Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Inwentaryzacja środków trwałych. Co i kiedy należy inwentaryzować?

 |  Artykuł partnera  |  Biznes i finanse

Inwentaryzacja środków trwałych – Nie jedna firma czy przedsiębiorstwo boryka się z pytaniami dotyczącymi tego, jakie składniki majątku firmy należy inwentaryzować i kiedy powinno się to robić. Pomocy próżno szukać w zawiłej i niejednoznacznej ustawie o rachunkowości, szczególnie jeżeli nie jest się z tematem na bieżąco. Dlatego chcąc ułatwić życie przedsiębiorcą, zebraliśmy wszystkie niezbędne informacje w jednym artykule. Tak, mamy doświadczenie i wiedzę. Tak, chcemy się nią podzielić.

Inwentaryzacja środków trwałych – jakie składniki należy inwentaryzować?

Do składników inwentaryzacji należy zaliczyć składniki majątku przede wszystkim wskazane w bilansie, jak i te, które w nim się nie znalazły. Mowa tu o takich składnikach, które zostały umorzone w 100%. Dodatkowo, należy wliczyć do tego majątek jednostek obcych i te składniki, które wykazane są tylko ilościowo.

Co ile należy przeprowadzać inwentaryzację?

To jedno z częstych pytań, na które odpowiedź jest złożona. Wszystko zależy bowiem od tego, jakie składniki posiadamy. Inwentaryzację możemy przeprowadzać:

Jest to bardzo ogólne pytanie, na które odpowiedź jest dosyć złożona. Wszystko zależy w w tym przypadku od tego, jakie składniki w firmie posiadamy. Inwentaryzację środków trwałych możemy wykonywać:

 • W ostatnim dniu danego roku obrotowego
 • Raz na cztery lata
 • Raz na dwa lata
 • Raz na roku
 • W ciągu 3 ostatnich miesięcy roku, oraz w ciągu 15 pierwszych dni roku kolejnego.

Kiedy powinniśmy przeprowadzić inwentaryzację? Jak to sprawdzić?

W ostatnim dniu roku obrotowego przeprowadzamy inwentaryzację jeżeli posiadamy:

 • wszelkie aktywa pieniężne zgromadzone na bankowych rachunkach firmy oraz te które znajdują się w jednostce
 • wszelki papiery wartościowe
 • towary i materiały znajdujące się na stanie firmy, których wartość została odpisana w koszty na dzień ich zakupu
 • produkty gotowe znajdujące się na stanie firmy, których wartość została wpisana w koszty w momencie ich wytworzenia

Raz na cztery lata przeprowadzamy inwentaryzację środków trwałych jeżeli posiadamy:

 • maszyny, urządzenia i inne środki trwałe w budowie znajdujące się na terenie strzeżonym
 • nieruchomości , które zaliczane są do środków trwałych oraz inwestycji firmy

Raz na dwa lata należy przeprowadzić gdy posiadamy:

 • zapasy produktów gotowych, towarów, materiałów oraz półproduktów znajdujące się w strzeżonych składowiskach lub magazynach i są objęte ewidencją ilościowo- wartościową

Inwentaryzacja środków trwałych raz w roku przeprowadzamy, gdy posiadamy:

 • zapasy towarów gotowych i materiałów objętych ewidencją wartościową w punktach sprzedaży lub obrotu detalicznego firmy
 • zapasy drewna dla jednostek prowadzących gospodarkę leśną

Zainteresował Cię temat inwentaryzacji środków trwałych? Chcesz wiedzieć więcej? Czytaj więcej!