Biuro rachunkowe Bielsko – księgowość dla małych przedsiębiorstw

06 luty 2020

Wielkość firmy określa się w Polsce terminami mikro, mała, średnia i duża. O tym, do której kategorii zalicza się dana firma, decyduje liczba zatrudnionych w niej pracowników oraz uzyskiwane dochody. Przykładowo mikroprzedsiębiorcą można nazwać przedsiębiorcę, który zatrudnia mniej niż 10 pracowników i osiągnął roczny obrót nieprzekraczający równowartości 2 milionów euro. W przypadku małego przedsiębiorstwa będzie to mniej niż 50 pracowników i obrót netto niższy niż 10 milionów euro. Mikroprzedsiębiorstwa i małe firmy mogą prowadzić księgowość na uproszczonych zasadach, dzięki czemu część przedsiębiorców robi to samodzielnie. Ci, którzy w tej kwestii wolą zaufać specjaliście, powinni wybrać biuro rachunkowe Bielsko zajmujące się małą księgowością.

Księgowość dla małych firm

Księgowość uproszczona, mała księgowość, księgowość dla małych firm – wszystkie te terminy odnoszą się do sposobu prowadzenia spraw księgowych charakterystycznego dla niewielkich przedsiębiorstw. Z księgowości uproszczonej mogą korzystać osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie czy spółdzielnie socjalne, o ile spełniają określone warunki. Przedsiębiorca, który nie jest zobowiązany do prowadzenia pełnej księgowości, musi prowadzić księgę przychodów i rozchodów (dotyczy opodatkowania wg skali podatkowej lub podatkiem liniowym) lub ewidencję przychodów (przy opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych).

Księga przychodów i rozchodów

Założenie księgi przychodów i rozchodów powinno odbywać się w dniu rozpoczęcia działalności gospodarczej lub na dzień 1 stycznia danego roku podatkowego. Następnie przedsiębiorca ma 20 dni na poinformowanie o tym fakcie naczelnika urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania. Koszty uzyskania przychodu w księdze przychodów i rozchodów umieszcza się w oparciu o metodę uproszczoną (kasową) lub memoriałową. Biuro rachunkowe Bielsko dobierze właściwą metodę prowadzenia księgi przychodów i rozchodów i zadba o skrupulatne i terminowe wprowadzanie zapisów.

Ryczał od przychodów ewidencjonowanych

W tym przypadku wysokość podatku ustala się w oparciu o osiągnięte przychody. Obsługa rachunkowa firm obejmuje zatem prowadzenie ewidencji przychodów. Na podstawie tej ewidencji wylicza się podatek, który należy wpłacić do urzędu. Biuro rachunkowe Bielsko ewidencję przychodów prowadzi oddzielnie dla każdego roku i z podziałem na miesiące, dbając o stosowne udokumentowanie wszystkich zapisów.

Biuro rachunkowe Bielsko – prowadzenie dodatkowych ewidencji

W ramach małej księgowości niekiedy zachodzi potrzeba prowadzenia dodatkowych ewidencji. Chodzi m.in. o ewidencję środków trwałych, ewidencję wyposażenia, ewidencję przebiegu pojazdu itd. Ponadto czynni podatnicy VAT zobligowani są do posiadania rejestru zakupu i sprzedaży VAT. Oprócz tego przedsiębiorca musi pamiętać o regularnym opłacaniu składek do ZUS.

 

Zapisz się do naszego Newslettera

Home | O nas | Reklama | Kontakt