Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Sprawdzanie wiarygodności zagranicznego kontrahenta

 |  Artykuł partnera  |  Biznes i finanse

Jeśli dana firma, mająca swoją siedzibę za granicą, wydaje się nam atrakcyjna pod kątem możliwości nawiązania z nią współpracy, zawsze warto się upewnić, czy faktycznie mogłaby być dobrym partnerem w biznesie.

Jest to szczególnie ważne wtedy, gdy chcemy zdecydować się na transakcję. Nie zawsze będziemy stykać się z nieuczciwością, ale też nie możemy wykluczyć, czy dana instytucja okaże się rzetelnym partnerem biznesowym. Jak w związku z tym sprawdzić czy zagraniczna firma jest faktycznie tą, za jaką się podaje, bądź też czy jest w dobrej kondycji finansowej – o tym dowiesz się z tego artykułu.

Jak zweryfikować zagraniczną firmę w kilku krokach?

Sprawdzanie wiarygodności zagranicznego kontrahenta warto rozpocząć od zorientowania się, czy dany podmiot znajduje się w rejestrze przedsiębiorstw, który obowiązuje w kraju, gdzie dana firma podaje, że ma swoją siedzibę. Jeśli firma jest europejska, możemy wówczas przeanalizować bazę danych przedsiębiorstw, korzystając z serwisu europejskiego portalu e-sprawiedliwość.

Kolejnym działaniem, którego warto się podjąć, jest sprawdzenie rejestru podatników VAT w Unii Europejskiej. Szczególnie zaś warto pod tym względem mieć na uwadze system rejestracji i identyfikacji firm na potrzeby celne EORI. W niektórych krajach, firmy, by mogły legalnie funkcjonować, powinny mieć aktualną licencję, co również warto sprawdzić.

Warto również mieć pewność, że firma, która podaje, że ma siedzibę w innym kraju, nie ma swojego przedstawicielstwa w naszym kraju. By się o tym dowiedzieć, należy sprawdzić rejestr przedstawicielstw, który prowadzi Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.

Jeśli zależy nam na tym, by uzyskać bardziej szczegółowe informacje o firmie, która działa na rynku zagranicznym, dobrym pomysłem może być kontakt z polską placówką dyplomatyczną, która będzie znajdować się w kraju, gdzie potencjalny kontrahent ma swoją siedzibę. Korzystając z pomocy takiej placówki, można bez ponoszenia dodatkowych kosztów dowiedzieć się o tym, jaka jest opinia o takiej firmie, a także czy wywiązuje się ze swoich zobowiązań w stosunku do polskich firm.

Możemy też zwyczajnie sprawdzić, czy placówka danej firmy znajduje się pod adresem, jaki wskazuje kontrahent. W tym celu warto skontaktować się z lokalną izbą handlową, a także z polską izbą handlową, jeśli działa dwustronnie. Bardzo często takie polskie izby dostarczają wiele cennych informacji o firmach działających za granicą.

Jeśli chodzi o płatne rozwiązania, to możemy skorzystać z usług wywiadowni gospodarczej, która działa na arenie międzynarodowej. Nie zawsze jest to rozwiązanie płatne, co będzie zależeć od zakresu danych, które będziemy chcieli sprawdzić, bądź otrzymać.

Można także zwrócić się bezpośrednio do kontrahenta o przedstawienie referencji i kontaktów z innymi klientami. Na podstawie takich informacji będziemy również mogli zweryfikować wiarygodność firmy.

Ostatnią z możliwości jest weryfikacja firmy poprzez sprawdzenie informacji na jej temat w internecie. W tym celu możemy zapoznać się ze stroną internetową przedsiębiorstwa, bądź też sprawdzić, jak o firmie wypowiadają się klienci na forach dyskusyjnych. Warto jednak mieć dystans do tak zebranych informacji, gdyż zdarzają się przypadki podszywania się pod strony serwisów nieistniejących przedsiębiorstw, czy też pod same firmy.

Autor 

wfirma.pl - oferująca wygodne narzędzia do księgowości i fakturowania online!