© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Układ częściowy - ciekawa opcja dla firmy z kłopotami

Układ częściowy
 |  Redakcja  |  Biznes i finanse

Do przeprowadzenia skutecznej restrukturyzacji firmy nie trzeba układać się z wszystkimi jej wierzycielami. Przedsiębiorcy z kłopotami mogą wybrać jedynie część zadłużenia (lub największych wierzycieli), które poddadzą postępowaniu. Mowa tutaj o układzie częściowym.

Układ częściowy to narzędzie, którego zadaniem jest maksymalne uproszczenie i skrócenie negocjacji z wierzycielami. Nie można jednak przeprowadzić go odrębnie. Jest to część postępowań restrukturyzacyjnych o zatwierdzenie układu i przyspieszonego postępowania układowego.

- Układ częściowy jest w szczególności wskazany dla przedsiębiorców mających wielu drobnych wierzycieli. Dla nich wystarczający będzie układ z wąskim gronem partnerów biznesowych mających na przykład największe wierzytelności. - tłumaczy Szymon Mojzesowicz z firmy doradczej Lege Advisors.

W ramach układu częściowego można złożyć propozycje dotyczące zobowiązań, które mają zasadniczy wpływ na dalsze funkcjonowanie przedsiębiorstwa, np. w zakresie finansowania, istotnych umów, czy największych kwotowo. Co ważne, jest możliwość objęcia układem częściowym wierzycieli zabezpieczonych hipotecznie. Muszą być oni jednak rozliczeni w stopniu nie niższym niż w przypadku samodzielnego dochodzenia wierzytelności. Wierzyciele nieobjęci takim postępowaniem układowym nie są jego uczestnikami. Nie powinni mieć także wpływu na jego przebieg.

- Układ częściowy jest ważny, bo pozwala skupić się na porozumieniu z najważniejszymi wierzycielami. Równocześnie nie zaburza relacji z pozostałymi kontrahentami. - przekonuje Przemysław Furmanek z firmy doradczej Lege Advisors. - Aby wyodrębnić w układzie częściowym zadłużenie, kryteria muszą być jasne, obiektywne i uzasadnione ekonomicznie. – dodaje.

 

Takimi kryteriami mogą być wierzytelności:

  • z tytułu finansowania działalności przez udzielone kredyty, pożyczki i inne podobne instrumenty;
  • z tytułu umów o zasadniczym znaczeniu dla funkcjonowania przedsiębiorstwa dłużnika, w szczególności z tytułu dostawy najważniejszych materiałów lub umów leasingu majątku niezbędnego dla działalności prowadzonej przez dłużnika;
  • zabezpieczone hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską na przedmiotach i prawach niezbędnych do prowadzenia przedsiębiorstwa dłużnika;
  • największe określone według sumy.

Układ częściowy zostaje formalnie przyjęty, gdy zagłosuje na niego większość wierzycieli mających w sumie 2/3 wierzytelności objętych postępowaniem układowym.

Źródło: Lege Advisors

BizNews


© 2020 BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone

Do góry