Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Czy osoba prowadząca firmę może ogłosić upadłość konsumencką?

 |  Artykuł partnera  |  Biznes i finanse

Zazwyczaj upadłość konsumencka dotyczy osób, które nie prowadzą działalności konsumenckiej. Z roku na rok uzyskanie pozytywnej decyzji odnośnie ogłoszenia takiej upadłości jest coraz łatwiejsze. A jak wygląda to w przypadku osób prowadzących firmy? Czy przedsiębiorcy mogą ogłosić upadłość konsumencką?

Upadłość przedsiębiorcy – czy jest możliwa?

Przede wszystkim upadłość przedsiębiorcy należy rozdzielić na dwa rodzaje. Pierwsza dotyczy osób, które prowadziły w przeszłości działalność gospodarczą, a druga koncentruje się na aktywnych przedsiębiorcach, którzy chcą ogłosić upadłość. Częściej mamy do czynienia z tą pierwszą sprawą i to właśnie na niej się skupimy. Drugi rodzaj - upadłość konsumencka przedsiębiorcy to zagadnienie dla adwokata (upadlosckonsumencka.expert), jest to proces bardziej skomplikowany i nie zawsze może zakończyć się sukcesem.

 
Upadłość konsumencka byłych przedsiębiorców – co trzeba wiedzieć?

Aby móc ogłosić upadłość konsumencką po likwidacji działalności, należy spełnić kilka warunków. Przede wszystkim konieczne jest wykreślenie wpisu z CEIDG. Samo zawieszenie działalności nie jest wystarczające do tego, by móc ogłosić upadłość. Często pojawiają się również inne okoliczności, które uniemożliwiają skorzystanie z tego rozwiązania.

 
Przeszkody w ogłoszeniu upadłości po likwidacji działalności

Wyróżnia się kilka czynników, które mogą być przeszkodą w ogłoszeniu upadłości przedsiębiorcy. Wśród nich wymienia się sytuację, kiedy dłużnik umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa doprowadził do niewypłacalności. Upadłości nie ogłoszą również ci, u których nie minęło jeszcze 10 lat od dnia, w którym należało złożyć wniosek o upadłość jako przedsiębiorcy oraz dłużnicy, którzy w ciągu 10 lat przed złożeniem wniosku o upadłość przegrali tzw. skargę pauliańską. Problemy z ogłoszeniem upadłości konsumenckiej przedsiębiorcy będą mieli również ci, którzy w ciągu 10 lat przed złożeniem wniosku o upadłość próbowali już ją ogłosić, ale im się to nie udało i postępowanie zostało umorzone. Odrzucenie wniosku jest możliwe również w przypadku osób, które w przeszłości ogłosiły upadłość konsumencką, ale w okresie 10 lat przed złożeniem kolejnego wniosku uchylono ustanowiony plan spłaty wierzycieli z powodu braku wywiązywania się z niego.

 
Upadłość konsumencka przedsiębiorcy – kiedy jest możliwa?

Nawet jeśli zaistniały wymienione wyżej przeszkody, możliwe jest ogłoszenie upadłości, ale tylko pod pewnymi warunkami. Wymienia się w tym przypadku względy słuszności i względy humanitarne. Nie można jednak powoływać się na nie, jeśli przedsiębiorca doprowadził do niewypłacalności wskutek rażących zaniedbań. To, czy ogłoszenie upadłości będzie w danym przypadku możliwe czy nie, rozstrzygnie sąd, który indywidualnie przyjrzy się każdej sprawie i podejmie decyzję. Chcąc zwiększyć swoje szanse na ogłoszenie upadłości jako przedsiębiorca, warto skorzystać z pomocy adwokatów, którzy na co dzień specjalizują się w tego typu sprawach.