Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Jak zarządzać zespołem w dobie kryzysu? - szkolenie dla leaderów

zarządzanie zespołem
 |  Artykuł partnera  |  Biznes i finanse

Zarządzanie zespołem w obliczu narastającego kryzysu spowodowanego rozprzestrzenianiem się wirusa Covid-19 jest wyzwaniem dla leaderów na każdym szczeblu struktury organizacyjnej. Tylko szybkie dostosowanie działań do nowych okoliczności pozwoli na przejęcie kontroli nad zmianą i utrzymanie pożądanego poziomu motywacji.

Jak reagować na zmianę?

Aktualna sytuacja wymusiła nieoczekiwane zmiany warunków pracy takie jak przejście na tryb home office, obniżenie pensji czy możliwość utraty źródła dochodu. Niepewność tego, co wydarzy się w kolejnych tygodniach ma poważne implikacje nie tylko na samopoczucie i motywację pracowników, ale także przekłada się na koncentrację uwagi i zdolność przetwarzania informacji, co skutkuje obniżeniem jakości pracy i efektywności.

Zwłaszcza teraz, kiedy mierzymy się z nową, nieprzewidywalną rzeczywistością zarządzanie zmianą jest jedną z najważniejszych kompetencji skutecznego leadera. Manager oprócz tego, że jest odpowiedzialny za zarządzanie sprawną realizacją zadań swojego zespołu, jest również zobowiązany przeprowadzić podwładnych przez stresującą sytuację i dostarczyć im niezbędnego wsparcia w potencjalnych trudnościach. Przyjęcie odpowiedniej taktyki pomoże szybko zażegnać kryzys - podnieść motywację i produktywność pracowników, a tym samym zminimalizować straty w organizacji.

Zarządzanie zespołem w zmianie - szkolenie online

Szkolenie BERNDSON „Zarządzanie zespołem w nagłej zmianie” powstało w odpowiedzi na wyzwania, przed którymi z dnia na dzień stanęli leaderzy i managerowie w całym kraju. Uczestnicy warsztatu online poznają m.in:

  • mechanizmy reakcji na zmianę, co pozwoli im lepiej zrozumieć i przewidzieć możliwe zachowania pracowników,
  • narzędzia komunikacji indywidualnej i grupowej dedykowane dla pracowników w trudnej, stresującej sytuacji,
  • sposoby motywowania pracowników, w tym metody pracy nad zmianą negatywnych przekonań i postaw.
  • narzędzia reagowania na zachowania dezorganizujące pracę.

Kluczem do przeprowadzenia pracowników przez zmianę i dostosowania ich pracy do nowych warunków jest zrozumienie psychologicznych mechanizmów, które odpowiadają za modyfikację zachowań i postaw w zespole. Wiedza zdobyta na szkoleniu pozwoli odpowiednio zareagować na zaistniałą sytuację - skutecznie przeciwdziałać pojawiającym się problemom i szybko wprowadzić działania zaradcze.

W dobie, kiedy wszystkie działania przechodzą do świata cyfrowego, szkolenia online BERNDSON oparte na innowacyjnej formule Live Training wypełniły lukę na rynku szkoleniowym. Warsztaty prowadzone na żywo pozwalają na osiągnięcie efektów równorzędnych do stacjonarnych szkoleń, co czyni je naturalnym kierunkiem rozwoju dla całej branży.