Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Prezydent podpisał tarczę antykryzysową – pomoc dla przedsiębiorców potwierdzona

 |  Artykuł partnera  |  Biznes i finanse

31 marca 2020 r. Prezydent podpisał specustawę, tzw. tarczę antykryzysową, dotyczącą pomocy dla prowadzących działalność. Ustawa weszła w życie tego samego dnia. Czym różni się od prezentowanego wcześniej projektu?

Pomoc według tarczy antykryzysowej – przestój ekonomiczny

Podpisana przez Prezydenta tarcza antykryzysowa nie zawiera zapisu o traktowaniu dofinansowania postojów ekonomicznych czy ograniczenia wymiaru czasu pracy jako pomocy publicznej w ramach europejskich środków wsparcia gospodarki. Dla przedsiębiorcy oznacza to m.in. brak maksymalnego limitu w wysokości 800 tysięcy EUR łącznej uzyskanej pomocy.

Z finalnej wersji ustawy zniknął również zapis o stosowaniu dodatkowych kryteriów weryfikacyjnych dla przedsiębiorców, którzy ubiegają się świadczenie postojowe jako formę pomocy z tarczy antykryzysowej – w przypadku kiedy (na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT) korzystają ze zwolnienia z VAT i opodatkowują swoją działalność kartą podatkową.

Ustawa umożliwia dodatkowo przesuwanie terminu uregulowania opłaty z tytułu użytkowania wieczystego (w drodze rozporządzenia Rady Ministrów). W nowelizacji przewidziane jest wydłużenie terminu płatności na koniec czerwca 2020 r. (z pierwotnego końca marca). Założono również możliwość obniżenia w 2020 r. stawki podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą – decyzję o obniżeniu stawek podjąć może Rada Gminy.

Istotnym aspektem pomocy tarczy antykryzysowej jest dodanie gwarancji zachowania uprawnień do świadczeń zdrowotnych dla członków rodziny przedsiębiorcy, który zwolniony jest ze zgłoszonych do ubezpieczenia składek.

W specustawie odniesiono się także do kwestii orzeczeń lekarskich i psychologicznych dla pracowników – automatycznie przedłużone zostają orzeczenia wygasające po 7 marca 2020 r. (innych niż te w ramach wstępnych, okresowych oraz kontrolnych badań lekarskich). Orzeczenia wydłużone zostają na okres 60 dni od dnia zniesienia stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego. Podobne zasady dotyczą orzeczeń niezbędnych do wykonywania konkretnych czynności czy też uzyskania uprawnień – celem wykonywania zawodowych czynności.

Ustawodawca w ustawie o tarczy antykryzysowej oferuje pomoc również przedsiębiorcom, mającym trudności z terminową zapłatą za dostarczane energię oraz paliwa gazowe. Na czas obowiązywania stanu epidemii nie mają zastosowania przepisy pozwalające na wstrzymanie dostaw tych usług, jeśli ich odbiorca zwleka z zapłatą co najmniej 30 dni od upływu terminu płatności.

Jednoosobowe przedsiębiorstwa - jaka pomoc z tarczy antykryzysowej?

Zmiany dotyczą również wsparcia jednoosobowych działalności – m.in. niewielkiej zmianie uległ sposób kalkulowania maksymalnego limitu przychodu, który uprawnia do zwolnienia ze składek ZUS. Limit wyniesie 15 881 PLN – ewentualne przekroczenia weryfikowane będą w miesiącu złożenia wniosku (nie jak uprzednio przychód za luty 2020 roku).

Dodatkowo usunięte zostały zapisy dotyczące ustanawiania zabezpieczeń mikropożyczek dla przedsiębiorstw jednoosobowych.

Wnioski o pomoc w ramach tarczy antykryzysowej można składać już od 1 kwietnia 2020 r.