© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Rejestracja firmy - krok po kroku

 |  Redakcja  |  Biznes i finanse

Wiele osób ma pomysł na własną działalność gospodarczą, jednakże niektórych mogą odstraszać liczne formalności, jakie wiążą się z rejestracją firmy i dopełnieniem formalności. Tak naprawdę nie ma się czego bać! Wystarczy dobrze zapoznać się z kolejnymi krokami, jakie należy poczynić.W artykule tym znajdują się najpotrzebniejsze informacje i stanowi on świetną pomoc w rejestracji firmy!

Krok pierwszy - wybór formy prawnej działalności gospodarczej

Na samym początku konieczny jest wybór formy prawnej. Potencjalny przedsiębiorca ma do wyboru:

  • jednoosobową działalność gospodarczą — bezpłatna forma rejestracji dla przedsiębiorstwa prowadzonego przez jednego właściciela;
  • spółka cywilna — świetne rozwiązanie dla początkujących przedsiębiorców; do założenia półki potrzebne są przynajmniej dwie osoby;
  • spółka prawa handlowego;
  • spółka jawna;
  • spółka partnerska;
  • spółka komandytowa;
  • spółka komandytowo-akcyjna,
  • spółka akcyjna,
  • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Warto zapoznać się z cechami poszczególnych form i wybrać te najlepszą dla rodzaju działalności.

Krok drugi - wybór formy opodatkowania

Jeżeli doszło już do wyboru form prawnej, niezbędny jest wybór formy opodatkowania. Należą do nich:

PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych – podatek, którym rozliczają się osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, spółki cywilne oraz spółki osobowe;

CIT - podatek do rozliczeń osób prawnych i niektórych jednostek nieposiadających osobowości prawnej;

RPE - jest to forma opodatkowania możliwa tylko dla osób fizycznych i niektórych spółek osobowych;
Karta podatkowa — firma rozliczenia dla osób fizycznych, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą oraz wspólników spółki cywilnej.

Krok trzeci - wybór kodu PKD

Każda firma rozpoczynająca działalność musi określić rodzaj świadczonych usług. W tym celu zobowiązana jest wybrać kod PKD. Jest to nic innego, jak Polska Klasyfikacja Działalności Gospodarczej, która jest zbiorem rodzajów świadczonych usług. Wybierając konkretny rodzaj usług, jednocześnie wybiera się kod, który określa daną działalność. Jest to potrzebne co celów administracyjnych, ewidencyjnych oraz statystycznych, oraz na potrzeby rejestru jednostek gospodarki narodowej (REGON). Kod wybiera się podczas rejestracji w CEIDG, ale wcześniej z rodzajami działalności można zapoznać się na stronie GUS-u.

Krok czwarty - wybór biura rachunkowego

Każda firma ma obowiązek prowadzenia dokumentacji księgowej oraz rozliczania wszystkich przychodów, kosztów oraz wynagrodzeń pracowników, a także odprowadzanych podatków. W związku z tym już podczas rejestracji działalności gospodarczej każda firma musi podać sposób prowadzenia księgowości, przechowywania dokumentacji księgowej oraz wybrane biuro rachunkowe, które się do tego zobowiązuje. Innym rozwiązaniem jest zatrudnienie księgowego lub prowadzenie księgowości online.

Krok piąty - rejestracja firmy

Rejestracja firmy jest równoznaczna z uzyskaniem wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki cywilnej można wypełnić wniosek online. Dzięki temu rejestracja jest bezpłatna. Uzyskanie wpisu do CEIDG musi być poprzedzone wypełnieniem formularza CEIDG-1 i złożeniem go w urzędzie gminy. Wszystkie wymagane pola formularza opatrzone są gwiazdką. Procedura ta jest znacznie łatwiejsza i będzie lepszym rozwiązaniem dla początkujących przedsiębiorców niż rejestracja w KRS.

Krok szósty - wybór konta i pieczątka

W celu dopełnienia formalności niezbędne jest założenie firmowego konta bankowego. Od tego momentu wszystkie transakcje firmowe powinny odbywać się właśnie poprzez założone konto. Warto pamiętać, że każda zmiana konta musi zostać zgłoszona w ciągu 14 dni. W innym przypadku na firmę nakładane są wysokie kary finansowe. Niezbędna jest także pieczątka firmowa. Jest ona podstawą podczas sporządzania dokumentów np. w Urzędzie Skarbowym, podpisywania umów, a dodatkowo podkreśla wiarygodność firmy.

Artykuł został napisany dzięki uprzejmości http://sygnum.pl/

 

BizNews


© 2020 BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone

Do góry