© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Obligacje korporacyjne - najważniejsze pytania i odpowiedzi

 |  Redakcja  |  Biznes i finanse

Obecnie inwestowanie staje się coraz trudniejsze, ryzyko niepowodzenia jest wyższe, a szanse na duże zyski w krótkim czasie są coraz mniejsze. Dlatego wielu inwestorów szuka sposobu na dywersyfikację portfela inwestycyjnego lub na niewielki, ale bezpieczny dochód. I tutaj odpowiedzią mogą być obligacje korporacyjne. Co musisz o nich wiedzieć na początek?

Czym są obligacje korporacyjne?
Obligacje korporacyjne to dłużne papiery przedsiębiorstw, czyli jest to dokument, w którym emitent (firma) stwierdza, że jest dłużnikiem obligatariusza (inwestora) i zobowiązuje się do spłaty określonych świadczeń względem niego. Co to w praktyce oznacza?

Obligacje korporacyjne są dla spółek sposobem na pozyskanie kapitału do dalszego rozwoju. Ty, jako inwestor, decydujesz się wypłacić przedsiębiorstwu określoną kwotą, co najłatwiej przyrównać do pewnej formy pożyczki. Natomiast emitent, czyli spółka, po terminie wykupu zwraca Ci całą kwotę. A na czym Ty zarabiasz? Oczywiście na odsetkach wynikających z oprocentowania obligacji. Mogą być wypłacane w określonych odstępach czasu lub jednorazowo, po terminie wykupu. Więcej informacji na temat obligacji korporacyjnych możesz znaleźć na stronach specjalistów od inwestowania (http://bestcapital.pl/dla-inwestorow/obligacje-korporacyjne/).

Kto emituje obligacje korporacyjne?
Obligacje korporacyjne mogą emitować firmy posiadające osobowość prawną, czyli spółki akcyjne, komandytowo-akcyjne oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Co to jest emisja publiczna i prywatna obligacji?
Jeśli zaczniesz się zastanawiać nad tą formą inwestycji, nie raz spotkasz się z terminami publicznej oraz prywatnej emisji obligacji. Z czym to jest związane?

Emisja publiczna obligacji korporacyjnych polega na tym, że informacja o możliwości wykupu papierów dłużnych zostaje udostępniona co najmniej 150 osobom. Wymaga to również przygotowania prospektu emisyjnego lub memorandum informacyjnego.

Natomiast emisja prywatna skierowana jest do maksymalnie 149 imiennie wskazanych inwestorów. W tej sytuacji nie jest koniecznie przygotowanie wcześniej wspomnianych dokumentów.

Jak kupić papiery dłużne przedsiębiorstw?
Jeśli chcesz wykupić papiery dłużne przedsiębiorstw, masz dwie główne drogi: możesz to zrobić na rynku pierwotnym lub na rynku wtórnym.

Na rynku pierwotnym obligacje korporacyjne wykupujesz bezpośrednio od emitenta, a co za tym idzie, musisz dysponować bardzo dużym kapitałem – jeszcze parę lat temu inwestorzy indywidualni właśnie przez tę formę wykupu mieli ograniczony dostęp do obligacji, gdyż istniała zbyt duża zapora finansowa.

Druga droga, to inwestowanie na rynku wtórnym, np. Catalyst, gdzie można swobodnie handlować papierami dłużnymi, czyli kupować i sprzedawać je w najkorzystniejszym momencie. W tym wypadku możesz zainwestować nawet 1000 zł.

Czy inwestowanie w obligacje korporacyjne jest ryzykowne?
Każda forma inwestycji niesie za sobą pewne ryzyko, jednak w przypadku obligacji korporacyjnych możesz mieć nad tym kontrolę.

Jeśli wybierzesz spółkę o pewnej kondycji finansowej i wysokiej ocenie ratingowej, ryzyko niepowodzenia jest bardzo niskie. Trzeba jednak liczyć się z mniejszymi zyskami, ponieważ takie przedsiębiorstwa nie oferują wysokiego oprocentowania.

Natomiast nowe na rynku firmy lub spółki o niepewnej sytuacji materialnej muszą zachęcić inwestorów wyższym oprocentowaniem – wtedy potencjalny zysk może być dużo większy, ale też więcej ryzykujesz.

Jeśli firma okaże się niewypłacalna i ogłosi upadłość, możesz nie odzyskać włożonego kapitału. Szczególnie, że w takich przypadkach wierzycieli jest więcej.

Teraz pozostaje ostatnie pytanie: Czy opłaca się inwestować w obligacje? Zdecydowanie tak, szczególnie jeśli szukasz sposobu na dywersyfikację portfela inwestycyjnego lub alternatywy dla lokat. Jeśli mądrze wybierzesz, będziesz cieszyć się niedużym, lecz bezpiecznym zyskiem.

BizNews


© 2020 BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone

Do góry