na przykład zapłacić po połowie. W przypadku rynku pierwotnego, czasami udaje się wynegocjować z deweloperem podział kosztów pomiędzy stronę kupującą a dewelopera.

Podatek od czynności cywilnoprawnych płaci zawsze kupujący. To on jest zobowiązany do jego poniesienia i zobowiązanie to na pewno zostanie wyartykułowane w treści aktu notarialnego. Pamiętaj jednak, że kupując mieszkanie na rynku pierwotnym nie będziesz płacił podatku od czynności cywilnoprawnych, bo związany jest on z wtórnym obrotem nieruchomościami.

Opłaty sądowe najczęściej ponoszą kupujący. Dotyczy to w szczególności opłaty za założenie księgi wieczystej, wpis własności czy wpis hipoteki. Są to stałe koszty, których wysokość określa ustawa o kosztach w sprawach cywilnych. Czasami strony uzgadniają między sobą, że niektóre spośród opłat sądowych poniesie sprzedający. Zazwyczaj związane jest to z wykreśleniem roszczeń i obciążeń, takich jak wykreślenie hipoteki na nieruchomości po spłaceniu kredytu, który ona zabezpiecza.

Decydując się na zakup mieszkania musimy liczyć się z koniecznością poniesienia kosztów notarialnych. Niektóre z nich są stałe i nie da się ich uniknąć (podatki, opłaty sądowe). Inne możemy negocjować (taksa notarialna). I chociaż zazwyczaj koszty ponosi strona kupująca, nie znaczy to, że nie może ona umówić się ze stroną sprzedającą na inny podział kosztów. W szczególności, gdy dotyczą one obu stron (wynagrodzenie notariusza, niektóre opłaty sądowe).

Informacje zaczerpnięte z notariuszgdynia.pl