Fundusz inwestycyjny według prawa

27 październik 2017

Inwestowanie – niestety - nie jest takie łatwe, jak nam się wydaje. Inwestowanie wiąże się nie tylko z koniecznością posiadania odpowiedniej wiedzy, ale też ze znajomością prawa i odpowiedzialnością, jaką należy ponieść w różnych sytuacjach. Działalność funduszy inwestycyjnych uregulowana jest przepisami prawa, które trzeba przestrzegać.

Na jakiej podstawie działają fundusze inwestycyjne?

Fundusze inwestycyjne działają na podstawie przepisów prawnych – Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych. Coraz więcej krajowych regulacji wynika ściśle z prawodawstwa europejskiego – wszelkie otwarte fundusze inwestycyjne są „UCITS – compliant” tzn., że fundusze podlegają regulacjom europejskim, dokładniej dyrektywie UCITS.

Czym są fundusze inwestycyjne?

Zgodnie z ustawą fundusz inwestycyjny to osoba prawna, której przedmiotem działalności jest lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze publicznego, a także niepublicznego proponowania nabycia jednostek uczestnictwa. Zadaniem funduszu jest prowadzenie działalności, mającej na celu szczególne uwzględnienie interesu uczestników, przy jednoczesnym przestrzeganiu zasad ograniczenia ryzyka inwestycyjnego.

Zgodnie z prawem, fundusze inwestycyjne muszą być zarejestrowane w Rejestrze Funduszy Inwestycyjnych, który nadaje im osobowość prawną. Przy czym warto wiedzieć, że wszelkie czynności wykonywane w imieniu oraz na rzecz funduszu wykonywane są przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych. Towarzystwa funduszy inwestycyjnych działają w formie spółki akcyjnej. Właścicielami takich spółek mogą być banki czy też towarzystwa ubezpieczeniowe, jak Aviva.

Jakim przepisom jeszcze podlegają fundusze inwestycyjne?

Poza przepisami ustawy u funduszach inwestycyjnych, fundusze inwestycyjne muszą przestrzegać przepisów wskazujących obowiązujące je zasady rachunkowości. Muszą zatem działać zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz szczególnymi przepisami określającymi zasady rachunkowości funduszy inwestycyjnych znajdującymi się w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku.

magazyn

Popularne

Wybrane

rotowanie opon

Czym jest rotowanie opon i po co się je stosuje?

22 wrzesień 2020
Plastic Tax

Nadchodzi Plastic Tax! Co jego wprowadzenie oznacza dla producentów opakowań i konsumentów?

22 wrzesień 2020

Zapisz się do naszego Newslettera

Home | O nas | Reklama | Kontakt