© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Umowa przedwstępna co trzeba o niej wiedzieć?

Umowa przedwstępna
 |  Redakcja  |  Biznes i finanse

Sprzedajesz mieszkanie? Otrzymałeś darowiznę, ale nie chcesz płacić podatku i wolisz zaczekać ze sprzedażą mieszkania, a pojawił się nabywca zainteresowany kupnem? Rozważ zawarcie umowy przedwstępnej. To zobowiązanie do zawarcia umowy w przyszłości – jednej lub obu stron umowy, zawierające najważniejsze postanowienia przyszłej umowy. Kiedy należy podpisać umowę przedwstępną? Co powinna zawierać umowa? Na co należy zwrócić uwagę? Na te pytania znajdziesz odpowiedź w naszym artykule.

Treść umowy przedwstępnej

Umowa przedwstępna powinna zawierać:

  • datę i miejsce zawarcia,
  • dane stron umowy,
  • przedmiot sprzedaży,
  • cenę sprzedaży,
  • termin zawarcia umowy,
  • informację o zadatku/zaliczce,
  • podpisy stron umowy.

Co istotne – umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości może być zawarta w dowolnej formie. Natomiast zawierana później umowa sprzedaży nieruchomości musi mieć formę aktu notarialnego, pod rygorem nieważności.

Określenie terminu zawarcia umowy przyrzeczonej

W umowie przedwstępnej nie ma obowiązku określania terminu zawarcia umowy przyrzeczonej. Warto jednak odnieść się do tej kwestii, chociażby poprzez określenie daty granicznej. Należy pamiętać, że dzięki wskazaniu w umowie przedwstępnej terminu zawarcia umowy przyrzeczonej, łatwiejsze jest późniejsze dochodzenie ewentualnych roszczeń.

Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, jeśli w umowie nie został wskazany termin zawarcia umowy przyrzeczonej:

  • umowa powinna być zawarta w terminie wyznaczonym przez stronę umowy, która posiadała uprawnienie do wyznaczenia terminu,
  • umowa powinna zostać zawarta w terminie wyznaczonym przez tę stronę umowy, która wcześniej złożyła stosowne oświadczenie, jeśli obie strony umowy były uprawnione do wyznaczenia terminu i skorzystały z tej możliwości,
  • po upływie roku od dnia zawarcia umowy przedwstępnej, gdy termin do zawarcia umowy przyrzeczonej nie został wyznaczony, strony nie mogą żądać jej zawarcia.

Na co należy zwrócić uwagę zawierając umowę przedwstępną?

Zawierając umowę przedwstępną należy zwrócić uwagę na jej skutki. W przypadku, gdy strona umowy przedwstępnej uchyla się od zawarcia umowy przyrzeczonej, druga strona może żądać naprawienia poniesionej szkody. Co ważne, strony mogą w umowie przedwstępnej uregulować zakres odszkodowania.

Jeśli umowa przedwstępna spełniała wymagania, od których zależy ważność umowy przyrzeczonej m.in. co do formy, uprawniona strona może dochodzić zawarcia umowy na drodze sądowej. O tym skutku możemy mówić np. jeśli umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości zawarta zostanie w formie aktu notarialnego.

Przedawnienie roszczeń z umowy przedwstępnej następuje z upływem roku licząc od dnia, w którym umowa przyrzeczona miała być zawarta. Natomiast jeśli żądanie zawarcia umowy przyrzeczonej dochodzone było w trybie sądowym, roszczenia przedawniają się z upływem roku od dnia uprawomocnienia się orzeczenia.

Umowa przedwstępna jest odpowiednim rozwiązaniem dla osób, które z różnych względów muszą odłożyć zawarcie umowy właściwej. To zabezpieczenie interesów, gdyby druga strona nie chciała wywiązać się z zobowiązania.

Materiał przygotowany przez eksperta portalu RynekPierwotny.pl

 

BizNews


© 2020 BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone

Do góry