Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Faktoring dla małych firm

 |  Artykuł partnera  |  Biznes i finanse

Firmy świadczące usługi lub sprzedające produkty z odroczonym terminem płatności mogą spotkać się z problemem opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub niewypłacalności kontrahentów. Może to skutkować utratą płynności finansowej i może wstrzymywać rozwój firmy. Takiego ryzyka pozwala uniknąć faktoring, z którego z powodzeniem mogą korzystać nie tylko duże, ale i małe firmy.

Faktoring w teorii
Faktoring to jeden ze sposobów finansowania działalności firmy. Gwarantuje dostęp do środków finansowych należnych ze sprzedanych towarów i usług zaraz po wystawieniu faktury. Podmiotami umowy faktoringowej są faktorant oraz faktor. Rolę faktoranta pełni przedsiębiorstwo, które sprzedaje swoje wierzytelności. Mianem faktora określana jest natomiast firma faktoringowa.

Faktoring w praktyce
Przedsiębiorca po wystawieniu faktury swojemu kontrahentowi dostarcza ją faktorowi – ten w krótkim czasie, bo nawet w ciągu 24 godzin, przelewa na konto faktoranta do 90% wartości faktury. Dzięki temu przedsiębiorca zyskuje niemal natychmiastowy dostęp do należnych pieniędzy, które może przeznaczyć na dowolny cel – opłacenie rachunków, inwestycje itp. Gdy dłużnik ureguluje płatność z faktorem, przedsiębiorca otrzymuje brakującą kwotę z faktury na swoje konto.

Zalety faktoringu dla małej firmy
Tego typu forma finansowania niesie ze sobą wiele korzyści oraz pozwala na szybki rozwój małych firm. Przede wszystkim umożliwia zachowanie płynności finansowej, uniknięcie zatorów płatniczych i zamrożenia gotówki. Jednocześnie stanowi doskonałą alternatywę dla tradycyjnego kredytu. Dlaczego?

Skorzystanie z oferty instytucji bankowych wymaga najczęściej podejmowania długotrwałego zobowiązania, obciążonego nie tylko odsetkami, ale i dodatkowymi opłatami. Ponadto ocena zdolności kredytowej przedsiębiorstwa nie zawsze pozwala na zaciągnięcie kredytu w oczekiwanej wysokości. Faktoring dla małych firm w wielu wypadkach okazuje się korzystniejszy – jest rozwiązaniem pewniejszym i bardziej opłacalnym, a także wiąże się z minimalnymi formalnościami.

Więcej o faktoringu dla małych firm
Małe przedsiębiorstwa zyskują płynność finansową i mogą inwestować w rozwój bez ciążącego na nich zobowiązania kredytowego. Usługa faktoringu pozwala m.in. na uzyskanie większego limitu finansowania oraz jego wzrostu wraz ze wzrostem sprzedaży. Udogodnienia takie obejmuje np. oferta faktoringu dla małych firm Bibby Financial Services Sp. z o.o. Przedsiębiorca może liczyć również na brak konieczności wskazywania celu finansowania i posiadania twardych zabezpieczeń oraz na ograniczone do minimum formalności, a także profesjonale doradztwo finansowe.

Realizacja planów biznesowych małych firm wymaga finansowania – wg badań Bibby Financial Services Sp. z o.o. faktoring jest odpowiedzią na oczekiwania przedsiębiorców, którzy planują dynamiczny rozwój na rynku polskim i zagranicznym. Jednocześnie pozwala na korzystanie z wiedzy doświadczonych fachowców i uzyskanie wsparcia w różnych aspektach prowadzonej działalności.