Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Jakie są źródła finansowania działalności gospodarczej?

źródła finansowania działalności gospodarczej
 |  Artykuł partnera  |  Biznes i finanse

Polacy to bardzo przedsiębiorczy naród. Coraz więcej osób decyduje się na otwarcie działalności gospodarczej. Bez względu na branżę każdy przyszły przedsiębiorca staje przed problem pozyskiwania pieniędzy na prowadzenie firmy. Istnieje kilka rozwiązań tego problemu. Wystarczy wybrać odpowiedni rodzaj pozyskiwania środków na prowadzenie firmy. Jakie są źródła finansowania działalności gospodarczej?

Wewnętrzne i zewnętrzne

Eksperci dzielą źródła finansowania działalności gospodarczej na wewnętrzne i zewnętrzne. Wewnętrzne to inaczej kapitał własny przedsiębiorstwa. Zysk netto, przekształcenie majątku lub kapitału, amortyzacja oraz rezerwy to właśnie źródła wewnętrzne.

Źródła zewnętrzne, pochodzą od podmiotów niezwiązanych z firmą i są to: kredyty, leasingi czy dotacje.

Źródła wewnętrzne czy warto?

Chcesz zachować niezależność? W swoich działaniach zacznij dążyć do wewnętrznego finansowania przedsiębiorstwa. Najłatwiej jest to rozwiązać poprzez uzyskanie dodatniego zysku netto. Wewnętrzne źródła finansowania gwarantują ciągłe wprowadzanie swojej wizji firmy oraz niezależność w podejmowaniu decyzji dotyczących jej rozwoju. W przypadku pojawienia się trudności ekonomicznych wewnętrzne źródła mogą okazać się niewystarczające.

Źródła zewnętrzne zalety

Marzysz o rozwinięciu firmy, realizowaniu nowych projektów czy wdrażaniu innowacyjnych procesów technologicznych? Na przeszkodzie stoi „tylko” brak wystarczającego kapitału? Sięgnij po zewnętrzne źródła finansowania działalności gospodarczej.

Kredyt bankowy to popularne rozwiązanie trudnej sytuacji finansowej firmy. Jest to propozycja dla przedsiębiorców, którzy potrzebują kapitału na określony cel. Pożyczkę bankową regulują ścisłe przepisy prawne, a przy jej udzielaniu szczegółowo analizowana jest kondycja finansowa firmy. Problemy z uzyskaniem pożądanej wysokości kredytu mogą mieć właściciele małych i średnich przedsiębiorstw.

Leasing jest to przekazanie urządzeń na pewien okres ze z góry ustalonymi opłatami za użytkowanie tych przedmiotów. Leasing i kredyt to najbardziej powszechne źródła finansowania działalności gospodarczej. Jeżeli przedsiębiorca nie może pozwolić sobie na zakup przyrządów niezbędnych mu do pracy i rozwoju firmy, świetnym rozwiązaniem jest leasing czyli czasowe, odpłatne ich wypożyczenie. Przy korzystaniu z tego źródła finansowania działalności gospodarczej, trzeba się liczyć z ryzykiem upadku firmy leasingowej.

Dotacje

Urzędy pracy czy Unia Europejska chętnie wspomagają finansowo „nowych” przedsiębiorców. Jeżeli chcesz pozyskać dotację bądź na bieżąco zarówno z ofertą UP jak też programami unijnymi.