Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Co to jest ryzyko kredytowe?

 |  Artykuł partnera  |  Biznes i finanse

Ryzyko kredytowe oznacza niebezpieczeństwo sytuacji, gdy istnieje możliwość, że kredytobiorca nie wywiąże się ze swoich zobowiązań. Mowa tu o ryzyku, gdy istnieje taki przypadek, kiedy pożyczkobiorca nie spłaci swojego długu lub nie uiści wszystkich rat w wyznaczonym terminie. Opóźnienie w spłacie dla pożyczkodawcy może grozić utratą płynności.

Ryzyko kredytowe oznacza niebezpieczeństwo sytuacji, gdy istnieje możliwość, że kredytobiorca nie wywiąże się ze swoich zobowiązań. Mowa tu o ryzyku, gdy istnieje taki przypadek, kiedy pożyczkobiorca nie spłaci swojego długu lub nie uiści wszystkich rat w wyznaczonym terminie. Opóźnienie w spłacie dla pożyczkodawcy może grozić utratą płynności.

Co to jest ryzyko kredytowe?

Ryzyko kredytowe to - ryzyko straty finansowej, wynikające z niepewnej zdolności kredytowej klienta. Problem ten nie dotyczy tylko banków, dotyczy również przedsiębiorców, którzy inwestują swój kapitał w różnego rodzaju inwestycjach. Z ryzykiem mogą liczyć się również kredytobiorcy, obawiający się, że bank/parabank nie będzie mógł wypłacić im całej kwoty, jaką chcieliby dostać.

Ryzyko kredytowe - rodzaje

Wyróżniamy kilka form ryzyka kredytowego :

  • ryzyko akceptowalne, oznacza to, kiedy potencjalny kredytobiorca jest w stanie spłacić kredyt w terminie i bank jest w stanie zaakceptować wnioskowany wniosek o pożyczkę.
  • ryzyko nieakceptowane, oznacza to, kiedy potencjalny pożyczkobiorca może wywołać zbyt duże straty finansowe i bank nie jest w stanie zatwierdzić aplikowanego wniosku o kredyt.
  • ryzyko indywidualne, dotyczy indywidualnych strat związanych z niewywiązaniem się z umowy
  • ryzyko aktywne, to inaczej niewywiązywanie się z umowy i niespłacanie należnych rat przez pożyczkobiorce.
  • ryzyko pasywne to sytuacja, gdy osoba ubiegająca się o kredyt nie otrzymuje udzielonego mu kredytu z powodu utraty płynności finansowej banku.

Banki starają się zminimalizować ryzyko finansowe, by nie dopuścić do sytuacji, w której stają się stratne. Udzielając pożyczki pozabankowej czy kredytu bankowego, instytucje obliczają indywidualną zdolność kredytową klienta, a także badają potencjalne zagrożenia wynikające z sytuacji rynkowej i innych zobowiązań oraz umów banku. 

Ryzyko kredytowe wiąże się z innymi rodzajami ryzyka, a szczególnie z ryzykiem kursu walutowego czy ryzykiem stopy procentowej.
Bank czy pożyczkodawca stosuje własną politykę ryzyka kredytowego i zasady te są objęte tajemnicą. Przetwarzanie informacji o danym kliencie jest odrębnym elementem zarządzania ryzykiem.

---
Artykuł został przygotowany przez porównywarkę finansową: Yousave.pl