Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Ubezpieczenie grupowe na życie - czy warto w nie zainwestować?

 |  Artykuł partnera  |  Biznes i finanse

Czy warto zdecydować się na zakup ubezpieczenia grupowego na życie? Czym różni się taka oferta od indywidualnie wybranego produktu? Te dylematy dotyczą wielu osób. Jak podjąć właściwą decyzję?

Co to jest ubezpieczenie grupowe na życie?

Ubezpieczenie grupowe na życie to produkt, który dla pracowników firmy wybiera pracodawca. To on negocjuje warunki i podpisuje umowę z ubezpieczycielem. Osoba zatrudniona może, ale nie musi zdecydować się na przystąpienie do ubezpieczenia. Ochrona kończy się wraz z zakończeniem współpracy, ale zwolniony pracownik może dalej korzystać z oferty wykupując kontynuację ubezpieczenia grupowego. Jakie zalety ma ubezpieczenie grupowe na życie? Jakimi cechami przewyższa indywidualne oferty?

Grupowe ubezpieczenie na życie w pracy - kiedy trzeba do niego przystąpić?

Korzystanie z ubezpieczenia grupowego na życie wybranego przez pracodawcę co do zasady nie jest obowiązkowe. Wyjątkiem mogą być jedynie sytuacje, gdy firma jest bardzo mała. Niektóre oferty wymagają 100% przystąpienia, co oznacza, że rezygnacja z ochrony jednego pracownika uniemożliwi podpisanie polisy przez pracodawcę. Dlatego w przypadku niewielkich firm, w których pracuje mniej niż 10 osób, decyzja o zakupie ubezpieczenia musi być wspólna i jednogłośna.

Jakie korzyści daje przystąpienie do grupowego ubezpieczenia na życie?

Jeśli pracownik ma możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego na życie w firmie, w której jest zatrudniony, staje przed dylematem: czy warto skorzystać z oferty, czy też lepiej znaleźć indywidualne ubezpieczenie i samodzielnie opłacać składki? Aby podjąć właściwą decyzję należy przede wszystkim wiedzieć, że ubezpieczenie grupowe na życie nie zamyka możliwości wybrania indywidualnej oferty. Obie polisy chronią przede wszystkim interesy finansowe rodziny, która w razie śmierci uposażonego otrzyma odszkodowanie. Bez przeszkód można jednak posiadać dwa ubezpieczenia: indywidualne oraz grupowe. Wówczas świadczenie będzie wypłacone z każdego z nich.

Przed czym chroni grupowe ubezpieczenie na życie?

Ubezpieczenie grupowe na życie, podobnie jak każdy indywidualnie wybrany produkt, składa się z dwóch części. Pierwszą stanowi ochrona na wypadek śmierci osoby ubezpieczonej. Druga część to umowy dodatkowe, które zapewniają ochronę przed dodatkowym ryzykiem. W zależności od towarzystwa ubezpieczeniowego oferty mogą być różne, do najpopularniejszych rozszerzeń należą natomiast:

  • ochrona na wypadek ciężkich zachorowań,
  • wypłata świadczenia za pobyt w szpitalu,
  • gwarancja wypłaty świadczenia w razie szczęśliwego zdarzenia, na przykład urodzenia dziecka.

Czym różni się ubezpieczenie grupowe na życie od indywidualnej polisy?

Różnica polega przede wszystkim na wysokości sumy gwarancyjnej oraz zakresie ochrony. W przypadku ubezpieczenia grupowego na życie nie można samodzielnie dopasować oferty do własnych potrzeb, wszystkie osoby objęte ochroną korzystają bowiem z jednej polisy, której suma ubezpieczenia nie jest wysoka. Powodem, dla którego warto jednak przystąpić do ubezpieczenia jest natomiast niska cena, za jaką można zyskać ochronę.