Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Jak dbać o płynność finansową firmy transportowej?

płynność finansowa firmy transportowej
 |  Artykuł partnera  |  Biznes i finanse

Płynność finansowa jest tym czego potrzebuje każda firma. W branży transportowej szczególnie trudno ją utrzymać. Na rynku są jednak dostępne rozwiązania pomocne w utrzymaniu dobrej kondycji finansowej w przedsiębiorstwie transportowym. Większość przewoźników je zna i często sięga po zewnętrzne źródła finansowania. Do najczęściej wybieranych należą leasingi, kredyty obrotowe, karty paliwowe i faktoring. Minusem, który występuje w przypadku niektórych produktów są dodatkowe miesięczne zobowiązania. Z których rozwiązań warto skorzystać, by skutecznie zadbać o płynność finansową?

Na początku najlepiej zastanowić się, jaki jest powód sięgania po zewnętrzne środki. Jeżeli są to problemy finansowe, kolejnym krokiem będzie znalezienie ich przyczyny. W przypadku firm transportowych problemy finansowe są najczęściej spowodowane długimi terminami płatności. Przewoźnicy muszą czekać na zapłatę za wykonaną usługę nawet 3 miesiące, w ciągu których na bieżąco regulują comiesięczne zobowiązania. Ten problem może rozwiązać przyspieszenie płatności. Pytanie - czy kontrahent się na to zgodzi? Jeżeli nie, możesz szukać ratunku w rozwiązaniach finansowych. Jakich?

Faktoring

Faktoring  - dzięki tej usłudze pieniądze otrzymasz niemalże natychmiast po przesłaniu dokumentów firmie finansowej. Czas oczekiwania to zazwyczaj kilka godzin. Faktoring skutecznie zapobiega powstawaniu zatorów płatniczych. Niektóre firmy wdrażają go jako stałą strategię finansową. Pozwala to zaplanować wydatki na podstawie środków dostępnych na koncie, a nie tych zamrożonych w fakturach. Faktoring jest relatywnie tanią usługą. W Transcash cennik jest bardzo prosty-składa się jedynie z prowizji. Korzystanie z usługi finansowania faktur jest dla przewoźnika zdecydowanie mniej angażujące niż kredyt. Wymaga mniej formalności. Plusem jest to, że nie obciąża historii w BIKu przec co nie wpływa na zdolność kredytową. Na drodze do skorzystania z faktoringu stoi jedna przeszkoda - zakaz cesji wierzytelności stosowany w zleceniu transportowym. Oczywiście jest ona - jak to z przeszkodami bywa - do przeskoczenia. Czasami wystarczy porozmawiać ze swoim kontrahentem i poprosić o wystawienie pisemnej zgody na cesję wierzytelności. Na tej podstawie faktor (firma faktoringowa) udziela finansowania. Wielu kontrahentów bez problemu udziela takiej zgody.

Kredyt obrotowy

Kredyt obrotowy w przeciwieństwie do faktoringu ma bardziej złożony cennik.  Wymaga też posiadania zdolności kredytowej. W tym przypadku kredytobiorca jest oceniany na podstawie historii w BIK. Zaletą takiej usługi finansowej jest możliwość przeznaczenia pieniędzy na dowolny cel. Najczęściej korzystają z niego przedsiębiorcy, którzy chcą realizować plany inwestycyjne. Celem jest często pokrycie kosztów materiałów i surowców lub zakup sprzętu potrzebnego do prowadzenia działalności. Na drodze może stanąć brak zdolności kredytowej. Wtedy okazuje się, że bank odmówi udzielenia kredytu lub zaproponuje niższą kwotę niż jest potrzebna. Wysokość udzielonego limitu kredytowego jest bowiem uzależniona od obrotów firmy.

Skonto

Skonto to rozwiązanie podobne do faktoringu. Różnica polega na tym, że w transakcji bierze udział tylko przewoźnik i jego kontrahent. Nie występuje tu podmiot trzeci - bank czy jakakolwiek firma finansowa. W dużym skrócie skonto polega na obniżeniu ceny dostawy w zamian za przyspieszenie płatności. O jaki procent można obniżyć cenę frachtu? To kwestia umowna - ustalana przez strony zlecenia. Skonto wydaje się być łatwo dostępne, jednak nie każdy zleceniodawca godzi się na takie rozwiązanie. Zapis o takiej możliwości znajduje się najczęściej w zleceniu transportowym. Korzystając z tego rozwiązania, również należy dopilnować pewnych formalności. Informację o kwocie na jaką opiewa zniżka należy ująć na wystawianej fakturze VAT. Wystawiając fakturę na 1500zł brutto należy wpisać pełną wartość netto: 1219,51 zł, kwota VAT: 280,49 zł i dopisek: W przypadku zapłaty za fakturę w terminie 14 dni, udzielane jest skonto 7%” + pełną kwotę należną w tej sytuacji. W dużej mierze od Twojego kontrahenta zależy czy w ten sposób będziesz mógł poprawić płynność finansową swojej firmy.

Quick Pay

To usługa dostępna dla przewoźników pobierających ładunki poprzez Platformę Trans. Informacja o tym, która oferta może zostać sfinansowana w usłudze QuickPay jest dostępna na platformie. Ładunki są oznaczone symbolem QuickPay. Usługa gwarantuje Ci płatność za transport w ciągu 48 godzin. Podobnie jak w przypadku faktoringu konieczne jest dostarczenie faktury i dokumentów transportowych, a także zgody na cesję wierzytelności od Twojego kontrahenta i potwierdzenie, że usługa została prawidłowo wykonana. W płatnościach pośredniczy Transcash.eu. Twój zleceniodawca rozlicza się z należności zgodnie z pierwotnym terminem płatności. QuickPay, podobnie jak mikrofaktoring w Transcash.eu, jest rozwiązaniem tanim i łatwo dostępnym. Jedyną opłatą jest prowizja, której wysokość zależy od czasu finansowania, dla 30 dni jest to 1,99%. Cel tej usługi jest analogiczny do faktoringu i skonta - przyspieszenie płatności i umożliwienie swobodnego zarządzania pieniędzmi firmy.

Windykacja

W branży transportowej problemem są nie tylko długie terminy płatności, ale także nieterminowo regulowane faktury przez kontrahentów. Czasami przewoźnicy starają się dochodzić zapłaty we własnym zakresie. W większości przypadków bezskutecznie - dopiero przekazanie sprawy w ręce windykacji pozwala odzyskać pieniądze. Niepotrzebne czekanie w nadziei, że kontrahent zdecyduje się zapłacić może skończyć się powstaniem zatorów płatniczych, a z tego miejsca jesteś już tylko o krok od poważnych problemów finansowych. Windykacja jest dobrą praktyką przede wszystkim w relacji 1:1 - jedna przeterminowana faktura i brak reakcji na nią może powodować następne. Reagując od razu pokażesz, że w Twoim biznesie nie ma miejsca na brak lojalności. Obawiasz się o relacje z kontrahentem? Dobrze działająca windykacja nie ma na celu zepsucia współpracy. Jeżeli zniechęcają Cię koszty, które możesz ponieść przekazując sprawę do windykacji, pamiętaj o możliwości zrekompensowania ich. Istotną zaletą jest możliwość zgłoszenia do windykacji noty 40 euro w ramach rekompensaty poniesionych kosztów.

Który sposób jest najlepszy?  Znasz swoją firmę, jej potrzeby i swoich kontrahentów, dlatego tylko Ty możesz odpowiedzieć sobie na to pytanie. Każde z podanych rozwiązań może poprawić kondycję Twojej działalności. Z wymienionych produktów możesz więc korzystać równolegle lub zamiennie.