Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Historia kredytowa - po co ona jest?

 |  Artykuł partnera  |  Biznes i finanse

Kiedy zamierzamy wziąć kredyt to musimy udowodnić bankowi, że jesteśmy wiarygodni oraz, że może on nam ufać. Jednym z takich dowodów, jakie musimy przestawić instytucji finansowej, w której zamierzamy się zapożyczyć, jest historia kredytowa. Co to jest i dlaczego jest ona taka ważna? Wszystko opisane zostało poniżej.

Zagadkowy BIK
Biuro Informacji Kredytowej to miejsce, gdzie znajdują się wszelkie informacje o tym, czy już kiedyś otrzymaliśmy kredyt, jaki on był i jak wyglądała jego spłata z naszej strony. Do BIK mają dostęp wszystkie banki i instytucje finansowe. Warto mieć tego świadomość, ponieważ każdy bank po złożeniu przez nas wniosku o zobowiązanie, sprawdzi to jak wywiązywaliśmy się ze spłat do tej pory.

Raport BIK - co się w nim znajduje
Informacje, które zawarte są w tym dokumencie, dotyczą między innymi spłacania aktualnych zobowiązań, zamkniętych już spłat kredytów, których regulowanie miało miejsce w przeszłości oraz to, czy składaliśmy w niedawnym czasie zapytania o kredyt w innych bankach. Tak sporządzony raport, często z wypunktowaną analizą, decyduje o tym czy instytucja finansowa uzna nas za wiarygodnych potencjalnych kredytobiorców.

Historia kredytowa - dowód wiarygodności
To, jak w przeszłości spłacaliśmy długi, jest dla banku ogromną wskazówką i świadczy o nas jako o kredytobiorcach. Jeżeli poprzedni kredyt spłacany był przez nas regularnie i bez żadnych problemów, wówczas instytucja finansowa dużo chętniej udzieli nam kolejnej pożyczki. W innym wypadku możemy mieć z tym spory problem - zostaniemy bowiem potraktowani jako klienci, którzy niosą ze sobą ryzyko strat. W takiej sytuacji bank zakłada, że sytuacja, w której nie jesteśmy w stanie dokonywać spłat terminowo, może się powtórzyć. Wówczas może nam on zaproponować kredyt na dużo mniej korzystnych warunkach, ponieważ zażąda wyższego oprocentowania bądź dodatkowego ubezpieczenia. Bank, w razie wątpliwości dotyczących naszej wiarygodności, może również odrzucić nasz wniosek o kredyt.

Jak wyprostować swoją historię kredytową?
Niestety, tak samo jak nie da się cofnąć czasu, nie ma możliwości poprawy tego, co widnieje w raporcie BIK. Jedyne co możemy zrobić to ewentualna poprawa błędów, które w nim występują i znalazły się tam z winy któregoś z banków. Przykładowo, jeśli uregulujemy już pewne zobowiązanie a w BIK wciąż widnieje ono jako niespłacone to mamy możliwość zgłoszenia tego w instytucji finansowej, która nam go udzieliła. Powinni oni poprawić błąd i tym samym nasz wizerunek w oczach innego banku, w którym ubiegamy się o pożyczkę.

Dla banków informacja z BIK jest bardzo istotna, ponieważ ma ona wpływ na to, czy uzna nas on za bezpiecznych klientów czy ryzykownych kredytobiorców. W raporcie widnieją bowiem wszystkie terminy spłat, wszelkie opóźnienia oraz inne niepożądane manewry z naszej strony. Najlepszym rozwiązaniem jest zatem zadbanie o historię kredytową i sprawienie, że będzie ona wzorcowa. Oznacza to regulowanie należności w odpowiednim czasie i to ratami, które są zgodne z tym co mamy zapisane w umowie o kredyt.

MK
Informacje o kredytach, produktach finansowych czy sposobach na oszczędzanie znajdziesz na: http://bierzemykredyt.pl.