Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Najczęstsze problemy występujące w firmach produkcyjnych

 |  Artykuł partnera  |  Biznes i finanse

Prowadzenie firmy o charakterze produkcyjnym zdecydowanie nie należy do najłatwiejszych zadań. Wiąże się ono bowiem z napotykaniem różnego rodzaju problemów, rozwiązanie których jest niezbędne, by dane przedsiębiorstwo mogło funkcjonować w sposób zapewniający pożądany zysk. Prezesi starszego pokolenia starają się najczęściej radzić sobie z tym w pojedynkę lub z pomocą zaufanych osób, podczas gdy przedstawiciele młodszego pokolenia decydują się postawić na coraz bardziej popularne systemy produkcyjne, wiedząc doskonale, że dzięki nim poradzą sobie szybciej i skuteczniej w rozwiązywaniu problemów związanych ze sterowaniem firmą produkcyjną. Tymi najczęściej spotykanymi są natomiast:

  1. Dysponowanie niewystarczająco obszerną charakterystyką produkcji 

Zwana niekiedy marszrutą - lista podejmowanych w firmach produkcyjnych operacji technologicznych - w wielu przypadkach opisywana jest za pomocą niewłaściwych narzędzi. Mamy tu na myśli oczywiście działanie poszczególnych osób, które kierują się przede wszystkim osobistymi doświadczeniami oraz intuicją, co nijak ma się do rzetelnych danych na temat efektów związanych z przeprowadzaniem wspomnianych wcześniej operacji technologicznych. Ich uzyskanie nie stanowi żadnego problemu i przebiega bardzo sprawnie w sytuacji, gdy zarządzanie produkcją odbywa się z wykorzystaniem nowoczesnego systemu. Dzięki nim gromadzenie informacji na temat funkcjonowania poszczególnych maszyn bądź stanowisk przebiega wyjątkowo sprawnie. Dzięki temu  dokonywanie korekt dostępnej infrastruktury daje większe szanse na jej udoskonalenie, pozwalając działać prędzej i efektywniej niż dotychczas. To z kolei przekłada się na wzrost szansy wygenerowania większych przychodów. 

  1. Posługiwanie się arkuszami kalkulacyjnymi w celu planowania zaopatrzenia   

Nie trzeba chyba nikogo specjalnie przekonywać, że należyte zaopatrzenie firmy produkcyjnej w wyraźnym stopniu wpływa na jej ogólne funkcjonowanie. Problemem wielu z nich jest ciągłe posługiwanie się w celu jego planowania zbyt dużą liczbą arkuszy kalkulacyjnych. Takie działanie doprowadza nierzadko do występowania błędnych prognoz, co z kolei skutkuje w poszczególnych przypadkach pojawianiem się braków w zaopatrzeniu. Uniknąć zaistnienia tego typu sytuacji pozwala nowoczesny system zarządzania produkcją, gdyż pozwala on ograniczyć całkowicie popełnianie błędów. Zaufanie innowacyjnej technologii daje więc pewność, że każde stanowisko danego zakładu produkcyjnego oraz jego użytkownicy będą zawsze wyposażeni w to, co dla nich niezbędne. W innym przypadku jakość produktów może pozostawiać wiele do życzenia, przynosząc tym samym straty dla firmy. 

  1. Staranne zarządzanie produkcją

Możliwość stosowania nowoczesnych narzędzi w celu dokonywania automatycznego planowania działań (z uwzględnieniem przyjętego harmonogramu) stanowi jeden z najważniejszych elementów zarządzania przedsiębiorstwem. Wiąże się to oczywiście z wdrożeniem odpowiednich narzędzi - takie funkcje spełniają systemy zarządzania produkcją. Bez nich - określanie w sposób rzetelny zdolności produkcyjnych poszczególnych firm w określonym czasie – jest znacznie trudniejsze do uzyskania. Niejednokrotnie skutkuje także pojawianiem się innych problemów na produkcji. W celu dotrzymania przyjętych wcześniej terminów realizacji - maszyny oraz pracownicy ulegają nadmiernej eksploatacji, co doprowadza często do niebezpiecznych sytuacji. Odpowiednie rozwiązania IT do zarządzania produkcją zmniejsza bardzo wyraźnie ryzyko ich wystąpienia, ponieważ przeprowadza aktualizację stanu realizacji zleceń w oparciu o realne dane, dotyczące m.in. czasu operacji, kosztów związanych z jej przeprowadzaniem czy rodzaju oraz ilości surowca (bądź surowców) niezbędnego do otrzymania z niego danego produktu.