Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Jak zoptymalizować firmę prowadzącą działalność ze stratą

optymalizacja firmy
 |  Artykuł partnera  |  Biznes i finanse

W mojej firmie zabrakło pieniędzy, a rachunki narastają. Co mogę zrobić, aby przedsiębiorstwo ponownie zaczęło przynosić zyski?

Optymalizacja nierentownej firmy 

Zrozumienie głównego powodu upadku Twojej firmy nie zawsze jest łatwe lub możliwe, ponieważ może nie istnieć „główny” powód - różnorodne czynniki przyczyniają się do niepowodzenia lub sukcesu firmy. Chociaż nie jest możliwe uniwersalne zdiagnozowanie niedociągnięć wszystkich zagrożonych przedsiębiorstw jednocześnie, można z całą pewnością stwierdzić, że wszystkie firmy działające “ze stratą” najczęściej wykazują następujące 3 wspólne cechy:

  • Złe praktyki w sposobie budżetowania i oprowadzenia księgowości,

  • Brak biegłości w marketingu i reklamie,

  • Obfitość długów i zobowiązań finansowych.

1. Złe praktyki w sposobie budżetowania i oprowadzenia księgowości - optymalizacja firmy

Jeśli nie jesteś w stanie uzyskać dokładnego i wiarygodnego obrazu kosztów operacyjnych każdego miesiąca, może być trudno uniknąć trudności spowodowanych nieoczekiwanymi wydatkami. Z drugiej strony firma dysponująca skutecznymi praktykami budżetowymi ma umiejętności przewidywania i przygotowania do „zwalczenia problemu” w obliczu nieprzewidzianej przeszkody. Jest to podstawowa zależność między rachunkowością a budżetowaniem - prowadzisz dokładny rachunek wszystkich wydatków i dochodów (księgowość), a następnie analizujesz to konto, aby opracować plan wydatków, który w optymalny sposób wykorzysta dostępne zasoby (budżetowanie).

2. Brak biegłości w marketingu i reklamie

Większość upadających firm po prostu nie ma wystarczającej liczby klientów, którzy mogliby kupić oferowany produkt lub usługę. Logiczny postęp dyktuje, że głównym powodem, dla którego walcząca firma ma niedobór klientów, jest to, że zbyt mało ludzi wie o nich lub jest zainteresowanych ich usługami. Dlatego słabe lub niewystarczające działania reklamowe i marketingowe są bez wątpienia głównym powodem niepowodzenia firmy. Jeśli chcesz pozostać konkurencyjnym w dzisiejszych czasach, musisz promować świadomość marki i dawać ludziom powód, aby wybierać spośród wszystkich dostępnych alternatyw.

3. Obfitość długów i zobowiązań finansowych

Wreszcie, być może najbardziej oczywistą, ale najbardziej kłopotliwą dolegliwością, jaka łączy większość firm prowadzących działalność ze stratą, jest przeciążenie długów lub miesięcznych zobowiązań finansowych. Jeśli chcesz przywrócić rentowność, pierwszą rzeczą, którą musisz zrobić, to zmniejszyć koszty operacyjne i koszty ogólne. Koniecznie ustal, które wydatki nie są absolutnie niezbędne dla ciągłości firmy, a następnie szybko eliminuj lub zmniejszaj te wydatki jeden po drugim, stosując kombinację konsolidacji zadłużenia, negocjacji wierzycieli oraz technik zarządzania / planowania.

Co jeszcze możesz zrobić, jeśli Twoja firma nie zarabia pieniędzy?

Musisz ocenić, czy istnieje prawdziwa szansa na powrót do świetności. Jeśli uważasz, że firma ma szansę odnieść sukces, ale jest obecnie poważnie zadłużona, możesz podjąć próbę formalnych negocjacji z wierzycielami poprzez dobrowolne porozumienie spółki, które jest zasadniczo wiążącą umową, która uniemożliwia wierzycielom w stanie podjąć kroki prawne przeciwko Tobie, jednocześnie pobierając zmienione warunki spłaty w celu zmniejszenia minimalnych miesięcznych kwot płatności.