Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Na czym polega zarządzanie projektami i jak zarządzać projektem?

zarządzanie projektami
 |  Artykuł partnera  |  Biznes i finanse

Rynek i związana z nim konkurencja powodują, że każda branża skupia się na poszukiwaniu nowatorskich metod. Będą one służyć w optymalizacji procesów, biorąc pod uwagę osoby, przedmioty i czas. Głównym założeniem jest doprowadzenie do takiego stanu, w którym wyroby będą doskonałej jakości, a czas ich produkcji maksymalnie skrócony. Z tego tytułu tak ważne jest, by projekt został wyposażony w narzędzia, pomagające spełnić oczekiwania klientów, pracodawców i współpracowników. Projekt charakteryzuje się również tym, że musi zostać do niego wyznaczona osoba, która będzie nadzorować prace będące jego składowymi. Wysoki stopień odpowiedzialności spowodował, że została wyodrębniona kolejna dziedzina biznesu, skupiająca wokół siebie zarządzanie projektami.

Czym jest zarządzanie projektami? Na czym polega?

Właśnie zarządzanie projektami decyduje o powodzeniu całości przedsięwzięcia. Kierownik projektu musi być z nim związany przez cały czas jego trwania. Powinien znać plan działania, jednocześnie pracując nad danym zagadnieniem jak i kierować pracą wszystkich członków zespołu. Pełni rolę motywatora, nakierowując podwładnych oraz scalać pracę jednostek w jeden produkt, który ma na celu prowadzić do zadowolenia klienta.

W skład zarządzania projektami wchodzą trzy fazy: planowania, realizacji i finalizacji.

Planowanie polega na przeprowadzeniu badania potrzeb klienta i zaaranżowanie planu działania. Należy także ustalić koszty, które poniosą strony procesu. Projekt osadza się w ramy czasowe, możliwe do zaakceptowania i wykonania oraz wybrać taką kadrę, która będzie odpowiadać za terminową realizację zadań,

Stadium realizacji polega na interakcji kierownika z zespołem. Na tym etapie zarządzający motywuje swój zespół a w trudnych momentach musi podejmować czasami ciężkie do zaakceptowania i niepopularne decyzje, które mają na celu skierowanie projektu na dobre tory. Również teraz należy podejmować interakcję z finalnym odbiorcą, przedstawiając mu aktualne wyniki i porównywać, czy są one zbieżne z jego oczekiwaniami,

Na etapie finalizacji dostrzega się złożenie działań kilku grup i zadań w jeden konkretnie sprecyzowany produkt. Dochodzi do przedstawienia go klientowi, który go akceptuje lub odrzuca.

Na czym polega skuteczne zarządzanie projektami?

Osoba, która zarządza projektem powinna wyróżniać się kompetencjami technicznymi, jak i dobrze wykształconymi relacjami międzyludzkimi. Aby zarządzać projektem na wysokim poziomie należy posiadać wiedzę o jego działaniu, budowie i specyfice projektu. Powinna ona skutecznie zdefiniować potrzeby klienta oraz porównać je z głównymi założeniami projektu. Musi też wybrać wykonawców, którzy wykonają plan w stu procentach. Dobra interakcja ze współpracownikami to klucz do skutecznego zarządzania projektu. Stąd tak ważne są cechy interpersonalne, jak umiejętność komunikowani się, asertywność czy kreatywność. Jak widać, to dziedzina, która wymaga wielu umiejętności. Należy być na bieżąco z najnowszymi praktykami, dzięki czemu kierownik projektu zyskuje szacunek podwładnych.

  Artykuł powstał we współpracy z Leadership Center