© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Blockchain - co to takiego?

 |  Artykuł partnera  |  Biznes i finanse

Blockchain (łańcuch bloków), czyli technologia rejestrów rozproszonych, pozwala bezpiecznie przechowywać i przesyłać informacje dotyczące różnego rodzaju transakcji zawieranych z wykorzystaniem internetu. Od momentu pierwszego zastosowania na szeroką skalę w 2009 roku (uruchomienie bitcoina) blockchain z roku na rok odgrywa coraz większą rolę we współczesnym świecie, zyskując zastosowania w kolejnych branżach i gałęziach gospodarki.

Zasada działania

Najbardziej charakterystyczną cechą łańcucha blokowego jest całkowita decentralizacja i rozproszenie bazy danych w sieci o architekturze P2P (z ang. peer-to-peer – model komunikacji, w którym wszystkie hosty mają te same uprawnienia i pełnią równorzędną rolę w wymianie danych). Nie ma tu żadnego centralnego komputera, a informacje są przechowywane w postaci kolejno następujących po sobie bloków danych, tworząc łańcuch – stąd właśnie nazwa technologii.

Dzięki decentralizacji identyczne kopie danych są przechowywane u wielu użytkowników, co sprawia, że system jest niezawodny i bezpieczny. Każdy komputer nowo przyłączony do sieci blockchain otrzymuje aktualną kopię łańcucha blokowego, która jest na bieżąco aktualizowana w momencie, gdy do łańcucha zostanie dodany nowy blok.

Ponadto, co bardzo ważne, nie da się zmienić danych w łańcuchu blokowym w sposób niezauważony, choć w każdej chwili każdy użytkownik danej sieci dysponujący właściwym kluczem uwierzytelniającym może sprawdzić, jakie zmiany zaszły w danym procesie i kiedy.

Zalety technologii blockchain

Do najważniejszych zalet łańcucha blokowego jako technologii należy zaliczyć przede wszystkim następujące cechy:

  • bezpieczeństwo i niepodatność na manipulację – ponieważ każdy znajdujący się w łańcuchu blok zawiera unikalny hash do bloku poprzedzającego, jest w praktyce niemożliwe, by ktokolwiek był w stanie zmodyfikować dane (transakcje) w konkretnym bloku. Z racji specyfiki systemu blockchain taka ingerencja musiałaby dotyczyć wszystkich bloków w łańcuchu, które znajdują się za tym modyfikowanym. Wymagałoby to także gigantycznej, w praktyce nieosiągalnej dla hakerów mocy obliczeniowej – obecnie szacuje się, że wprowadzenie modyfikacji w obrębie największych łańcuchów bloków wymagałoby mocy obliczeniowej rzędu połowy internetu;
  • precyzja weryfikacji danych – ponieważ weryfikacja jest przeprowadzana przez ogromną liczbę komputerów w obrębie danej sieci (niejednokrotnie setki tysięcy lub nawet miliony urządzeń), ryzyko błędnego zapisu jest w zasadzie zerowe. Nawet w przypadku wystąpienia błędu weryfikacji musiałby on zostać powtórzony przez przynajmniej 51% komputerów w danej sieci, aby się rozprzestrzenić;
  • decentralizacja i mniejsze koszty przeprowadzania transakcji – przechowywanie identycznych kopii danych w wielu lokalizacjach przekłada się na brak praktycznej możliwości manipulacji danymi. Brak konieczności weryfikacji przeprowadzanych transakcji przez osoby trzecie sprawia z kolei, że koszty zawieranych transakcji ulegają zmniejszeniu;
  • sprawne i prywatne transakcje – ponieważ blockchain funkcjonuje bez żadnych przerw, transakcje zawierane przy wykorzystaniu tej technologii przebiegają sprawniej niż bankowe (zwłaszcza w przypadku transakcji transgranicznych), są również bezpieczniejsze.

Blockchain - zastosowanie

Na chwilę obecną głównym zastosowaniem technologii blockchain pozostają kryptowaluty, takie jak bitcoin, ethereum i wiele innych. W przypadku walut wirtualnych blockchain ma kluczowe znaczenie, ponieważ umożliwia ich funkcjonowanie w sposób zdecentralizowany i dzięki temu niezależny. Blockchain jest jednak coraz powszechniej wykorzystywany w wielu innych dziedzinach, w których zasadnicze znaczenie ma wiarygodność, niezmienność danych oraz bezpieczeństwo informacji. Dobrymi przykładami zastosowania łańcucha bloków w branżach innych niż finanse są np. smart kontrakty, systemy do głosowania, usługi transportowe, transakcje w obrębie rynku energetycznego, przechowywanie różnego rodzaju treści (w tym chronionych przez prawa autorskie), logistyka i śledzenie łańcucha dostaw czy przechowywanie informacji medycznych.

Artykuł powstał we współpracy z coincher.com - kantor kryptowalut

 

BizNews


© 2020 BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone

Do góry