© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Gdzie możesz dostać dofinansowanie unijne na rozwój biznesu? Sprawdź!

dofinansowanie unijne
 |  Redakcja  |  Biznes i finanse

Własny biznes to marzenie niejednej osoby, która chce być niezależna i zarabiać sama na siebie. Należy znaleźć pomysł na swój biznes, ale to nie jedyny problem. Ważne są jeszcze środki, które trzeba przeznaczyć na jego realizacje. Na szczęście, istnieją instytucje, które pomagają przedsiębiorcom w uruchomienie firmy, oferują również dofinansowanie na badanie i rozwój biznesu. Gdzie ich szukać?

Kto oferuje dofinansowanie unijne?

Dofinansowanie oferują Fundusze Europejskie. Są one przeznaczone dla szerokiego grona beneficjantów, ale najbardziej znane jest dofinansowanie  przeznaczone dla osób, które mają swój własny pomysł na biznes, ale nie mają środków na rozpoczęcie działalności. Fundusze Europejskie oferują one m.in. bezzwrotną pomoc na rozwój lokalnego biznes, pożyczki oraz gwarancje. Pomoc udzielana jest dla różnych sektorów przemysłu. Aby zacząć starać się o dofinansowane, na początek warto dowiedzieć się, czym są fundusze unijne. Unia Europejska dysponuje budżetem, z którego finansuje działania, które mają na celu zatarcie różnic między krajami członkowskimi. Polska uzyskuje środki, które mają zlikwidować bezrobocie oraz wspomóc rozwój biznesu. Fundusze z UE przeznaczone są głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw. W ramach funduszy wsparcie przewidziane jest z różnych programów, min. Moja Firma Moja Niezależność, Niepełnosprawni w swojej firmie, czy Spełnij marzenie- załóż firmę. Aby uzyskać informacje na temat form pomocy, należy zgłosić się do Powiatowego Urzędu Pracy w swoim mieście, do Wojewódzkiego Urzędu Pracy lub do Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich. Wchodząc na stronę internetową, można znaleźć informacje na temat aktualnie realizowanych programów. W Urzędach Pracy są dostępne informacje o firmach, które realizują projekty unijne i ogłaszają nabór do projektu. Unia oferuje pomoc w postaci dotacji pożyczek i gwarancji.

Czy każdy może dostać dofinansowanie unijne?

Oczywiście, trzeba spełnić kilka warunków, aby dostać wsparcie z Unii. Warto wspomnieć, że wsparcie z Unii, to nie to samo co pożyczka czy kredyt. Dofinansowanie nie trzeba spłacać, jest bezzwrotne. Jest jednak jedno ale. Jeżeli osoba, która otrzymała dofinansowanie, ale wykorzystała je w inny, niezgodny sposób, będzie zmuszona je zwrócić. Warto pamiętać, że Unia nie daje całej kwoty, potrzebny jest wkład własny. Mogą to być środki własne lub kredyt z banku. Mała, jednoosobowa firma może otrzymać dofinansowanie na rozpoczęcie działalności w kwocie do 40 tys. zł., w ramach programu Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. O wsparcie z Unii Europejskiej mogą starać się:

  • osoby przed 30 r.ż., które nie uczą się i nie pracują
  • osoby po 30 r.ż., które pozostają bez pracy

Nie jest to jedyny warunek. Pracownicy Funduszy Unijnych przeprowadzają dokładną analizę sytuacji osoby, która składa wniosek. Mogą zaproponować inne formy wsparcia, np. dodatkowe studia, staże czy pomoc w znalezieniu pracy. Na większą szansę uzyskania wsparcia mogą liczyć osoby, które mieszkają w rejonach z wysoką stopą bezrobocia. Duże szanse na otrzymanie wsparcia mają kobiety, które przez dłuższy okres pozostają bez pracy, osoby po 45 r.ż., które nie są chętnie zatrudniane przez pracodawców, osoby trwale bezrobotne. Na wsparcie mogą liczyć również osoby niepełnosprawne, dla których rynek pracy nie ma zbyt wielu ofert pracy. Pomoc mogą uzyskać również osoby o niskim wykształcaniu. 

Od czego zacząć staranie o dotacje?

Pierwszym działaniem, które należy podjąć, aby uzyskać dofinansowanie, jest ciekawy pomysł na biznes. Warto sprawdzić jakie projekty są aktualnie realizowane i wybrać taki, który będzie odpowiedni. Wybierając projekt, należy zapoznać się z regulaminem, który szczegółowo określa, do kogo jest skierowany, opisuj wszystkie niezbędne kryteria. Jeżeli spełnia się wszystkie formalne wymogi, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i czekać na zakwalifikowanie do projektu.

Kolejnym etapem jest udział w szkoleniach, które mają na celu naukę pisania biznesplanu, nauczenia podstaw marketingu, przedsiębiorczości i reklamy. Podstawą otrzymania bezzwrotnej pożyczki jest dobrze opracowany biznesplan. Powinien on zawierać szczegółowy opis planowanej działalności, potrzebnych narzędzi i kwoty, jaka będzie potrzeba na rozpoczęcie działalności. O pomoc w tworzenie biznesplanu można poprosić w urzędzie pracy lub w doradców unijnych. Bardzo ważnym punktem jest prawidłowe wypełnienie wniosku o dotacje. Warto zrobić to dokładnie i ciekawe opisać swój projekt, dzięki temu wzrosną szanse na otrzymanie wsparcia. Potrzebne będą też załączniki, ich opis jest dołączony do regulaminu danego projektu. Tak przygotowane dokumenty należy złożyć do właściwej instytucji, która w ciągu 3 miesięcy rozpatrzy wniosek. Oprócz formalnej oceny wniosku beneficjant zapraszany jest na rozmowę z doradcą zawodowym, która również brana jest pod uwagę przy ogólnej punktacji. 

Jeżeli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, zostaną przyznane pieniądze. Dotacja z UE musi być zabezpieczona przed niewłaściwym wykorzystaniem, można to zrobić za pomocą m.in. weksla z poręczeniem, poręczenie zwykłego czy blokady rachunku. Umowa zostanie podpisana i będzie można założyć własną, wymarzoną działalność gospodarczą. Osoba, która otrzymała dotacje ma 30 dni od zakończenia wykorzystywania środków na rozliczenie projektu. Musi wykazać, że środki zostały wykorzystane zgodnie z umową. Pracownicy Funduszy przeprowadzą kontrole, aby potwierdzić poprawność wykonania projektu. Osoba, która rozpoczęła działalność, może otrzymać również wsparcie pomostowe, które ma na celu pokrycie comiesięcznych wydatków, np. składek czy czynszu. Okres pomocy może wynosić max. 12 miesięcy, wypłacana kwota to ok. 1000 zł.

Unia Europejska oferuje również pomoc innego typu. Są różne programy, które wspierają rozwój firm. Przykładem tego może być wsparcie UE na rzecz badań naukowych i innowacji. Program ten ma na celu zachęcić do międzynarodowej współpracy badawczej. Unia udziela pomocy na informatyzację, rozwiązania ekologiczne, szkolenia oraz projekty badawcze. Środki na potrzeby inwestycyjne są dostępne  w formie pożyczek, które można otrzymać dużo łatwiej niż w banku, są też korzystniejsze. Fundusze oferują również poręczenie, czyli gwarancje dla banku, dla osób, które korzystają z bankowego kredytu. Unia pomaga również przedsiębiorcom, którzy chcą się rozwijać i poszerzyć swoją wiedzę, oferuje dofinansowanie szkoleń. 

Jaka widać, staranie o dotacje nie jest łatwe, trzeba wykazać się sporą cierpliwością, dobrym przygotowaniem, aby otrzymać środki z UE. Często beneficjant otrzymuje wsparcie po około roku od rozpoczęcia starań. Ale mimo tak długiego procesu, warto nie rezygnować i starać się o pomoc. Pozwoli to na założenie własnego biznesu, który z czasem na szanse na duży rozwój. 

Artykuł powstał na podstawie: https://zaradnyfinansowo.pl/dotacje-ue/

 

BizNews


© 2020 BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone

Do góry