Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Jak obliczyć zużycie energii elektrycznej

zużycie energii elektrycznej
 |  Artykuł partnera  |  Biznes i finanse

Na co dzień zużywamy mnóstwo energii w naszych domach, chociażby do gotowania wody na kawę czy herbatę, a także wieczorami, żeby zapalić światło. Prąd potrzebny jest do wielu urządzeń, z których korzystamy w życiu codziennym. Dlatego też zużycie tego prądu potrafi być naprawdę wysokie. Często chcemy wiedzieć ile zużyliśmy prądu, żeby mieć świadomość jakich rachunków spodziewać się na koniec miesiąca.

Czym jest energia elektryczna?

Inaczej to energia elektryczna prądu elektrycznego. Prąd elektryczny przekazuje ją do odbiornika, który ją potrzebuje. Określana jest wówczas przez iloczyn natężenia prądu, określa się również napięcie na odbiorniku i czas w jakim przepływa przez niego prąd. Zużycie energii mierzone jest w Kilowatogodzinach (KWh). Urządzenie jakie mierzy jej zużycie nazywa się licznikiem energii elektrycznej (przyrząd pomiarowy, dzięki, któremu dostawca rozlicza się z odbiorcą energii). Wyróżniona jest także moc, która przepływa w obwodach prądu przemiennego, dlatego można wyróżnić energię: bierną, czynną i pozorną.

Energia elektryczna jest jednym z najbardziej pożądanych przedmiotów na ówczesnym rynku. Na cenę za energię elektryczną składa się m.in. koszty wykorzystanej energii elektryczne oraz opłaty przesyłowe . Koszty za prąd są ciągle zmienne, zależą one od zapotrzebowania na energię elektryczną. Duże znaczenie ma również sposób jej wytworzenia.

Jak obliczyć zużycie prądu?

Energię oblicza się poprzez mnożenie mocy przez czas pracy. Moc określana jest w kilowatach (kW) a także w watach (W), co oznacza, że 1 kW = 1000 W. Jeśli moc urządzenia jest duża, to zużycie energii elektrycznej wzrasta, co oznacza także większe zużycie w czasie. Chcąc obliczyć zużycie musimy znać moc naszego urządzenia, która podawana jest przez producenta na urządzeniu lub instrukcji.

Dla przykładu: Używamy suszarkę o mocy 1000 W czyli jest to 1KW, czas przez jaki suszarka średnio w ciągu dnia pracuje to 5 minut (1/12h). Należy pomnożyć 1 KW przez 1/12 h, co daje nam wynik 0,083kWh.

Mając już zużycie prądu, jesteśmy w stanie obliczyć koszt zużycia, jeśli wiemy, jaka jest stawka za energię. Wykonuje się to za pomocą wzoru: kWh pomnożone przez stawkę za energię i otrzymujemy koszt zużycia.

Dla przykładu: Nasza suszarka, jak poprzednio zostało obliczone, zużywa dziennie 0,083kWh, stawka za energię przykładowo wynosi 0,67 groszy. A więc: 0,083 kWh * 0,67 zł *365 dni = 20,29 zł, czyli taką kwotę będziemy płacić rocznie za używanie suszarki .

Wartości te są zależne głównie od mocy wykorzystywanej przez nasze urządzenie, czas w jakim go używamy, a także stawka za energię, którą oferuje nasz dostawca. Obliczenia te są tylko przykładowe, w celu ukazania schematu obliczania zużycia prądu. Więcej na temat obliczania zużycia prądu dowiesz się na: https://poprostuenergia.pl/jak-obliczyc-zuzycie-pradu-w-domu/

Podsumowanie

Jeśli liczenie takich rzeczy nas przeraża i nie mamy głowy do matematyki, możemy także w inny sposób obliczyć zużycie prądu. W Internecie można znaleźć wiele kalkulatorów, które za nas obliczą zużycie prądu, a nawet koszty jakie musimy ponieść.