© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Forex waluty – jakie czynniki wpływają na ich kursy?

 |  Redakcja  |  Biznes i finanse

Nie trzeba mieć doświadczenia w tradingu, aby zauważać, że kursy walut nieustannie się zmieniają. Te wahania są wywoływane przez wiele czynników, które mają podłoże ekonomiczne, polityczne, a także psychologiczne. Jeśli inwestujesz w waluty online lub planujesz rozpoczęcie tradingu na forex, koniecznie przeczytaj, które z nich w największym stopniu wpływają na kształtowanie się cen. Zestawienie najważniejszych czynników przygotowaliśmy wspólnie ze specjalistami TMS Brokers.

Z tekstu dowiesz się:

 • jakie czynniki ekonomiczne wpływają na kursy walut,
 • jakie kwestie polityczne mogą kształtować cenę waluty,
 • na jakie czynniki psychologiczne warto zwrócić uwagę w kontekście kursów walut,
 • do czego służy kalendarz ekonomiczny.

Kurs, czyli cenę danego pieniądza, definiuje się jako liczbę jednostek określonej waluty, którą należy zapłacić, by stać się właścicielem jednostki monetarnej innego kraju. Na rynku forex cena ta jest kształtowana przez wiele zmiennych. Aby inwestowanie pieniędzy przynosiło spodziewane zyski, warto dowiedzieć się, od czego dokładnie zależą kursy walut.

Waluty forex – wpływ czynników ekonomicznych na kursy

Wśród kwestii ekonomicznych, które mają wpływ na notowania walut forex (a także notowania giełdowe online), można wymienić kilka czynników:

 • Zmiany wzrostu gospodarczego – wraz ze wzrostem PKB następuje umocnienie waluty krajowej. Dodatkowo szybszy wzrost gospodarczy zachęca inwestorów zagranicznych do zawierania transakcji, co w znacznym stopniu umacnia walutę.
 • Inflacja – wzrost cen na rynku to jeden z czynników, który może wpłynąć na decyzję banku centralnego o podwyżce stóp procentowych, co w konsekwencji może powodować wzrost wartości waluty tego kraju.
 • Stopy procentowe – ich wzrost skutkuje zwiększeniem wartości waluty krajowej. Dodatkowym efektem jest rosnąca atrakcyjność rynku dla zagranicznego kapitału, a więc także większy popyt na daną walutę i wzrost jej kursu.
 • Operacje carry trade – długoterminowa strategia, która ma swój początek w różnicach pomiędzy stopami procentowymi na całym świecie. W przypadku takich transakcji możesz czerpać zysk z różnicy pomiędzy kursami, a także ze zmiany kursu walutowego. Duże operacje carry trade mogą znacząco wpływać na ruchy kursów walut.
 • Poziom bezrobocia – dane z rynku pracy to również wskaźnik, na który spogląda bank centralny. Spadek stopy bezrobocia może skutkować przyszłymi podwyżkami kosztu pieniądza, a tym samym aprecjacją kursu waluty danego kraju.
 • Rezerwy walutowe – to zasób obcych walut, zagranicznych papierów wartościowych, złota itp., które znajdują się w posiadaniu banku centralnego. Pomagają one w ustabilizowaniu kursu walut w danym kraju.
 • Bilans płatniczy – zestawienie wszystkich przepływów pieniężnych z obrotów kraju z zagranicą w danym roku. W teorii dodatni bilans płatniczy powinien skutkować umocnieniem waluty krajowej, zaś ujemny – spadkiem jej kursu. Efektem dodatniego bilansu jest wzrost zaufania inwestorów zagranicznych, co przekłada się na aprecjację waluty danego kraju.

Kurs walut online a czynniki polityczne

Podczas inwestowania w waluty zwracaj uwagę na czynniki polityczne. Jeśli nawet wydaje Ci się, że pewne wydarzenia na arenie krajowej lub międzynarodowej nie mają związku z walutami, często mogą one mieć realny wpływ na ich ceny.

 • Stabilność polityczna państwa – błędna polityka gospodarcza rządu może się przyczynić do wzrostu ryzyka niewypłacalności państwa, a w konsekwencji do spowolnienia lub załamania gospodarczego. To natomiast spowoduje zmniejszenie napływu kapitału zagranicznego oraz spadek wartości waluty.
 • Sytuacja polityczna na świecie – międzynarodowe napięcia polityczne czy zagrożenie wojną mogą w znaczący sposób wpłynąć na ryzyko inwestycyjne w danym regionie świata, a co za tym idzie – na obniżenie wartości waluty krajów na tym obszarze.
 • Wypowiedzi osobistości i komunikaty banków centralnych – mają wpływ na kursy walut szczególnie wtedy, kiedy sytuacja polityczna w danym kraju jest niepewna, a politycy stosują taktyki populistyczne.

Kurs walut – wpływ czynników psychologicznych

Ostatnia grupa czynników, czyli kwestie psychologiczne, jest bardzo trudna do zmierzenia. W tym kontekście kursy walut są zależne od decyzji inwestycyjnych wszystkich traderów forex – a te nie zawsze są przemyślane. Często podejmowane są pod wpływem emocji i nie mają logicznego uzasadnienia. Niezależnie od sensu i stopnia przewidywalności takich działań zawsze mają one jednak wpływ na notowania walut forex.

Jeśli chcesz uniknąć przypadkowości i mieć większą kontrolę nad swoją strategią inwestycyjną, wypróbuj forex demo. Dzięki temu narzędziu będziesz mógł w praktyce, na wirtualnych pieniądzach, zdobyć doświadczenie w planowaniu działań i obsłudze platformy inwestycyjnej.

Waluty online forex – ważna rola kalendarza ekonomicznego

W śledzeniu informacji dotyczących sytuacji politycznej i ekonomicznej na świecie bardzo pomocny jest kalendarz ekonomiczny – dostępny na przykład w serwisie TMS NonStop. Dzięki niemu 24 godziny na dobę, gdziekolwiek jesteś, w wygodny i intuicyjny sposób będziesz mieć dostęp do portalu, z którego korzystają tysiące inwestorów. Możesz go używać za pośrednictwem przeglądarki na komputerze lub aplikacji mobilnej TMS Brokers w telefonie. Serwis zawiera najbardziej istotne i na bieżąco aktualizowane dane makroekonomiczne dotyczące gospodarek światowych. Wartości te realnie wpływają na kursy, są więc bardzo ważne podczas inwestowania w waluty. Aplikacja TMS jest bezpłatna i dostępna w wersjach przeznaczonych na najpopularniejsze systemy operacyjne – IOS oraz Android.

Liczba czynników, które mają wpływ na kurs walut, powoduje, że trading wymaga regularnego zaangażowania inwestora. Sprawdzanie notowań na bieżąco oraz umiejętność przewidywania zachowania rynku może więc wydawać się bardzo trudna. Proces ten ułatwia jednak aplikacja do mobilnego tradingu TMS Brokers, która skupia cały świat inwestycji w 1 miejscu! Znajdziesz tam newsy, analizy rynkowe, rekomendacje inwestycyjne, sentyment inwestorów, powiadomienia o sygnałach inwestycyjnych typu push i szkolenia.

 

BizNews


© 2020 BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone

Do góry