Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Polskie B+R w Europie – konferencja dla firm

 |  Artykuł partnera  |  Biznes i finanse

Saule Technologies, Napiferyn Biotech czy Solace to przykładowe firmy, które odniosły międzynarodowy sukces w obszarze innowacji. 17 maja podczas konferencji w Warszawie podzielą się swoimi doświadczeniami i wiedzą z przedstawicielami biznesu. Oprócz wystąpień odbędą się bezpłatne warsztaty, które pomogą przedsiębiorcom rozwinąć działy badawczo-rozwojowe i z sukcesem zdobywać dofinansowanie z Unii Europejskiej.

Konferencja skierowana jest zarówno do start-upów, małych i średnich przedsiębiorstw, jak i dużych firm, które działają lub planują swoją aktywność w zakresie prac badawczo-rozwojowych, oraz tych, którzy korzystają ze środków unijnych z programu Horyzont 2020, Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego lub aplikują o nie. Do udziału w wydarzeniu zaproszeni są także przedstawiciele instytucji naukowych oraz administracji publicznej.

Celem spotkania jest stworzenie przestrzeni do dyskusji, wypracowanie modeli tworzenia skutecznych strategii prac badawczo-rozwojowych w polskim przemyśle i wymiana dobrych praktyk w zakresie aplikowania o środki oraz wdrażania wyników badań do gospodarki.

– Wysoki poziom prac badawczo-rozwojowych prowadzonych przez firmy to klucz do rozwoju innowacyjności polskiego przemysłu. Polska gospodarka potrzebuje rodzimych rozwiązań technologicznych, wynalazków i produktów, które powstają we współpracy naszych naukowców i przedsiębiorców – mówi Piotr Dardziński, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego. – Mamy potencjał, aby w Polsce powstawało i było wdrażanych znacznie więcej innowacyjnych rozwiązań niż obecnie. Dlatego tak ważna jest rola dobrze działających działów B+R w firmach i posiadanie przez przedsiębiorstwa własnych strategii badawczo-rozwojowych uwzględniających współpracę ze światem nauki – podkreśla wiceminister.

Spotkanie organizowane jest przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE we współpracy z innymi podmiotami.

– Konferencję i warsztaty organizujemy dla firm i w odpowiedzi na ich potrzeby – wyjaśnia Katarzyna Walczyk-Matuszyk, wicedyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego. – Od ponad roku wspólnie z przedstawicielami dużych, małych i średnich przedsiębiorstw analizujemy bariery, które uniemożliwiają im skuteczne podejmowanie prac badawczo-rozwojowych. Znamy ich bolączki i największe przeszkody w aplikowaniu do programu Horyzont 2020. Jedną z nich jest brak odpowiedniego zaplecza i wypracowanych wspólnych wzorców budowanych na doświadczeniach polskich firm, które odniosły międzynarodowy sukces – dodaje ekspertka.

W konferencji wezmą udział polscy innowatorzy, główni beneficjenci dotacji z programu Horyzont 2020 działający w różnych branżach (m.in.: ICT, energia, chemia, przemysł drzewny, transport, budownictwo, surowce mineralne) oraz przedstawiciele władz lokalnych, krajowych i europejskich.

– Naszym zamiarem jest nie tylko dostarczenie firmom niezbędnych informacji, ale także podnoszenie ich kompetencji, które wesprą proces skutecznego aplikowania o te środki. Stąd sesjom plenarnym towarzyszyć będzie cykl warsztatów. Ich program jest bezpośrednią odpowiedzią na potrzeby wskazane nam przez firmy – podkreśla Katarzyna Walczyk-Matuszyk.

Konferencja „Jak skutecznie tworzyć strategie badań i rozwoju w polskim przemyśle?” odbędzie się 17 maja 2017 roku w Centrum Kreatywności Targowa w Warszawie. Jej organizatorami są podmioty z sektora publicznego i prywatnego: Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, Orange Polska, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy i Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. Wydarzeniu patronuje Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej. Wstęp na sesje i warsztaty jest bezpłatny. Szczegółowe informacje na stronie: www.strategiebplusr.pl.